Cuireann Oifig Buiséid Pharlaiminteach Thithe an Oireachtais faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do Thithe an Oireachtais.

Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus buiséadaithe muid le haghaidh Comhaltaí den Oireachtas agus go háirithe don Choiste Oireachtais um Fhormhaoirsiú Buiséid de réir mar a dhéanann sé grinnscrúdú ex-ante ar gach ábhar buiséadaithe. Aonad speisialaithe neamhspleách atá san OBP laistigh de Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Cláraigh lenár liosta seoltaí d'fhonn fógraí a fháil faoi na foilseacháin is déanaí ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

Tráchtaireacht Réamh-Bhuiséid 2021

Tráchtaireacht Réamh-Bhuiséid 2021

Budget 2021 will be framed around two key issues: the ongoing impact of Covid-19 and the likelihood of having no trade agreement between the UK and the EU from 1 January 2021.

Read our pre-budget commentary, which comes with a brief summary of the key messages. See our ready reckoner for estimates of the financial impact of adjusting a range of taxes and Government expenditures.

Tráchtaireacht Réamh-Bhuiséid 2021

Tráchtaireacht Réamh-Bhuiséid 2021

Budget 2021 will be framed around two key issues: the ongoing impact of Covid-19 and the likelihood of having no trade agreement between the UK and the EU from 1 January 2021.

Read our pre-budget commentary, which comes with a brief summary of the key messages. See our ready reckoner for estimates of the financial impact of adjusting a range of taxes and Government expenditures.

Fiscal data in Ireland

Earnáil na nOllscoileanna

Covid-19

Earnáil na nOllscoileanna

Tuartar glanchostas Covid-19 d’earnáil na n-ollscoileanna amháin ag €328 milliún thar 2019/20 go 2020/21. Foghlaim tuilleadh inár bhfoilseachán nua maidir le tionchar na paindéime.

Féach ar gach foilseachán de chuid OBP faoi phaindéim Covid-19

Caibidlíochtaí CBBA

© OECD

Caibidlíochtaí CBBA

Pléitear Creimeadh Bonn agus Brabúis a Aistriú, próiseas de chuid ECFE, sa nóta seo, agus an dara babhta caibidlíochtaí go háirithe. Déantar cur síos ann ar an réasúnacht atá leis an bpróiseas, na hathchóirithe molta agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar Éirinn agus ar ioncam Rialtas na hÉireann.

Amharcléiriú agus anailís sonraí

Faigh rochtain ar ár n-acmhainní amharcléirithe sonraí idirghníomhacha agus statacha go léir, mar aon leo siúd a d’fhoilsigh an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde (SLaT) in aon áit amháin.

Sraith um Anailís ar Chaiteachas

Tugann ár bhfoilseacháin Sraith um Anailís ar Chaiteachas achoimre agus anailís ar na forbairtí caiteachais vótáilte is déanaí ar fud na bpunann aireachta.

Foilseacháin le déanaí

Inniu, 30 MFómh 2020

Pre-Budget 2021 PBO Commentary
PBO Publication 55 of 2020

Inniu, 30 MFómh 2020

Pre-Budget 2021 Key Messages
Summary of PBO Publication 55 of 2020

Inniu, 30 MFómh 2020

Pre-Budget 2021 Ready Reckoner
Pre-Budget 2021 Ready Reckoner [infographic]

Aoine, 4 MFómh 2020

Government Spending on Public Services at end-August 2020
PBO Publication 54 of 2020 – Expenditure Analysis series

Déar, 3 MFómh 2020

Fiscal Monitor for August 2020 – Revenue Analysis
PBO Publication 53 of 2020

Teilifís an Oireachtais

Maidir leis an OBP

Féach ar stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí, Annette Connolly, agus í ag caint ar chuspóirí na hOifige Buiséid Parlaimintí agus ar an bhfís atá aici do ról na hOifige sa phróiseas buiséadach. Sliocht atá san fhíseán seo as an Díospóireacht Stiúideo faoi Cháinaisnéis 2018 arna léiriú ag Teilifís an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Sonraí teagmhála

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
pbo@oireachtas.ie