Ctte. RoomCoistí

Coistí

Tá a Sainchóras Coistí féin ag Dáil Éireann, a thugann comhairle maidir le raon leathan gnóthaí reachtaíochta, sóisialta, eacnamaíochta agus airgeadais.

Ar an obair eile a dhéanann na Coistí, áirítear tograí le haghaidh reachtaíochta a phróiseáil (Billí) ag Céim an Choiste agus imscrúdú a dhéanamh ar chaiteachas an Rialtais trí ghrinnscrúdú a dhéanamh ar Mheastacháin.

Mar thoradh ar chóras dea-eagraithe Comhchoistí a bhunú, cuirtear deiseanna breise ar fáil do Theachtaí agus do Sheanadóirí chun páirt níos mó fós a ghlacadh i sainobair pharlaiminteach trí fhianaise a ghlacadh ó ghrúpaí leasmhara, bualadh le finnéithe nó cuireadh a thabhairt d’oifigigh thábhachtacha as Ranna teacht isteach chun saincheisteanna sonracha leasa a phlé.

Thug 1,300 finné ar an iomlán fianaise os comhair na gCoistí sa bhliain 2008. Foilsíonn na Coistí tuarascálacha agus torthaí na n-imscrúduithe ar bhonn leanúnach. Tá na tuarascálacha sin ar fáil anseo: Tuarascálacha Coiste

Tagann an chuid is mó de na Coistí le chéile i seisiún poiblí agus craoltar a n-imeachtaí ar an teilifís. Féadfaidh ionadaithe de chuid na meán cumarsáide agus daoine den phobal freastal orthu.