Cuireann Oifig Buiséid Pharlaiminteach Thithe an Oireachtais faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do Thithe an Oireachtais.

Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus buiséadaithe muid le haghaidh Comhaltaí den Oireachtas agus go háirithe don Choiste Oireachtais um Fhormhaoirsiú Buiséid de réir mar a dhéanann sé grinnscrúdú ex-ante ar gach ábhar buiséadaithe. Aonad speisialaithe neamhspleách atá san OBP laistigh de Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Cláraigh lenár liosta seoltaí d'fhonn fógraí a fháil faoi na foilseacháin is déanaí ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

Budget 2020 preliminary review

New

Budget 2020 preliminary review

The publication summarises some of the main measures announced in the Budget. It also gives an initial analysis of some these measures and the Budget overall.

Breatimeacht gan ord gan eagar

Nua

Breatimeacht gan ord gan eagar

Déantar múnlú sa pháipéar seo ar chostais fhéideartha ceann de na réimsí caiteachais – caiteachas cuardaitheora poist – a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith ag Breatimeacht gan ord gan eagar air.

Sraith um Anailís ar Chaiteachas

Nua

Sraith um Anailís ar Chaiteachas

Tugann an foilseachán is déanaí seo sa tSraith um Anailís ar Chaiteachas achoimre agus anailís ar na forbairtí caiteachais vótáilte ar fud na bpunann aireachta ó Eanáir go Lúnasa na bliana seo.

Foilseacháin le déanaí

Déar, 17 DFómh 2019

Budget 2020 - PBO Vote Factsheet and Analysis
PBO Publication 60 of 2019

Máirt, 15 DFómh 2019

Budget 2020 - PBO Vote Factsheet and Analysis
PBO Publication 59 of 2019

Máirt, 8 DFómh 2019

PBO Preliminary review of Budget 2020
PBO Publication 58 of 2019.

Luan, 7 DFómh 2019

Revenue Receipts: January to September 2019
PBO Publication 57 of 2019

Luan, 7 DFómh 2019

Gross Expenditure Monitor: January to September 2019
PBO Publication 56 of 2019

Teilifís an Oireachtais

Maidir leis an OBP

Féach ar stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí, Annette Connolly, agus í ag caint ar chuspóirí na hOifige Buiséid Parlaimintí agus ar an bhfís atá aici do ról na hOifige sa phróiseas buiséadach. Sliocht atá san fhíseán seo as an Díospóireacht Stiúideo faoi Cháinaisnéis 2018 arna léiriú ag Teilifís an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Sonraí teagmhála

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
pbo@oireachtas.ie