Dáil Éireann schedule

Previous day

Today, 25 Jul 2021

Next day

Seanad Éireann schedule

Previous day

Today, 25 Jul 2021

Next day

Schedule of meetings

Previous day

Today, 25 Jul 2021

Next day
Business Papers

No business papers were published today

Dáil Éireann

Official Report latest update:

Thu, 15 Jul 2021: 44 topics were published, which include 121 speakers and divisions of the House.

Seanad Éireann

Official Report latest update:

Fri, 16 Jul 2021: 11 topics were published, which include 46 speakers and divisions of the House.

Committees

Official Report latest update:

Meeting of the Select Committee On Finance, Public Expenditure And Reform, And Taoiseach on Wed, 14 Jul 2021.

PQs (Questions)

Official Report latest update:

Thu, 15 Jul 2021: 501 Parliamentary Questions answered.

There are 160 Members (called Deputies or TDs) of Dáil Éireann.

There are 60 Members (called Senators) in Seanad Éireann.

Call for submissions on our new language scheme

We are drafting a new language scheme for the Houses of the Oireachtas Service. The language scheme details the services to be provided through the Irish language, through English and bilingually.

Read the current language scheme and find out how you can have your say on the Rannóg an Aistriúcháin page.

Oireachtas TV

Oireachtas TV Debate | July edition

In this month's Oireachtas TV Debate, Flor MacCarthy discusses the Dublin Bay South bye-election and the campaign in the time of Covid-19. Later, in light of the centenary of Northern Ireland we discuss Unionism and the Northern Ireland Protocol with Prof Peter Shirlow, director of the Institute of Irish Studies, University of Liverpool, and Denis Staunton, London editor of The Irish Times.

View video

Assassination of the Vice President, 12 July 1927

Notable Debate

Assassination of the Vice President, 12 July 1927

“It has been the fate of this country, perhaps more than others, to see torn from her ruthlessly devoted sons of great achievement and greater promise while the flowers of their service were yet hardly unfolded.”

- William T. Cosgrave

Ireland: a parliamentary democracy

About the Oireachtas

Ireland: a parliamentary democracy

Ireland is a parliamentary democracy. The National Parliament (Oireachtas) consists of the President and two Houses: Dáil Éireann (House of Representatives) and Seanad Éireann (the Senate) whose functions and powers derive from the Constitution of Ireland enacted by the people on 1 July 1937. The Houses of the Oireachtas are situated at Leinster House, Dublin.

Press releases

23 Jul 2021, 13.30

Joint Committee on Disability Matters launches work programme and terms of reference.

22 Jul 2021, 15.27

Report on the topic of ‘GDPR’ published by Justice Committee

22 Jul 2021, 14.05

Joint Committee on Social Protection, Community and Rural Development and the Islands publishes its Pre-Budget Submission

21 Jul 2021, 17.15

Education Committee to discuss reopening of further and higher education institutions in safe and sustainable way with Minister Harris and Minister of State Collins

21 Jul 2021, 16.30

Joint Committee on Justice recommends Special Oireachtas Committee examines topic of assisted dying following scrutiny of Dying with Dignity Bill 2020

Recently considered Bills and Acts

21 Jul 2021

Enacted

Affordable Housing Act 2021

No. 25 of 2021

Affordable Housing Bill 2021

No. 71 of 2021

21 Jul 2021

Enacted

Land Development Agency Act 2021

No. 26 of 2021

Land Development Agency Bill 2021

No. 11 of 2021

21 Jul 2021

Enacted

Health (Amendment) (No. 2) Act 2021

No. 24 of 2021

Health (Amendment) (No. 2) Bill 2021

No. 100 of 2021

19 Jul 2021

Enacted

Finance (Covid-19 and Miscellaneous Provisions) Act 2021

No. 23 of 2021

Finance (Covid-19 and Miscellaneous Provisions) Bill 2021

No. 89 of 2021

Gairmeacha i Seirbhís Thithe an Oireachtais

Táimid ag earcú: :: Taighdeoir Parlaiminteach Sinsearach (Dlí) :: Uiséir Parlaiminte Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil 3 pm, Déardaoin an 15 Iúil 2021. Tabhair cuairt ar ár leathanach Gairmeacha chun tuilleadh a fhoghlaim faoi na róil sin.

An Bille um Thithíocht Inacmhainne

An Bille um Thithíocht Inacmhainne

Foghlaim faoi Scéim Ghinearálta an Bhille um Thithíocht Inacmhainne 2020 Coiste sna dá fhoilseachán seo: tuarascáil ar ghrinnscrúdú réamhreachtaíochta an Choiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht agus bileog treorach ón tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde.

An tOireachtas agus an tAontas Eorpach

Lá na hEorpa

An tOireachtas agus an tAontas Eorpach

Foghlaim faoin obair a dhéanaimid leis an Aontas Eorpach, lena n-áirítear an méid seo a leanas: grinnscrúdú ar reachtaíocht AE a bheartaítear, an Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh agus Oifig Pharlaiminte Náisiúnta an Oireachtais sa Bhruiséil.

Lá na hEorpa

Teachtaireacht ón gCeann Comhairle

Comórfar Lá na hEorpa Dé Domhnaigh, an 9 Bealtaine. Déantar ceiliúradh ar Fhorógra Schuman, a rinneadh in 1950, ar an lá sin. Meastar gur chuir moladh Schuman maidir le cineál nua comhair pholaitiúil san Eoraip, a d’fhágfadh nach bhféadfaí cogadh idir náisiúin na hEorpa a shamhlú, tús le hAontas Eorpach an lae inniu.

Féach ar an bhfísteachtaireacht ghairid seo ón gCeann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, TD agus foghlaim tuilleadh faoi Lá na hEorpa.

View video