Home > Bills 1997 - 2018 > Fossil Fuel Divestment Bill 2016 [PMB]...

 Fossil Fuel Divestment Bill 2016 [PMB]

An Bille um Dhífheistiú Breosla Iontaise, 2016 [BCP]

 


Bill Number 103 of 2016
Sponsored by  Deputy Thomas Pringle
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

Bill entitled an Act to amend the National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014 instructing the Agency to divest the Ireland Strategic Investment Fund, currently under the remit of the Agency, of its assets in fossil fuel companies within five years of the commencement of this Act to precipitate a timely decarbonisation process in line with Ireland’s climate change commitments under Article 2 of the Paris Agreement

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014 chun treoir a thabhairt don Ghníomhaireacht an Ciste Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn, atá faoi shainchúram na Gníomhaireachta i láthair na huaire, a dhífheistiú dá shócmhainní i gcuideachtaí breosla iontaise laistigh de chúig bliana ó thosach feidhme an Achta seo chun dlús a chur le próiseas dícharbónaithe tráthúil de réir ghealltanais na hÉireann maidir leis an athrú aeráide faoi Airteagal 2 de Chomhaontú Pháras

 


Dáil Éireann

First Stage
Introduced 30/11/2016
Order for Second Stage DDMMYY

Fossil Fuel Divestment Bill 2016 [PMB] as initiated (in PDF format) Fossil Fuel Divestment Bill 2016 [PMB] as initiated (in PDF format)

Fossil Fuel Divestment Bill 2016 [PMB] Explanatory Memorandum  (in PDF format)


Second Stage
19/01/2017
26/01/2017


Referred to Select Committee 26/01/2017


Committee Stage (Select Committee on Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2016 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2016 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2016 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2016 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2016 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2016
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2015 in PDF format
Official Translation


 

 

 


 
Users who read this document also viewed..
01 January 2000 - Information about the Houses of the Oireachtas. The National more ...