Home > Bills 1997 - 2018 > Companies (Statutory Audits) Bill 2017...

 

 


Companies (Statutory Audits) Bill 2017

 

Bille na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2017

 


Bill Number 123 of 2017
Sponsored by Minister for Business Enterprise and Innovation
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to give further effect to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC, as amended by Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, and giving further effect to certain provisions of Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC and, for that purpose, to amend the Companies Act 2014; to make provision for certain other amendments to that Act; to provide for the amendment of certain other enactments; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do thabhairt tuilleadh éifeachta do Threoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le hiniúchtaí reachtúla ar chuntais bhliantúla agus cuntais chomhdhlúite, lena leasaítear Treoracha 78/660/CEE agus 83/349/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 84/253/CEE ón gComhairle, arna leasú le Treoir 2014/56/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoir 2006/43/CE maidir le hiniúchtaí reachtúla ar chuntais bhliantúla agus cuntais chomhdhlúite, agus do thabhairt tuilleadh éifeachta d’fhorálacha áirithe de Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún agus, chun na críche sin, do leasú Acht na gCuideachtaí, 2014; do dhéanamh socrú maidir le leasuithe áirithe eile ar an Acht sin; do dhéanamh socrú maidir le hachtacháin áirithe eile a leasú; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 02/11/2017
Order for Second Stage DDMMYY
Companies (Statutory Audits) Bill 2017 as initiated (in PDF format) Companies (Statutory Audits) Bill 2017 as initiated (in PDF format)

Companies (Statutory Audits) Bill 2017 Explanatory Memorandum (in PDF format) Companies (Statutory Audits) Bill 2017 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
23/01/2018
24/01/2018 (resumed)
Referred to Select Committee 24/01/2018

 


Committee Stage (Select Committee on Business, Enterprise and Innovation)
21/02/2018
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Companies (Statutory Audits) Bill 2017 as amended in the Select Committee on Business, Enterprise and Innovation (in PDF format) Companies (Statutory Audits) Bill 2017 as amended in the Select Committee on Business, Enterprise and Innovation (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2017 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2017 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2017
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2017 in PDF format
Official Translation