Rannóg an Aistriúcháin

Is iad na príomhchúraimí atá ar Rannóg an Aistriúcháin:

  • Na tiontuithe oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais a sholáthar
  • Seirbhís Aistriúcháin Chomhuainigh a chur ar fáil do Thithe an Oireachtais
  • Ábhar a aistriú le haghaidh Riar na hOibre (an páipéar gnó laethúil) don dá Theach.

Ina theannta sin, cuireann an Rannóg na seirbhísí seo a leanas ar fáil:

  • Bainistiú ar An Caighdeán Oifigiúil, 2017
  • Bainistiú ar Scéim Teanga Sheirbhís Thithe an Oireachtais
  • Seirbhís Aistriúcháin Comhfhreagrais do Chomhaltaí
  • Seirbhísí aistriúcháin ilghnéitheacha do Sheirbhís Thithe an Oireachtais
  • Na leaganacha oifigiúla Gaeilge de theidil comhlachtaí Stáit, de scéimeanna oifigiúla agus de nithe eile a dtagraítear dóibh sa reachtaíocht a sholáthar
  • Liostaí a fhoilsiú de théarmaí as Achtanna an Oireachtais.

Sonraí Teagmhála:

Ríomhphost: rannog@oireachtas.ie
Guthán: 00 353 1 6183922