An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Dearadh an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 chun faisnéis a sholáthar don phobal i dtaobh cé atá ag déanamh brústocaireachta, cé orthu atá siad á déanamh agus céard faoi. Tá clár brústocaireachta ar líne bunaithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ag www.lobbying.ieCeanglaítear le halt 6(4) den Acht ar gach comhlacht poiblí liosta d’oifigigh phoiblí ainmnithe de chuid an chomhlachta a fhoilsiú. Tá dhá chuspóir leis an liosta sin:

  1. A chur ar chumas daoine den phobal na daoine sin ar oifigigh phoiblí ainmnithe iad a aithint; agus
  2. Mar acmhainn do bhrústocairí atá ag taisceadh tuairisceáin don Chlár agus a mbeidh orthu sonraí oifigigh phoiblí ainmnithe a aimsiú.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an reachtaíocht agus treoir bhreise i dtaobh an Achta ar fáil ar an suíomh gréasáin maidir le Brústocaireacht a Rialáil ag www.lobbying.ie. Féadfar eolas a fháil freisin trí dhul i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chaighdeáin ag info@lobbying.ie nó ag 01-6395722.


Na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe

Tá na seirbhísigh phoiblí seo a leanas atá fostaithe ag Seirbhís an Oireachtais ceaptha mar oifigigh phoiblí ainmnithe chun críocha alt 6 (1) (f) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015:

AinmEagraíocht GrádRól
Peadar Ó Fionnagáin    Seirbhís Thithe an Oireachtais

Cléireach na Dála agus Ard-Rúnaí        

Tá dhá ghné ag baint leis an ról:
Na róil riaracháin a chuimsíonn post Ard-Rúnaí na Seirbhíse, Oifigeach Cuntasaíochta agus Príomh-Fheidhmeannach an Choimisiúin.

An ról nós imeachta, a chuimsíonn post Chléireach Dháil Éireann, lena n-áirítear feidhmeanna reachtúla ex officio.

Mícheál Ó hOireachtaigh Seirbhís Thithe an Oireachtais Rúnaí Cúnta        

Ceann Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha agus Seirbhísí do Chomhaltaí

Elaine Gunn Seirbhís Thithe an Oireachtais Rúnaí Cúnta

Ceann Rannóg na Seirbhísí Parlaiminteacha.

Is í Rúnaí Cúnta na Rannóige seo Leas-Chléireach na Dála freisin.

 

Is oifigigh phoiblí ainmnithe Comhaltaí na Dála agus Comhaltaí an tSeanaid chun críocha alt 6 (1) (b) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015. Is féidir teacht ar eolas i dtaobh Teachtaí Dála agus Seanadóirí inár nEolaire Comhaltaí.