An bhfuil tú ag foghlaim nó ag teagasc faoi Pharlaimint na hÉireann? Gheobhaidh tú ár gcuid acmhainní oideachais uile anseo.

The Treaty Debates

Second-level history

The Treaty Debates

History teachers: take a look at our special series of resources on the Treaty Debates. They allow students to engage with the original text of the Debates that took place in the Dáil 100 years ago.

Comórtas staire le haghaidh scoláirí iar-bhunscoile

Tá ár gComórtas Tionscadail Taighde ar na Díospóireachtaí maidir leis an gConradh do scoláirí staire iar-bhunscoile dúnta anois. Fógrófar na hiontrálacha buaiteacha an 14 Nollaig 2021.

Fan i dteagmháil linn

Cláraigh

Fan i dteagmháil linn

Tá clár oideachais gníomhach againn; ina measc tá seimineáir ghréasáin do mhúinteoirí, glaonna físe Ceann-go-Ceann le scoláirí, agus neart eile. Má tá tú ag iarraidh an t-eolas ar fad agus is nuaí a fháil, cláraigh chun ríomhphoist a bhaineann le cúrsaí oideachais a fháil uainn.

An daonlathas a fhiosrú

OSSP

An daonlathas a fhiosrú

Má tá tú ag teagasc OSSP na sraithe sóisearaí i mbliana, féach ar ár sraith nua ar An daonlathas a fhiosrú. Tá pleananna ceachta, seónna sleamhnáin agus tionscadail ghníomhaíochta ann le cabhrú leat snáithe 3 den churaclam OSSP nua a chlúdach.

Aimsigh do leibhéal

Tá ár n-acmhainní oideachais leagtha amach le haghaidh leibhéil dhifriúla. Aimsigh do cheannsa anseo.

clár faisnéise

In our own words

Dírítear sa chlár faisnéise seo ar an scéal a bhaineann le streachailt mhná na hÉireann ar son an chomhionannais agus na hionadaíochta sa réimse polaitiúil, a insítear go heisiach trí scéalta pearsanta na mban a bhaineann leis an scéal.

Amharc ar an bhfíseán

Dáil100

Dáil Day One

Insítear scéal na gcúinsí a spreag comhaltaí na Chéad Dála chun parlaimint neamhspleách a bhunú in 1919 sa ghearrscannán beoite seo.

Amharc ar an bhfíseán

Foilseacháin oideachasúla le déanaí

Céad, 1 Noll 2021

Díospóireachtaí an Chonartha | Treoir agus seicliosta acmhainne
Tabhair cúnamh do dhaltaí dul i ngleic le téacs na ndíospóireachtaí faoi Chonradh Angla-Éireannach 1921-1922 leis an an tsraith Foinsí Stairiúila a Fhiosrú

Céad, 1 Noll 2021

Díospóireachtaí an Chonartha | Michael Collins
Tabhair cúnamh do dhaltaí stáire dara leibhéal dul i ngleic le téacs na ndíospóireachtaí faoi Chonradh Angla-Éireannach 1921-1922 leis an tsraith Foinsí Stairiúila a Fhiosrú

Céad, 1 Noll 2021

Díospóireachtaí an Chonartha | Éamon de Valera
Tabhair cúnamh do dhaltaí stáire dara leibhéal dul i ngleic le téacs na ndíospóireachtaí faoi Chonradh Angla-Éireannach 1921-1922 leis an tsraith Foinsí Stairiúila a Fhiosrú

Teach Laighean

Tabhair físturas cúig nóiméad ar Theach Laighean.

Amharc ar an bhfíseán

Dáil Éireann

Tabhair turas trí nóiméad ar Dháil Éireann.

Amharc ar an bhfíseán

Seanad Éireann

Tabhair turas trí nóiméad ar Sheanad Éireann.

Amharc ar an bhfíseán

Dáil100

Stair na Dála

Dáil100

Bhí an chéad suí poiblí ag an Dáil i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, ar an 21 Eanáir 1919. Le foghlaim faoi bhunúis Pharlaimint na hÉireann agus chun pleananna ceachta, foinsí príomhúla agus nithe inphriontáilte a fháil, tabhair cuairt ar an rannán oideachais ar shuíomh gréasáin tiomanta Dáil100.

Acmhainní eile

An bhfuil tú ag iarraidh tuilleadh a fhoghlaim faoi na comhlachtaí eile a mbíonn tionchar acu ar an gcaoi a rialaítear Éire? Tá rogha nasc curtha i dtoll a chéile againn chuig eagraíochtaí a mbíonn tionchar acu ar na beartais agus na dlíthe a gcloímid ar fad leo.

Sonraí teagmhála

Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire

Oifigeach oideachais parlaiminteach

Conor Reale

(01) 6184056
conor.reale@oireachtas.ie