Sonraí Teagmhála

Teach Laighean
Shráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Teileafón: +353 (0)1 6183000 or 076 1001700
Ríomhphost: info@oireachtas.ie


Teagmháil a dhéanamh le Comhalta

Chun teagmháil a dhéanamh le comhalta de Thithe an Oireachtais seol ríomhphost chucu ag túsainm.sloinne@oireachtas.ie. Tá liosta iomlán de shonraí teagmhála na gcomhaltaí go léir ar fáil lena n-íoslódáil anseo:

Cumarsáid agus Ceisteanna ón bPreas

Ríomhphost:communications@oireachtas.ie
Teil: + 353 (0)1 618 3166 /3066 or 076 100 1707/1706

Ceisteanna i dtaobh Dhíospóireachtaí an Oireachtais

Ríomhphost:editor@oireachtas.ie nó debatesinfo@oireachtas.ie
Teil: +353 (0)1 618 3309/4110 or 076 1001708

Tuairimí nó Gearáin

Ríomhphost:customerservice@oireachtas.ie
Teil: +353 (0)1 618 3166

Más mian leat dul i dteagmháil linn i dtaobh na seirbhísí a sholáthraíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais, féach le do thoil ar ár Nós Imeachta maidir le Tuarimí agus Gearáin.

Déan Teagmháil le Páirtí Polaitíochta

Fine Gael
Teileafón: (01) 618 3379
Email: fg.press.office@oireachtas.ie

Labour Party
Teileafón: (01) 618 3462
Email: labourpress@oir.ie

Fianna Fáil
Teileafón: (01) 618 3297
Email: pressoffice@fiannafail.ie

Sinn Féin
Teileafón: (01) 618 4276
Email: press@sinnfein.ie

 

 

 

 

Nós Imeachta maidir le Tuarimí agus Gearáin