Government BenchesDáil Éireann

Teachtaí Dála    

Déanann muintir na hÉireann 158 Chomhalta Dháil Éireann a thoghadh go díreach. Is féidir le saoránaigh atá 18 bliain d’aois agus os a chionn sin vótáil. Ní mór do dhuine a bheith 21 bliain d’aois ar a laghad chun seasamh i dtoghchán do Dháil Éireann.

Bíonn an-chuid feidhmeanna agus dualgas ag Teachtaí Dála. Is éard a bhíonn i gceist le gnáthsheachtain Teachta:

  • bualadh le daoine sa dáilcheantar agus clinicí comhairle a reáchtáil
  • a bheith i láthair sa Dáil chun ábhair lena mbaineann leas áitiúil agus náisiúnta a ardú agus a phlé
  • a bheith i láthair ag cruinnithe Coiste
  • ionadaíocht a dhéanamh ar thoghthóirí
  • a bheith i láthair ar ócáidí oifigiúla etc.

Leis sin, cinntítear go ndéanann na Teachtaí go léir ó gach ceann den 40 dháilcheantar (trí, ceithre nó cúig shuíochán) ionadaíocht do na toghthóirí go léir ina ndáilcheantar agus go soláthraíonn siad nasc riachtanach daonlathach idir na toghthóirí, Tithe an Oireachtais agus an Rialtas.

Teachtaí Dála (TDs)