An Scéim Foilseacháin maidir le Saoráil Faisnéise

Déantar thíos an scéim foilseacháin atá á fhoilsiú againn faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Tugtar achoimre sa scéim ar réimse faisnéise i dtaobh Thithe an Oireachtais – ár ról agus ár bhfreagrachtaí, an fhaisnéis atá ar sealbhú againn, an fhaisnéis a iarrtar orainn ar bhonn rialta, faisnéis airgeadais, etc. Déantar í a chatagórú faoi shé cinn de cheannteidil mar a mholtar faoi Alt 8 den Acht.

Má tá faisnéis á iarraidh agat nach bhfuil á chur ar fáil go poiblí faoi láthair ag Tithe an Oireachtais, féadfaidh tú smaoineamh ar iarratas ar shaoráil faisnéise a fhéanamh. Tá ár dtreoirleabhar agus ár bhfoirm iarratais ar fáil thíos.

Ról agus FreagrachtaíNa Seirbhísí a Chuirimid ar FáilFaisnéis Airgeadais
Próisis Cinntí        Procurement                                 Routinely Published
Information