Skip to main content
Normal View

Publications

Refine this search

101 publications filtered by Opening statements & submissions and Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil) (32nd Dáil / 25th Seanad)

Page 1 of 2

Show: 100 per page

Published on 3 Dec 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Andrew Munro, Rúnaí Cúnta, Rúnaíocht an Rialtais, Roinn an Taoisigh
Ráiteas ó Andrew Munro ar na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Roinn an Taoisigh an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

Ráiteas Tosaigh, Andrew Munro, Rúnaí Cúnta, Rúnaíocht an Rialtais, Roinn an Taoisigh ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Nov 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Eimear Ní Bhroin, Oifigeach Gnóthaí Teanga, Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
Ráiteas ó Eimear Ní Bhroin ar Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle faoi dul chun cinn atá déanta ag Institiúidí an Aontais Eorpaigh maidir le maolú na Gaeilge a laghdú de réir a chéile

Ráiteas Tosaigh, Eimear Ní Bhroin, Oifigeach Gnóthaí Teanga, Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Nov 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Shirley Comerford, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Ráiteas ó Shirley Comerford ar na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

Ráiteas Tosaigh, Shirley Comerford, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 5 Nov 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Seán Kyne TD, Aire Stáit na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Ráiteas o Seán Kyne TD ar Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 agus ábhair éagsúla eile a bhaineann leis an nGaeilge

Ráiteas Tosaigh, Seán Kyne TD, Aire Stáit na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 1 Nov 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas tosaigh, An tOllamh Pádraig Ó Duibhir Leas-Dhéan, Institiúid an Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Ráiteas ó Pádraig Ó Duibhir et al. ar Na rialacha a bhaineann leis an díolúine ó staidéar na Gaeilge

Ráiteas tosaigh, An tOllamh Pádraig Ó Duibhir Leas-Dhéan, Institiúid an Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 26 Sep 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas tosaigh, Ronan Mulhall, Príomhoifigeach, Brainse Acmhainní Daonna, An Roinn Cosanta
Ráilteas ó Ronan Mulhall ar na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Cosanta an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann.

Ráiteas tosaigh, Ronan Mulhall, Príomhoifigeach, Brainse Acmhainní Daonna, An Roinn Cosanta ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 15 Jul 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas tosaigh, Éamonn de Barra, Rúnaí, Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna
Ráiteas ó Éamonn de Barra on Pobal Gaeilge i mBaile Munna a fhorbairt

Ráiteas tosaigh, Éamonn de Barra, Rúnaí, Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 27 Jun 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas tosaigh, An Dochtúir Harold Hislop, Príomhchigire, An Roinn Oideachais agus Scileanna
Ráiteas ó Dochtúir Harold Hislop on Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 – An dul chun cinn atá déanta go dtí seo

Ráiteas tosaigh, An Dochtúir Harold Hislop, Príomhchigire, An Roinn Oideachais agus Scileanna ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 23 May 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Oifig an Choimisinéara Teanga
Ráiteas ó Rónán Ó Domhnaill on Tuarascáil Bhliantúil 2018 – An Coimisinéir Teanga

Ráiteas Tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Oifig an Choimisinéara Teanga ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 9 Apr 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas tosaigh, Gavan O’Leary, Rúnaí Cúnta, Seirbhísí Corparáideacha, An Roinn Oideachais agus Scileanna
Ráiteas ó Gavan O’Leary ar na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Oideachas agus Scileanna an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

Ráiteas tosaigh, Gavan O’Leary, Rúnaí Cúnta, Seirbhísí Corparáideacha, An Roinn Oideachais agus Scileanna ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 3 Apr 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Eilís O’Connell, Ard-Rúnaí Cúnta, Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Ráiteas ó Eilís O’Connell ar na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

Ráiteas Tosaigh, Eilís O’Connell, Ard-Rúnaí Cúnta, Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Diarmuid Ó Liathaimh Ó Nualláin, Dalta, Gaelcholáiste Cheatharlach
Ráiteas ó Diarmuid Ó Liathaimh Ó Nualláin ar na Meáin Shóisialta: Beannacht nó Mallacht?

Ráiteas Tosaigh, Diarmuid Ó Liathaimh Ó Nualláin, Dalta, Gaelcholáiste Cheatharlach ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Fía Ní Chíosóig, Dalta, Coláiste Íde
Ráiteas ó Fía Ní Chíosóig ar na Meáin Shóisialta: Beannacht nó Mallacht?

Ráiteas Tosaigh, Fía Ní Chíosóig, Dalta, Coláiste Íde ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Eimear Ní Thuathail, Dalta, Gaelcholáiste Cheatharlach
Ráiteas ó Eimear Ní Thuathail ar Éire, an Bhreatain agus an Eoraip

Ráiteas Tosaigh, Eimear Ní Thuathail, Dalta, Gaelcholáiste Cheatharlach ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Ruth Ní Choileáin, Dalta, Coláiste Íde
Ráiteas ó Ruth Ní Choileáin ar Éire, an Bhreatain agus an Eoraip

Ráiteas Tosaigh, Ruth Ní Choileáin, Dalta, Coláiste Íde ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Setanta Ó Gribín, Dalta, Gaelcholáiste Dhoire
Ráiteas ó Setanta Ó Gribín ar Na Meáin Shóisialta: Beannacht nó Mallacht?

Ráiteas Tosaigh, Setanta Ó Gribín, Dalta, Gaelcholáiste Dhoire ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Cliodhna Ní Mhianáin, Dalta, Gaelcholáiste Dhoire
Ráiteas ó Cliodhna Ní Mhianáin ar an Fheirmeoireacht agus an Timpeallacht

Ráiteas Tosaigh, Cliodhna Ní Mhianáin, Dalta, Gaelcholáiste Dhoire ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Sive Ní Thuathail, Dalta, Gaelcholáiste Cheatharlach
Ráiteas ó Sive Ní Thuathail ar An Fheirmeoireacht agus an Timpeallacht

Ráiteas Tosaigh, Sive Ní Thuathail, Dalta, Gaelcholáiste Cheatharlach ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Caitlín Ní Ainiféin, Dalta, Coláiste Íde
Ráiteas ó Caitlín Ní Ainiféin ar an Fheirmeoireacht agus an Timpeallacht

Ráiteas Tosaigh, Caitlín Ní Ainiféin, Dalta, Coláiste Íde ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Mar 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Sadhbha Nic Ruairí, Dalta, Gaelcholáiste Dhoire
Ráiteas ó Sadhbha Nic Ruairí ar Éire, an Bhreatain agus an Eoraip

Ráiteas Tosaigh, Sadhbha Nic Ruairí, Dalta, Gaelcholáiste Dhoire ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 26 Feb 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Paul Connors, Stiúrthóir Náisiúnta Cumarsáide, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Ráiteas ó Paul Connors ar Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí.

Ráiteas Tosaigh, Paul Connors, Stiúrthóir Náisiúnta Cumarsáide, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 12 Feb 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Eibhlín Ní Scannláin, Cigire Sinsearach, An Roinn Oideachais agus Scileanna
Caighdeánú ar scrúdaithe / cáilíochtaí tríú leibhéal do ábhair múinteoirí

Ráiteas Tosaigh, Eibhlín Ní Scannláin, Cigire Sinsearach, An Roinn Oideachais agus Scileanna ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 12 Feb 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, An tÚdarás um Ard-Oideachas
Caighdeánú ar scrúdaithe / cáilíochtaí tríú leibhéal do ábhair múinteoirí

Ráiteas Tosaigh, An tÚdarás um Ard-Oideachas ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 15 Jan 2019

Committee on the Irish La...

Ráiteas tosaigh,Muiris O’Connor, Rúnaí Cúnta sa Rannóg um Thaighde agus Forbairt agus Anailísíocht Sláinte, An Roinn Sláinte
Ráiteas tosaigh ó Muiris O’Connor ar na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Sláinte an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

Ráiteas tosaigh,Muiris O’Connor, Rúnaí Cúnta sa Rannóg um Thaighde agus Forbairt agus Anailísíocht Sláinte, An Roinn Sláinte ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 18 Dec 2018

Committee on the Irish La...

Cur i láthair, Patrick Smyth, Príomhfheidhmeannach Eatramhach, TUSLA
Cur i láthair ó Patrick Smyth ar na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Tusla – An Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá custaiméirí; agus Cigireacht na Luathbhlianta agus na hIonaid Cúraim Leanaí sa Ghaeltacht.

Cur i láthair, Patrick Smyth, Príomhfheidhmeannach Eatramhach, TUSLA ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 4 Dec 2018

Committee on the Irish La...

Cur i láthair, Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí, An Foras Pátrúnachta
Cur i láthair ó Caoimhín Ó hEaghra ar Soláthar réalaíoch agus inrochtana ar oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán do dhaltaí scoile arb é mian a dtuismitheoirí / gcaomhnóirí é

Cur i láthair, Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí, An Foras Pátrúnachta ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 4 Dec 2018

Committee on the Irish La...

Cur i láthair, An Dochtúir John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Cur i láthair ó An Dochtúir John Walsh ar Craoltóireacht Raidió agus an Ghaeilge

Cur i láthair, An Dochtúir John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 20 Nov 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Fergal Lynch, Ard-Rúnaí, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
Soláthar seirbhísí dátheangacha ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige & Tacaíocht ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i gcomhair ionaid cúraim leanaí lán-Ghaeilge i gceantair Ghaeltachta

Ráiteas Tosaigh, Fergal Lynch, Ard-Rúnaí, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 14 Nov 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Mícheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta
Plean Straitéiseach 2018 - 2020

Ráiteas Tosaigh, Mícheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 6 Nov 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Seán Kyne TD, Aire Stáit na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Ráiteas o Seán Kyne TD ar Plean Gníomhaíochta 2018 - 2030

Ráiteas Tosaigh, Seán Kyne TD, Aire Stáit na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 23 Oct 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Gearóid Mac Donncha, Ceannaire Gníomhach, RTÉ Raidió na Gaeltachta
Forbairt agus todhchaí RTÉ Raidió na Gaeltachta

Ráiteas Tosaigh, Gearóid Mac Donncha, Ceannaire Gníomhach, RTÉ Raidió na Gaeltachta ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 25 Sep 2018

Committee on the Irish La...

Paula Melvin, Riarthóir Dámhachtaine, An Coimisiún Fulbright
Obair Fulbright agus cur chun cinn na Gaeilge sna Stáit Aontaithe

Paula Melvin, Riarthóir Dámhachtaine, An Coimisiún Fulbright ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 10 Jul 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Joe McHugh TD, Aire Stáit na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán
Plean Gníomhaíochta 2018 - 2030

Ráiteas Tosaigh, Joe McHugh TD, Aire Stáit na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 29 May 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach, Údarás Craolacháin na hÉireann
Úsáid na Gaeilge ar an Raidió

Ráiteas Tosaigh, Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach, Údarás Craolacháin na hÉireann ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 1 May 2018

Committee on the Irish La...

Achoimre, Dr John Walsh agus Dr Rosemary Day
Achoimre, Taighde faoi úsáid na Gaeilge ar an raidió

Achoimre, Dr John Walsh agus Dr Rosemary Day ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 1 May 2018

Committee on the Irish La...

Cur i láthair, Dr John Walsh agus Dr Rosemary Day
Cur i láthair, Taighde faoi úsáid na Gaeilge ar an raidió

Cur i láthair, Dr John Walsh agus Dr Rosemary Day ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 17 Apr 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Dr. Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 (grinnscrúdú réamhreachtach)

Ráiteas Tosaigh, Dr. Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 20 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, Oifig an Choimisinéara Teanga
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 (grinnscrúdú réamhreachtach)

Ráiteas Tosaigh, Rónán Ó Domhnaill, Oifig an Choimisinéara Teanga ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Ciarán Ó Flaithearta, Coláiste Naomh Éinne
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, Ciarán Ó Flaithearta, Coláiste Naomh Éinne ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Caobhán Ó Maoláin, Coláiste Naomh Éinne
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, Caobhán Ó Maoláin, Coláiste Naomh Éinne ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Cáit Ní Fhátharta, Coláiste Naomh Eoin
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, Cáit Ní Fhátharta, Coláiste Naomh Eoin ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Córa Ní Chonghaile, Coláiste Naomh Eoin
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, Córa Ní Chonghaile, Coláiste Naomh Eoin ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, M. Ó Coinceanainn, Coláiste Naomh Eoin
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, M. Ó Coinceanainn, Coláiste Naomh Eoin ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Aoife Nic Giolla Dé, Coláiste Naomh Éinne
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, Aoife Nic Giolla Dé, Coláiste Naomh Éinne ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Mícheala Ní Eochaidh, Coláiste Ghobnait
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, Mícheala Ní Eochaidh, Coláiste Ghobnait ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Dara Ó Maoláin, Coláiste Ghobnait
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, Dara Ó Maoláin, Coláiste Ghobnait ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 8 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Muireann Ní Fhlathárta, Coláiste Ghobnait
Seachtain na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh, Muireann Ní Fhlathárta, Coláiste Ghobnait ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Kerron Ó Luain, Misneach,
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 (grinnscrúdú réamhreachtach)

Ráiteas Tosaigh, Kerron Ó Luain, Misneach, ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Aighneacht, Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge (COFG) Roibeard Ó hEartáin
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 (grinnscrúdú réamhreachtach)

Aighneacht, Cumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge (COFG) Roibeard Ó hEartáin ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 6 Mar 2018

Committee on the Irish La...

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)
Dónal Ó hAiniféin, Cathaoirleach COGG

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 6 Mar 2018

Committee on the Irish La...

Cur i láthair ó Chonradh na Gaeilge , Julian de Spáinn
Na moltaí atá ag Conradh na Gaeilge le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a láidriú

Cur i láthair ó Chonradh na Gaeilge , Julian de Spáinn ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 6 Feb 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Oscailte, Lochlainn Ó Tuairisg, Bord Stiúrtha Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Teo
Na dúshláin a bhaineann le reáchtáil ionad cúram leanaí lán-Ghaeilge
i gceantar Gaeltachta; Lochlainn Ó Tuairisg, Áine Nic Niallais agus Bróna Ní Uallacháin

Ráiteas Oscailte, Lochlainn Ó Tuairisg, Bord Stiúrtha Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Teo ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 6 Feb 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Oscailte, Lochlainn Ó Tuairisg, Crann Taca/Comharchumann Shailearna Teo.
Ráiteas Oscailte, Lochlainn Ó Tuairisg, Crann Taca/Comharchumann Shailearna Teo.

Ráiteas Oscailte, Lochlainn Ó Tuairisg, Crann Taca/Comharchumann Shailearna Teo. ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 23 Jan 2018

Committee on the Irish La...

Ráiteas Oscailte, Peter Finnegan, Ard Rúnaí, Seirbhís Thithe an Oireachtais
Peter Finnegan, Ard Rúnaí, Seirbhís Thithe an Oireachtais, Úsáid na Gaeilge i dTithe an Oireachtais

Ráiteas Oscailte, Peter Finnegan, Ard Rúnaí, Seirbhís Thithe an Oireachtais ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 5 Dec 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i Láthair, Mícheál Ó hÉanaigh, Údarás naGaeltacht
Cúr i Láthair, Mícheál Ó hÉanaigh, Údarás naGaeltacht

Cúr i Láthair, Mícheál Ó hÉanaigh, Údarás naGaeltacht ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 5 Dec 2017

Committee on the Irish La...

Aitheasc, Mícheál Ó hÉanaigh, Údarás naGaeltachta,
Aitheasc, Mícheál Ó hÉanaigh, Údarás naGaeltachta,

Aitheasc, Mícheál Ó hÉanaigh, Údarás naGaeltachta, ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 21 Nov 2017

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, David Cagney,Depart of Public Expenditure Reform
Ráiteas Tosaigh, David Cagney,Depart of Public Expenditure Reform

Ráiteas Tosaigh, David Cagney,Depart of Public Expenditure Reform ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Nov 2017

Committee on the Irish La...

Ráiteas Oscailte, Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigúla (Leasú) 2017
Ráiteas Oscailte, Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigúla (Leasú) 2017, Dr. Aodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta

Ráiteas Oscailte, Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigúla (Leasú) 2017 ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 10 Oct 2017

Committee on the Irish La...

Cur i láthair, Máirín NicFhionghuin, Muintearas Teo.Straitéis Óige don Ghaeltacht
Cur i láthair, Máirín NicFhionghuin, Muintearas Teo. Straitéis Óige don Ghaeltacht

Cur i láthair, Máirín NicFhionghuin, Muintearas Teo.Straitéis Óige don Ghaeltacht ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 10 Oct 2017

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh, Máirín NicFhionghuin, Muintearas Teo.
Ráiteas Tosaigh, Máirín NicFhionghuin, Muintearas Teo., Straitéis Óige don Ghaeltacht

Ráiteas Tosaigh, Máirín NicFhionghuin, Muintearas Teo. ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 26 Sep 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte, Alan Esslemont, TG4, Cúr i láthair
Ráitis Oscailte, Alan Esslemont, TG4, Cúr i láthair

Ráitis Oscailte, Alan Esslemont, TG4, Cúr i láthair ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 26 Sep 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte, Alan Esslemont, TG4, Aitheasc
Ráitis Oscailte, Alan Esslemont, TG4, Aitheasc

Ráitis Oscailte, Alan Esslemont, TG4, Aitheasc ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 11 Jul 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte, Seán Ó Coinn, Foras na Gaeilge
Ráitis Oscailte, Seán Ó Coinn, Foras na Gaeilge

Ráitis Oscailte, Seán Ó Coinn, Foras na Gaeilge ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 11 Jul 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte, Rónán Mac Con Iomaire, Raidió Teilifís Éireann
Ráitis Oscailte, Rónán Mac Con Iomaire, Raidió Teilifís Éireann, Na dúshláin a bhaineann le Craoltóireacht in Éirinn trí mheán na Gaeilge agus na dualgais atá ar Raidió Teilifís Éireann faoin reachtaíocht

Ráitis Oscailte, Rónán Mac Con Iomaire, Raidió Teilifís Éireann ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 11 Jul 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte, Maurice Buckley, Oifig na nOibreacha Poiblí
Ráitis Oscailte, Maurice Buckley, Oifig na nOibreacha Poiblí, Ceanncheathrú Nua d’Fhoras na Gaeilge agus an costas a bhaineann leis

Ráitis Oscailte, Maurice Buckley, Oifig na nOibreacha Poiblí ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 27 Jun 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte. An Roinn Oideachais agus Scileanna
Ráitis Oscailte. An Roinn Oideachais agus Scileanna

Ráitis Oscailte. An Roinn Oideachais agus Scileanna ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 13 Jun 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte, Máire Clár Nic Mháthúna, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach
Ráitis Oscailte, Máire Clár Nic Mháthúna, Coláiste Phobail Cholmcille, Co Dhún na nGall, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach

Ráitis Oscailte, Máire Clár Nic Mháthúna, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 13 Jun 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte, Míchéal Ó Suilleabháin, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach
Ráitis Oscailte, Míchéal Ó Suilleabháin, Coláiste Beaufort, An Uaimh, Co na Mí, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach

Ráitis Oscailte, Míchéal Ó Suilleabháin, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 13 Jun 2017

Committee on the Irish La...

Ráitis Oscailte, Órla-Ní-Cheallaigh, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach
Ráitis Oscailte, Órla-Ní-Cheallaigh, Pobalscoil Rath Cairn, Co na Mí, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach

Ráitis Oscailte, Órla-Ní-Cheallaigh, An Scrúdú Cainte sa Teastas Sóisearach ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 30 May 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair, Raidió na dTreabh
Cúr i láthair, Raidió na dTreabh

Cúr i láthair, Raidió na dTreabh ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 30 May 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair, Raidió na Life
Cúr i láthair, Raidió na Life

Cúr i láthair, Raidió na Life ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 30 May 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair, Raidió Fáilte
Cúr i láthair, Raidió Fáilte

Cúr i láthair, Raidió Fáilte ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 30 May 2017

Committee on the Irish La...

Opening Statement, Raidió na dTreabh
Opening Statement, Raidió na dTreabh

Opening Statement, Raidió na dTreabh ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 30 May 2017

Committee on the Irish La...

Opening Statement, Raidió na Life
Opening Statement, Raidió na Life

Opening Statement, Raidió na Life ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 30 May 2017

Committee on the Irish La...

Opening Statement, Raidió Fáilte Teo.
Opening Statement, Raidió Fáilte Teo.

Opening Statement, Raidió Fáilte Teo. ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 16 May 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair, Aire Stáit Seán Kyne TD
Cúr i láthair, Aire Stáit Seán Kyne TD

Cúr i láthair, Aire Stáit Seán Kyne TD ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 4 Apr 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair, Rónán Ó Dómhnaill, Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla
Cúr i láthair, Rónán Ó Dómhnaill, Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla

Cúr i láthair, Rónán Ó Dómhnaill, Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 4 Apr 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair, Dr Jim Browne,Ollscoil na hÉireann Gaillimh
Cúr i láthair, Dr Jim Browne,Ollscoil na hÉireann Gaillimh

Cúr i láthair, Dr Jim Browne,Ollscoil na hÉireann Gaillimh ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 21 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Niall Comer, Conradh na Gaeilge
Cúr i láthair Niall Comer, Conradh na Gaeilge

Cúr i láthair Niall Comer, Conradh na Gaeilge ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 21 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair, Pól Ó Gallchóir, Foras na Gaeilge
Cúr i láthair, Pól Ó Gallchóir, Foras na Gaeilge

Cúr i láthair, Pól Ó Gallchóir, Foras na Gaeilge ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 21 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair, Janet Muller,Pobal (Béal Feirste)
Cúr i láthair, Janet Muller,Pobal (Béal Feirste)

Cúr i láthair, Janet Muller,Pobal (Béal Feirste) ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Aighneacht Ó Éamonn Ó Dónaill Gaelchultúr
Cúr i láthair Aighneacht Ó Éamonn Ó Dónaill Gaelchultúr

Cúr i láthair Aighneacht Ó Éamonn Ó Dónaill Gaelchultúr ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Ciara NíIcí Gaelcholáiste Choilm
Cúr i láthair Ciara NíIcí Gaelcholáiste Choilm

Cúr i láthair Ciara NíIcí Gaelcholáiste Choilm ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Conor Ó Gallchóir Pobalscoil Chloich Cheannfhaola
Cúr i láthair Conor Ó Gallchóir Pobalscoil Chloich Cheannfhaola

Cúr i láthair Conor Ó Gallchóir Pobalscoil Chloich Cheannfhaola ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Darragh Lankford Gaelcholáiste Choilm
Cúr i láthair Darragh Lankford Gaelcholáiste Choilm

Cúr i láthair Darragh Lankford Gaelcholáiste Choilm ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Eibhlín Nic Cormaic Coláiste An Eachréidh
Cúr i láthair Eibhlín Nic Cormaic Coláiste An Eachréidh

Cúr i láthair Eibhlín Nic Cormaic Coláiste An Eachréidh ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Eilís Ní Ruiséil Pobalscoil Chloich Cheannfhaola
Cúr i láthair Eilís Ní Ruiséil Pobalscoil Chloich Cheannfhaola

Cúr i láthair Eilís Ní Ruiséil Pobalscoil Chloich Cheannfhaola ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Leah Ní Mhuirgheasa Coláiste An Eachréidh
Cúr i láthair Leah Ní Mhuirgheasa Coláiste An Eachréidh

Cúr i láthair Leah Ní Mhuirgheasa Coláiste An Eachréidh ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Coláiste An Eachréidh
Cúr i láthair MícheálÓGríofa Coláiste An Eachréidh

Cúr i láthair Coláiste An Eachréidh ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Gaelcholáiste Choilm
Cúr i láthair Rachel Lingwood Gaelcholáiste Choilm

Cúr i láthair Gaelcholáiste Choilm ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 7 Mar 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Pobalscoil Chloich Cheannfhaola
Cúr i láthair Rónán MacAoidh Pobalscoil Chloich Cheannfhaola

Cúr i láthair Pobalscoil Chloich Cheannfhaola ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 2 Feb 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Raidió RíRá Aighneacht
Cúr i láthair Raidió RíRá Aighneacht

Cúr i láthair Raidió RíRá Aighneacht ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 17 Jan 2017

Committee on the Irish La...

Cúr i láthair Bríd Ní Chonghóile Gaillimh le Gaeilge Aighneacht
Cúr i láthair Bríd Ní Chonghóile Gaillimh le Gaeilge Aighneacht

Cúr i láthair Bríd Ní Chonghóile Gaillimh le Gaeilge Aighneacht ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 29 Nov 2016

Committee on the Irish La...

Ráiteas Tosaigh Marcas Mac Ruairí Foras na Gaeilge
Ráiteas Tosaigh Marcas Mac Ruairí Foras na Gaeilge

Ráiteas Tosaigh Marcas Mac Ruairí Foras na Gaeilge ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 29 Nov 2016

Committee on the Irish La...

Aitheasc Fhoras an Gaeilge
Aitheasc Fhoras an Gaeilge

Aitheasc Fhoras an Gaeilge ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 29 Nov 2016

Committee on the Irish La...

Aitheasc Ghaeloideachas
Aitheasc Ghaeloideachas

Aitheasc Ghaeloideachas ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 15 Nov 2016

Committee on the Irish La...

Muintearas Teoranta Cur i Láthair
Muintearas Teoranta Cur i Láthair

Muintearas Teoranta Cur i Láthair ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 18 Oct 2016

Committee on the Irish La...

Presentation Conchur Ó Giollagáin The Gaeltacht Crisis New Approaches To Old Challenges
Presentation Conchur Ó Giollagáin The Gaeltacht Crisis New Approaches To Old Challenges

Presentation Conchur Ó Giollagáin The Gaeltacht Crisis New Approaches To Old Challenges ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 18 Oct 2016

Committee on the Irish La...

Brian Ó Curnáin Staid reatha na hIar-Ghaeltachta agus na hIar-Ghaeilge
Brian Ó Curnáin Staid reatha na hIar-Ghaeltachta agus na hIar-Ghaeilge

Brian Ó Curnáin Staid reatha na hIar-Ghaeltachta agus na hIar-Ghaeilge ()

Tags: Opening statements & submissions

Published on 18 Oct 2016

Committee on the Irish La...

Cur i láthair Conchúr Ó Giollagáin Géarchéim na Gaeltachta
Cur i láthair Conchúr Ó Giollagáin Géarchéim na Gaeltachta

Cur i láthair Conchúr Ó Giollagáin Géarchéim na Gaeltachta ()

Tags: Opening statements & submissions

Top
Share