Cuireann Oifig Buiséid Pharlaiminteach Thithe an Oireachtais faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do Thithe an Oireachtais.

Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus buiséadaithe muid le haghaidh Comhaltaí den Oireachtas agus go háirithe don Choiste Oireachtais um Fhormhaoirsiú Buiséid de réir mar a dhéanann sé grinnscrúdú ex-ante ar gach ábhar buiséadaithe. Aonad speisialaithe neamhspleách atá san OBP laistigh de Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Cláraigh lenár liosta seoltaí d'fhonn fógraí a fháil faoi na foilseacháin is déanaí ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

Employment affairs and social protection expenditure 2020

See a full size version on Flourish
State-owned transport companies

Covid-19

State-owned transport companies

This note looks at the potential impact of the Covid-19 crisis on some of the main State-owned companies in the Irish transport sector.

Fiscal monitor April 2020

Nua

Fiscal monitor April 2020

This note incorporates the latest fiscal returns data from the Department of Finance’s Fiscal Monitor for April, which shows the continued impact of Covid-19 related restrictions on the public finances. Read it with the note on the early revenue impact of Covid-19.

Sraith um Anailís ar Chaiteachas

Tugann ár bhfoilseacháin Sraith um Anailís ar Chaiteachas achoimre agus anailís ar na forbairtí caiteachais vótáilte is déanaí ar fud na bpunann aireachta.

Foilseacháin le déanaí

Aoine, 29 Beal 2020

Covid-19 and State-owned companies in the Irish transport sector
PBO Publication 33 of 202

Déar, 28 Beal 2020

Revised Estimate for Public Services 2020 [Vote 37]: Employment Affairs and Social Protection
PBO Publication 32 of 2020 – Expenditure Analysis series

Aoine, 22 Beal 2020

Overview: Defence Forces Remuneration, Recruitment and Retention
PBO Publication 31 of 2020

Aoine, 22 Beal 2020

Defence Forces: Remuneration, Recruitment and Retention
PBO Publication 30 of 2020

Déar, 21 Beal 2020

Challenges in implementing and administering the Vacant Site Levy
PBO Publication 29 of 2020

Teilifís an Oireachtais

Maidir leis an OBP

Féach ar stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí, Annette Connolly, agus í ag caint ar chuspóirí na hOifige Buiséid Parlaimintí agus ar an bhfís atá aici do ról na hOifige sa phróiseas buiséadach. Sliocht atá san fhíseán seo as an Díospóireacht Stiúideo faoi Cháinaisnéis 2018 arna léiriú ag Teilifís an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Sonraí teagmhála

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
pbo@oireachtas.ie