Home > Bills 1997 - 2018 > Judicial Appointments Commission Bill...

 


Judicial Appointments Commission Bill 2017

 

An Bille fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha, 2017

 


Bill Number 71 of 2017
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method:  Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to establish a body to be known as an Coimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha or, in the English language, the Judicial Appointments Commission; to provide for the making, through committees of that body, of recommendations in respect of appointments to certain judicial offices; to make provision for persons of a lay character, as well as judges and legal practitioners, to be members of that body and of those committees and to provide, in the case of any such committee, that the particular judges to be members of it shall include a judge serving at the level of the courts system to which the committee’s business relates; to amend the qualification requirements for appointment to judicial office; to enable, through other procedures, the making of recommendations in respect of appointments to senior judicial offices that do not fall within the remit of the foregoing body; to establish a Judicial Appointments Commission Office; to dissolve the Judicial Appointments Advisory Board; for those and other purposes to amend or repeal certain provisions of the Courts and Court Officers Act 1995 and the Courts (Supplemental Provisions) Act 1961 and to provide for the consequential amendment of certain other enactments; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do bhunú comhlacht ar a dtabharfar an Coimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha nó, sa Bhéarla, the Judicial Appointments Commission; do dhéanamh socrú maidir le moltaí a dhéanamh, trí choistí den chomhlacht sin, i leith ceapacháin chun oifigí breithiúnacha áirithe; do dhéanamh socrú go mbeidh daoine de chineál tuata, chomh maith le breithiúna agus dlí-chleachtóirí, ina gcomhaltaí den chomhlacht sin agus de na coistí sin agus do dhéanamh socrú, i gcás aon choiste den sórt sin, go mbeidh ar áireamh i measc na mbreithiúna áirithe a bheidh ina gcomhaltaí de breitheamh a bheidh ag fónamh ag an leibhéal den chóras cúirteanna lena mbaineann gnó an choiste; do leasú na gceanglas cáilíochta le haghaidh ceapachán chun oifige breithiúnaí; dá chumasú, trí nósanna imeachta eile, moltaí a dhéanamh i leith ceapacháin chun oifigí breithiúnacha sinsearacha nach dtagann faoi chúram an chomhlachta sin a luadh roimhe seo; do bhunú Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Bhreithiúnacha; do dhíscaoileadh an Bhoird Chomhairligh um Cheapacháin Bhreithiúnacha; chun na gcríoch sin agus chun críoch eile do leasú nó d'aisghairm forálacha áirithe d'Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1995 agus d'Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 agus do dhéanamh socrú maidir le leasú iarmhartach a dhéanamh ar achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 30/05/2017
Order for Second Stage 27/06/2017
Judicial Appointments Commission Bill 2017 as initiated (in PDF format) Judicial Appointments Commission Bill 2017 as initiated (in PDF format)

Judicial Appointments Commission Bill 2017 Explanatory Memorandum?(in PDF format) Judicial Appointments Commission Bill 2017 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
27/06/2017
28/06/2017 (Resumed)
28/06/2017 (Resumed)
29/06/2017 (Resumed)
29/06/2017 (Resumed)
29/06/2017 (Resumed)
04/07/2017 (Resumed)
05/07/2017 (Resumed)
05/07/2017 (Resumed)
06/07/2017 (Resumed)

Referred to Select Committee 06/07/2017


Committee Stage (Select Committee on Justice and Equality)
18/10/2017
17/01/2018 (resumed)
23/01/2018 (resumed)
07/02/2018 (resumed)
15/02/2018 (resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments
Judicial Appointments Commission Bill 2017 As amended in the Select Committee on Justice and Equality  (in PDF format) Judicial Appointments Commission Bill 2017 As amended in the Select Committee on Justice and Equality  (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation