Creidiúnú na Meán Cumarsáide d’Iriseoirí

Ba chóir d’ionadaithe de na meáin chumarsáide ar mian leo freastal ar chruinnithe de Choistí an Oireachtais nó ar imeachtaí meán cumarsáide an Oireachtais teagmháil a dhéanamh le hAonad Cumarsáide Thithe an Oireachtais roimh ré. D’fhéadfaí a éileamh ort céannacht ghrianghrafach a sholáthar chun rochtain a fháil ar imeachtaí de chuid an Oireachtais.

Déan teagmháil le:


Ba chóir d’iriseoirí ar mian leo freastal ar shuíonna iomlánacha de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann teagmháil a dhéanamh leis na hoifigigh seo a leanas de Phreas-Áiléar an Oireachtais roimh ré chun creidiúnú a shocrú.  D’fhéadfaí a éileamh ort céannacht ghrianghrafach a sholáthar.

Déan teagmháil le:

  • Eileen Brophy - telephone 087 252 1044
 

Déan ceangal linn

Íoslódáil an aip