Home > Bills 1997 - 2018 > Mediation Bill 2017 (Number 20 of 2017)

Mediation Bill 2017

 

An Bille Idirghabhála, 2017


Bill Number 20 of 2017
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to facilitate the settlement of civil disputes by mediation, to specify the principles applicable to mediation, to specify arrangements for mediation as an alternative to the institution of civil proceedings or to the continuation of civil proceedings that have been instituted; to provide for codes of conduct to which mediators may subscribe; to provide for the recognition of a body as the Mediation Council of Ireland for the purposes of this Act and to require that Council to make reports to the Minister for Justice and Equality as regards mediation in the State; to provide, by means of a scheme, an opportunity for parties to family law proceedings or proceedings under section 67A(3) or 117 of the Succession Act 1965 to attend mediation information sessions; and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do d’éascú díospóidí sibhialta a réiteach trí idirghabháil, do shonrú na bprionsabal is infheidhme maidir le hidirghabháil, do shonrú socruithe le haghaidh idirghabhála mar mhodh comhroghnach ar imeachtaí sibhialta a thionscnamh nó ar leanúint d’imeachtaí sibhialta arna dtionscnamh; do dhéanamh socrú maidir le cóid iompair lena nglacfaidh idirghabhálaithe; do dhéanamh socrú maidir le comhlacht a aithint mar Chomhairle Idirghabhála na hÉireann chun críocha an Achta seo agus dá cheangal ar an gComhairle sin tuarascálacha a thabhairt don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais i ndáil le hidirghabháil sa Stát; do sholáthar, trí scéim, deis le haghaidh páirtithe in imeachtaí dlí teaghlaigh nó in imeachtaí faoi alt 67A(3) nó 117 den Acht Comharbais, 1965 chun freastal ar sheisiúin faisnéise idirghabhála; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 09/02/2017
Order for Second Stage 02/03/2017


 Mediation Bill 2017 as initiated (in PDF format) Mediation Bill 2017 as initiated (in PDF format)

 Mediation Bill 2017 Explanatory Memorandum (in PDF format) Mediation Bill 2017 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
02/03/2017
22/03/2017 (resumed)

Referred to Select Committee 22/03/2017


Committee Stage (Select Committee on Justice and Equality)
28/06/2017

List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Mediation Bill 2017 As amended in the Select Committee on Justice and Equality (in PDF format) Mediation Bill 2017 As amended in the Select Committee on Justice and Equality (in PDF format)


Report and Final Stages
11/07/2017
13/07/2017

List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments

Mediation Bill 2017 as passed by D? ?reannMediation Bill 2017 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
18/07/2017
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee  and Remaining Stages
19/07/2017

List of Proposed Committee Stage AmendmentsReturned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
 List of Amendments made by Seanad ?reann List of Amendments made by Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
Mediation Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format) Mediation Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 27 of 2017
Date of Signature: 02/10/2017
Mediation Act 2017 (in PDF format)
Official Translation