An bhfuil tú ag foghlaim nó ag teagasc faoi Pharlaimint na hÉireann? Gheobhaidh tú ár gcuid acmhainní oideachais uile anseo.

Aimsigh acmhainní oideachais

Ag foghlaim faoin Oireachtas
Bunscoil
OSSP an Teastais Shóisearaigh
Ranganna na Polaitíochta agus na Sochaí don Ardteistiméireacht
Plean ceachta: Lá na hEorpa

An tAontas Eorpach

Plean ceachta: Lá na hEorpa

Ba é Dé Céadaoin, an 9 Bealtaine Lá na hEorpa. Bain úsáid as an bplean ceachta agus an taispeántas sleamhnán chun an méid seo a leanas a theagasc do scoláirí OSSP an Teastais Shóisearaigh: bunús an Aontais Eorpaigh; an chaoi ar athraigh sé le himeacht aimsire; agus an tionchar a bhíonn aige ar shaol laethúil a shaoránach.

Dáil100

Bhí an chéad suí poiblí ag an Dáil i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, ar an 21 Eanáir 1919. Le foghlaim faoi bhunúis Pharlaimint na hÉireann agus chun pleananna ceachta, foinsí príomhúla agus nithe inphriontáilte a fháil, tabhair cuairt ar an rannán oideachais ar shuíomh gréasáin tiomanta Dáil100.

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Rang na polaitíochta agus na sochaí ó Choláiste Pobail Chaisleán Cnucha ag tabhairt cuairt ar Theach Laighean

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Tugtar cuireadh do ranganna na Polaitíochta agus na Sochaí don Ardteistiméireacht a bheith páirteach in dhá eispéireas bheo: cuairt ar Theach Laighean nó físchomhdháil "Ceann go Ceann" le Ceann Comhairle Dháil Éireann.

  • Áireofar leis an gcuairt ar Theach Laighean turas ar Sheomra na Dála agus ar Sheomra an tSeanaid. Reáchtálfaidh na scoláirí a ndíospóireacht féin ina dhiaidh sin i gceann de na seomraí Coiste. Is gnách go ndéantar plé ar cheann de na ceithre theideal a leagtar síos faoi choinne an tionscadail saoránachta. Corruair buaileann Teachtaí Dála ó dháilcheantair na scoileanna isteach le haghaidh comhrá.
  • Maidir leis an bhfíschomhdháil "Ceann go Ceann", beidh deis ag na scoláirí agus ag na múinteoirí labhairt go díreach leis an gCeann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, agus a gcuid ceisteanna uile a chur air faoi pholaitíocht na hÉireann agus faoin Oireachtas.

Club TED-Ed

Is grúpa scoláirí as an idirbhliain nó an cúigiú bliain atá i gClub TED-Ed Thithe an Oireachtais. Roghnaíodh na scoláirí ó iarratasóirí ar fud na tíre.

Foilseacháin oideachasúla le déanaí

Máirt, 19 Feabh

Child Safeguarding Statement

Child Safeguarding Statement (PDF)

Déar, 13 Noll

Vótáil100 politics and society, lesson plan

Vótáil100 politics and society, lesson plan (PDF)

Déar, 13 Noll

Vótáil100 history/CSPE, lesson plan

Vótáil100 history/CSPE, lesson plan (PDF)

Céad, 12 Noll

Pioneers of parliamentary politics, wordsearch

Pioneers of parliamentary politics, wordsearch (PDF)

Céad, 12 Noll

Pioneers of parliamentary politics, worksheet

Pioneers of parliamentary politics, worksheet (PDF)

Teach Laighean

Turas ar Theach Laighean

Tabhair físturas cúig nóiméad ar Theach Laighean.

Amharc ar an bhfíseán

Dáil Éireann

Turas ar Dháil Éireann

Tabhair físturas gearr ar Dháil Éireann.

Amharc ar an bhfíseán

Seanad Éireann

Turas ar Sheanad Éireann

Tabhair turas gearr ar Theach Uachtarach an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Acmhainní eile

An bhfuil tú ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim faoi na comhlachtaí eile a mbíonn tionchar acu ar an gcaoi a rialaítear Éire? Tá rogha nasc curtha i dtoll a chéile againn chuig eagraíochtaí a mbíonn tionchar acu ar na beartais agus na dlíthe a gcloímid ar fad leo.

Físeáin OSSP

Más scoláire thú nó múinteoir d’oideachas saoránach, sóisialta, polaitiúil (OSSP) an teastais shóisearaigh, nó más mian leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár gcóras parlaiminte agus polaitiúil, féach ar ár sraith físeán. Sin é an bealach tapa agus éasca forbhreathnú a fháil ar an daonlathas parlaiminte in Éirinn.

Sonraí teagmhála

Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire

Oifigeach oideachais parlaiminteach

Conor Reale

(01) 6184056
conor.reale@oireachtas.ie