Cuireann Oifig Buiséid Pharlaiminteach Thithe an Oireachtais faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do Thithe an Oireachtais.

Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus buiséadaithe muid le haghaidh Comhaltaí den Oireachtas agus go háirithe don Choiste Oireachtais um Fhormhaoirsiú Buiséid de réir mar a dhéanann sé grinnscrúdú ex-ante ar gach ábhar buiséadaithe. Aonad speisialaithe neamhspleách atá san OBP laistigh de Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Cláraigh lenár liosta seoltaí d'fhonn fógraí a fháil faoi na foilseacháin is déanaí ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

Scrutiny of Government spending

Nua

Scrutiny of Government spending

This infographic shows the Dáil Select Committees responsible for the scrutiny of Voted monies in 2021. We will be bringing out more publications in the coming months to help Committee members in their scrutiny of Voted spending.

Earnáil na nOllscoileanna

Covid-19

Earnáil na nOllscoileanna

Tuartar glanchostas Covid-19 d’earnáil na n-ollscoileanna amháin ag €328 milliún thar 2019/20 go 2020/21. Foghlaim tuilleadh inár bhfoilseachán nua maidir le tionchar na paindéime.

Féach ar gach foilseachán de chuid OBP faoi phaindéim Covid-19

Anailís ar chaiteachas

Sraith

Anailís ar chaiteachas

Tugann an tSraith um Anailís ar Chaiteachas achoimre agus anailís ar na forbairtí caiteachais vótáilte is déanaí ar fud na bpunann aireachta.

Sonraí fioscacha in Éirinn

Data spreadsheets

We have published the data underlying some of our research as spreadsheets. You can download the spreadsheets to examine our findings in more detail.

Amharcléiriú agus anailís sonraí

Faigh rochtain ar ár n-acmhainní amharcléirithe sonraí idirghníomhacha agus statacha go léir, mar aon leo siúd a d’fhoilsigh an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde (SLaT) in aon áit amháin.

Foilseacháin le déanaí

Aoine, 15 Ean 2021

Fiscal Monitor for December 2020 – Revenue Analysis
PBO Publication 3 of 2021

Aoine, 15 Ean 2021

Estimates for Public Services 2020 – Subheads by allocation
PBO Publication 2 of 2021 [infographic]

Céad, 13 Ean 2021

Roghchoistí den Dáil agus na Grúpaí Vótála Aireachta ar a ndéanann siad grinnscrúdú – 2021
Foilseachán OBP 1 de 2021 - An tSraith um Anailís ar Chaiteachas [infographic]

Céad, 9 Noll 2020

Fiscal Monitor for November 2020 – Revenue Analysis
PBO Publication 68 of 2020

Máirt, 8 Noll 2020

Caiteachas Comhiomlán a Vótáladh ar Sheirbhísí Poiblí in 2020 infographic_
Foilseachán OBP 67 de 2020 [infographic]

Teilifís an Oireachtais

Maidir leis an OBP

Féach ar stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí, Annette Connolly, agus í ag caint ar chuspóirí na hOifige Buiséid Parlaimintí agus ar an bhfís atá aici do ról na hOifige sa phróiseas buiséadach. Sliocht atá san fhíseán seo as an Díospóireacht Stiúideo faoi Cháinaisnéis 2018 arna léiriú ag Teilifís an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Sonraí teagmhála

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
pbo@oireachtas.ie