Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach

Cuireann Oifig Buiséid Pharlaiminteach Thithe an Oireachtais faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do Thithe an Oireachtais.

Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus buiséadaithe muid le haghaidh Comhaltaí den Oireachtas agus go háirithe don Choiste Oireachtais um Fhormhaoirsiú Buiséid de réir mar a dhéanann sé grinnscrúdú ex-ante ar gach ábhar buiséadaithe. Aonad speisialaithe neamhspleách atá san OBP laistigh de Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Cláraigh lenár liosta seoltaí d'fhonn fógraí a fháil faoi na foilseacháin is déanaí ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

Athrú aeráide

An Aeráid

Athrú aeráide

Féach ar gach foilseachán uainn maidir le hathrú aeráide agus a impleachtaí buiséadacha.

Buiséad 2022

An Buiséad

Buiséad 2022

Faigh an nuacht is déanaí maidir leis an mbuiséad leis na bileoga eolais de chuid OBP.

Áireamhán Anailíse ar Inbhuanaitheacht Fiachais

Déan réamh-mheastacháin maidir le hioncam agus le beartas caiteachais ó 2022 go dtí 2050 ach úsáid a bhaint as ár n-áireamhán DSA nua. Féach ar an gcaoi a n-imreodh pleananna fioscacha tionchar ar inbhuanaitheacht fiachais agus má chloíonn na pleananna céanna le rialacha fioscacha an Aontais Eorpaigh. Léigh an phreaseisiúint le haghaidh tuilleadh eolais.

Monatóir Fioscach

Tuarascáil mhíosúil

Monatóir Fioscach

Tá níos mó eolais maidir leis na réimsí is tábhachtaí agus na treochtaí atá ag teacht chun cinn in ioncam agus caiteachas an Rialtais le fáil ar an leathanach Monatóir Fioscach. Tá ár n-anailís agus ár n-amharcléiriú mhíosúil ar na sonraí le feiceáil ann.

Grinnscrúdú ar Mheastacháin

Meastacháin

Grinnscrúdú ar Mheastacháin

Chun anailís agus treoracha uile OBP atá ábhartha do ghrinnscrúdú Meastacháin le haghaidh Seirbhísí Poiblí, téigh go dtí an leathanach um Ghrinnscrúdú ar Mheastacháin.

Anailís ar chaiteachas

Sraith

Anailís ar chaiteachas

Tugann an tSraith um Anailís ar Chaiteachas achoimre agus anailís ar na forbairtí caiteachais vótáilte is déanaí ar fud na bpunann aireachta.

Foilseacháin le déanaí

Céad, 11 Beal 2022

European Semester Process
PBO Publication 11 of 2022 [Keywords: Budget, European Semester]

Aoine, 29 Aib 2022

The Impact of Indexation on Jobseeker’s Replacement Rates
PBO Publication 10 of 2022

Aoine, 29 Aib 2022

Analysis of the Stability Programme Update 2022
PBO Publication 9 of 2022 [Keywords: Budget 2022, Debt, Economy, Inflation, Spending, SPU 2022, Tax]

Scarbhileoga Sonraí

Tá na sonraí a bhaineann le cuid dár dtaighde foilsithe mar scarbhileoga againn. Is féidir na scarbhileoga a íoslódáil chun scrúdú níos mionsonraithe a dhéanamh ar ár dtorthaí.

Amharcléiriú sonraí

Faigh rochtain ar ár n-acmhainní amharcléirithe sonraí idirghníomhacha agus statacha go léir, mar aon leo siúd a d’fhoilsigh an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde (SLaT) in aon áit amháin.

Téarnamh eacnamaíoch

Covid-19

Téarnamh eacnamaíoch

D’fhaomh an Chomhairle Eorpach plean chun cabhrú le geilleagar na hEorpa teacht chuige féin ó phaindéim Covid-19. Foghlaim tuilleadh inár bhfoilseachán nua maidir le tionchar na paindéime.

Féach ar gach foilseachán de chuid OBP faoi phaindéim Covid-19

Sonraí fioscacha in Éirinn

Amharcléiriú sonraí

Sonraí fioscacha in Éirinn

Bhíothas ag súil leis gur €13.9 billiún costas measta phaindéim Covid-19 i dtéarmaí laghdú i bhfáltais chánach in 2020, ach ní raibh an tionchar ar fháltais chánach chomh géar agus a rabhthas ag súil leis. Féach amharcléiriú sonraí de shonraí fioscacha d’Éirinn, lena n-áirítear tionchar Covid-19.

Teilifís an Oireachtais

Maidir leis an OBP

Féach ar stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí, Annette Connolly, agus í ag caint ar chuspóirí na hOifige Buiséid Parlaimintí agus ar an bhfís atá aici do ról na hOifige sa phróiseas buiséadach. Sliocht atá san fhíseán seo as an Díospóireacht Stiúideo faoi Cháinaisnéis 2018 arna léiriú ag Teilifís an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Sonraí teagmhála

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
pbo@oireachtas.ie

Barr
Roinn