Cuireann Oifig Buiséid Pharlaiminteach Thithe an Oireachtais faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do Thithe an Oireachtais.

Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus buiséadaithe muid le haghaidh Comhaltaí den Oireachtas agus go háirithe don Choiste Oireachtais um Fhormhaoirsiú Buiséid de réir mar a dhéanann sé grinnscrúdú ex-ante ar gach ábhar buiséadaithe. Aonad speisialaithe neamhspleách atá san OBP laistigh de Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Cláraigh lenár liosta seoltaí d'fhonn fógraí a fháil faoi na foilseacháin is déanaí ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

Teacher numbers and paybill

New

Teacher numbers and paybill

This infographic illistrates projected trends in primary teacher numbers and costs out to 2036. The number of pupils enrolled in primary schools is projected to decline. See how this might impact teacher costs.

Sraith um Anailís ar Chaiteachas

Tugann ár bhfoilseacháin Sraith um Anailís ar Chaiteachas achoimre agus anailís ar na forbairtí caiteachais vótáilte is déanaí ar fud na bpunann aireachta.

Foilseacháin le déanaí

Máirt, 31 Márta 2020

An Overview of the Revised Estimates for 2020
PBO Publication 10 of 2020

Luan, 30 Márta 2020

Employment in Sectors Exposed to the COVID-19 pandemic
PBO Publication 9 of 2020

Aoine, 27 Márta 2020

The Role of the Oireachtas in the Provision of Public Services
PBO publication 8 of 2020 – Expenditure Analysis series

Déar, 26 Márta 2020

Ireland’s fiscal response to COVID-19 - A PBO Analysis of the Emergency Measures in the Public Interest (COVID-19) Bill 2020 and previous Act
PBO Publication 7 of 2020

Luan, 16 Márta 2020

Identifying and costing various programmes that support the Arts in Ireland
PBO Publication 6 of 2020

Teilifís an Oireachtais

Maidir leis an OBP

Féach ar stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí, Annette Connolly, agus í ag caint ar chuspóirí na hOifige Buiséid Parlaimintí agus ar an bhfís atá aici do ról na hOifige sa phróiseas buiséadach. Sliocht atá san fhíseán seo as an Díospóireacht Stiúideo faoi Cháinaisnéis 2018 arna léiriú ag Teilifís an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Sonraí teagmhála

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
pbo@oireachtas.ie

Tráchtaireacht eacnamaíoch agus fhioscach

Ráithiúil

Tráchtaireacht eacnamaíoch agus fhioscach

Tugtar forbhreathnú sa tráchtaireacht eacnamaíoch agus fhioscach is déanaí ar na treochtaí maicreacnamaíocha agus fioscacha is déanaí.