An bhfuil tú ag foghlaim nó ag teagasc faoi Pharlaimint na hÉireann? Gheobhaidh tú ár gcuid acmhainní oideachais uile anseo.

Aimsigh acmhainní oideachais

Ag foghlaim faoin Oireachtas
Scoláirí OSSP
Múinteoirí OSSP
Ranganna na Polaitíochta agus na Sochaí don Ardteistiméireacht
Lesson plan: Pioneers of parliamentary politics

Winifred Carney / Courtesy of Kilmainham Gaol Museum KMGLM 2012.0243

Lesson plan: Pioneers of parliamentary politics

Use this lesson plan, slideshow and printable worksheets to teach primary school 3rd and 4th class about the history of women in Irish parliamentary politics.

Lesson plans: Vótáil100

Use these lesson plans to teach junior cycle history or CSPE and leaving cert politics and society about the campaign for political rights for women.

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Rang na polaitíochta agus na sochaí ó Choláiste Pobail Chaisleán Cnucha ag tabhairt cuairt ar Theach Laighean

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Tugtar cuireadh do ranganna na Polaitíochta agus na Sochaí don Ardteistiméireacht a bheith páirteach in dhá eispéireas bheo: cuairt ar Theach Laighean nó físchomhdháil "Ceann go Ceann" le Ceann Comhairle Dháil Éireann.

  • Áireofar leis an gcuairt ar Theach Laighean turas ar Sheomra na Dála agus ar Sheomra an tSeanaid. Reáchtálfaidh na scoláirí a ndíospóireacht féin ina dhiaidh sin i gceann de na seomraí Coiste. Is gnách go ndéantar plé ar cheann de na ceithre theideal a leagtar síos faoi choinne an tionscadail saoránachta. Corruair buaileann Teachtaí Dála ó dháilcheantair na scoileanna isteach le haghaidh comhrá.
  • Maidir leis an bhfíschomhdháil "Ceann go Ceann", beidh deis ag na scoláirí agus ag na múinteoirí labhairt go díreach leis an gCeann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, agus a gcuid ceisteanna uile a chur air faoi pholaitíocht na hÉireann agus faoin Oireachtas.
Club TED-Ed

Díospóireacht scoláire

Club TED-Ed

Tá Club TED-Ed á bhunú ag Tithe an Oireachtais. Beidh 16 dhalta san idirbhliain nó sa chúigiú bliain ann. Beidh deis ag gach ball caint ar stíl TED a thabhairt i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath.

Foilseacháin oideachasúla le déanaí

Déar, 13 Noll

Vótáil100 politics and society, lesson plan

Vótáil100 politics and society, lesson plan (PDF)

Déar, 13 Noll

Vótáil100 history/CSPE, lesson plan

Vótáil100 history/CSPE, lesson plan (PDF)

Céad, 12 Noll

Pioneers of parliamentary politics, wordsearch

Pioneers of parliamentary politics, wordsearch (PDF)

Céad, 12 Noll

Pioneers of parliamentary politics, worksheet

Pioneers of parliamentary politics, worksheet (PDF)

Céad, 12 Noll

Pioneers of parliamentary politics, slide show

Pioneers of parliamentary politics, slide show (PPS)

Teach Laighean

Turas ar Theach Laighean

Tabhair físturas cúig nóiméad ar Theach Laighean.

Amharc ar an bhfíseán

Dáil Éireann

Turas ar Dháil Éireann

Tabhair físturas gearr ar Dháil Éireann.

Amharc ar an bhfíseán

Seanad Éireann

Turas ar Sheanad Éireann

Tabhair turas gearr ar Theach Uachtarach an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Acmhainní eile

An bhfuil tú ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim faoi na comhlachtaí eile a mbíonn tionchar acu ar an gcaoi a rialaítear Éire? Tá rogha nasc curtha i dtoll a chéile againn chuig eagraíochtaí a mbíonn tionchar acu ar na beartais agus na dlíthe a gcloímid ar fad leo.

Físeáin OSSP

Más scoláire thú nó múinteoir d’oideachas saoránach, sóisialta, polaitiúil (OSSP) an teastais shóisearaigh, nó más mian leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár gcóras parlaiminte agus polaitiúil, féach ar ár sraith físeán. Sin é an bealach tapa agus éasca forbhreathnú a fháil ar an daonlathas parlaiminte in Éirinn.

Sonraí teagmhála

Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire

Oifigeach oideachais parlaiminteach

Conor Reale

(01) 6184056
conor.reale@oireachtas.ie