PROCLAMATIONS. - SUMMONING AND PROROGUING OF PARLIAMENT.

I have now to ask the Clerk of the Dáil to read the Proclamation summoning this Parliament.

COLM O MURCHADHA (Cléireach na Dála)

read the following:—

"Maidir leis an gConnradh idir Shasana agus Éire do sighnigheadh i Lúndain ar an 6 adh lá de Mhí na Nodlag, 1921, agus leis an Acht um Shaorstát Eireann (Socrú), 1922.

Ó Rialtas Sealadach na hÉireann.

FORFHÓGRA AG FÓGAIRT PÁIRLIMINT DO GHLAODHACH IN EIRINN.

DE BHRÍ gur bunuigheadh Sinne, Micheál O Coileáin, Liam T. MacCosgair, Éamon O Dúgám, Pádraig O hÓgáin, Fionán O Loingsigh, Seosamh Mag Craith, Eoin Mac Néill, agus Caoimhghin O hUigín, go cuibhe mar Rialtas Sealdach do réir Alt 17 de sna hAirtiogail Shocruithe um Chonnradh idir Shasana agus Éire do sighnigheadh i Lúndain ar an 6 adh la de Mhí na Nodlag, 1921, agus do luadhadh sa Liost a ghabhann le Acht ar a nglaodhtar an t-Acht um Shaorstát Eireann (Socrú), 1922.

Agus de bhrí go bhfuil san Acht roimh-ráite coiníllacha i dtaobh Togha do dhéanamh agus Tigh Párliminte do bhunú dá mbéimid-ne, an Rialtas Sealadach roimh-ráite, freagarthach.

Anois dinimíd-ne, an Rialtas Sealadach roimh-ráite do réir choiníollacha an Achta roimh-ráite agus fonn orainn agus sinn ar aigne teangmháil le muintir na hÉireann agus a gcomhairle d'fháil i bPáirlimint, dinimíd a chur in úil do chách anso go bhfuilimíd beartuithe ar an bPáirlimint roimh-ráite do ghlaodhach; agus fairis sin dinimíd a fhógairt anso go bhfuil ordú curtha amach againn go ndéanfar, ar fhuláramh an órduithe sin, seirbheáil feasta i bfuirm chóir ag ghlaodhach na Páirliminte roimh-ráite chun teacht le chéile i gCathair Bhaile Atha Cliath ar an gCéad lá d'Iúl so chughainn.

Foillsithe i mBaile Atha Cliath an 27 adh lá de Bhealtaine, 1922.

(Sighnithe) MÍCHEÁL Ó COILEÁiN,

(Signed) Cathaoirleach an Rialtais Shealadaigh.

(Chairman of the Provisional Government).

DIARMUID O hEIGCEARTUIGH,

Rúnaidhe don Rialtas Sealdach.

(Secretary to the Provisional Government)."

[ENGLISH TRANSLATION.]

"In the Matter of the Treaty between Great Britain and Ireland signed at London on the 6th day of December, 1921, and the Irish Free State (Agreement) Act, 1921.

By the Irish Provisional Government.

A PROCLAMATION DECLARING THE CALLING OF A PARLIAMENT IN IRELAND.

WHEREAS We, Micheal O Coileain, Liam T. Mac Cosgair, Eamon O Dugain, Padraig O hOgain, Fionan O Loinsigh, Seosamh Mag Craith, Eoin Mac Neill and Caoimhghin O hUigin have been duly constituted a Provisional Government pursuant to Article 17 of the Articles of Agreement for a Treaty between Great Britain and Ireland signed at London on the 6th day of December, 1921, and set forth in the Schedule to an Act entitled the Irish Free State (Agreement) Act, 1922.

And Whereas the said Act contains provisions with respect to the holding of an Election and the constitution of a House of Parliament to which we, the said Provisional Government, shall be responsible.

Now we, the said Provisional Government, pursuant to the provisions of the said Act and being desirous and resolved to meet the people of Ireland and have their advice in Parliament do hereby make known to all our decision to call the said Parliament; and do hereby further declare that we have given order that, upon notice thereof, summonses shall be issued forthwith in due form calling the said Parliament to meet at the City of Dublin on the first day of July next.

Published at Dublin this 27th day Of May, 1922."

CLERK of the DAIL:

The Meeting of the Parliament called by that Proclamation was subsequently prorogued by Proclamation on five occasions, namely: (1) from the first day of July to the 15th day of July, 1922, by Proclamation of the 30th day of July, 1922, published in the Iris Oifigiuil of the same date. (2) From the 15th day of July to the 29th day of July, 1922, by Proclamation of the 12th day of July, published in the Iris Oifigiuil of the 14th day of July, 1922. (3) From the 29th day of July to the 12th day of August, 1922, by Proclamation of the 26th day of July, published in the Iris Oifigiuil of the 28th day of July, 1922. (4) From the 12th day of August to the 26th day of August, 1922, by Proclamation of the 19th day of August, published in the Iris Oifigiuil of the 11th day of August, 1922. (5) From the 26th day of August to this day, the 9th day of September 1922, by Proclamation of the 24th day of August, published in the Iris Oifigiuil of the 25th day of August, 1922, which last Proclamation is in the following terms:—

FRIDAY, AUGUST 25TH, 1922.

RIALTAS SEALADACH NA hEIREANN.

(Irish Provisional Government.)

Maidir leis an gConnradh idir Shasana agus Eire de sighnigheadh i Lundain ar an 6 adh lá dé Mhí na Nodlag, 1921, agus leis an Acht um Shaorstat Eireann (Socrú), 1922.

FORFHÓGRA.

Chun an Cruinniú de Thigh na Páirliminte dá mbeidh an Rialtas Sealadach freagarthach do chur ar ath-ló arís.

DE BHRÍ gur cuireadh ar ath-ló go dtí an 26 adh lá de Lughnasa so an cruinniú de Thigh na Pairliminte dá mbeidh an Rialtas Sealadach freagarthach, GIDHEADH go bhfuil sé oiriúnach ar chúis agus ar reusún áirithe go gcuirfí an cruinniú roimh-ráite ar ath-ló arís ANOIS DINIMID-NE, an Rialtas Sealadach roimh-ráite, a fhógairt, a chraobhscas ileadh agus a fhoillsiú anso go gcuirfear an Pháirlimint ar ath-ló arís agus go mbeidh sí amhlaidh go dtí Dé Sathairn, an 9 adh lá de Mheadhon Fóghmhair, Míle Naoi gCéad, a Dó is Fiche, agus fairis sin dinimíd-ne a fhógairt anso go gcruinneochaí agus go dtionólfaí an Pháirlimint roimh-ráite Dé Sathairn roimh-ráite, an 9 adh lá de Mheadhon Foghmhair, 1922, chun ghnóthaí deithneasacha agus tábhachtacha do chur de, agus iarrtar ar Theachtaí na Páirliminte. roimh-ráite bheith i láthair, dá bhrí sin, ar an 9 adh lá roimh-ráite de Mheadhon Foghmhair, 1922, ar a 11 a chlog roimhnóin in Amharclann Chumainn Ríoga Bhaile Atha Cliath, Faithche Laighean, Baile Atha Cliath.

Tabhartha agus craobhscaoilte i mBaile Atha Cliáth an 24 adh lá so de Lughnasa, 1922.

LIAM T. MACCOSGAIR,

Gniómh-Chathaoirleach an Rialtais Shealadaigh.

(Acting Chairman of the Provisional Government).

MÍCHEÁL MAC DONNCHADHA,

Gnióm-Rúnaí don Rialtas Sealadach.

(Acting Secretary to the Provisional Government).

In the Matter of the Treaty between Great Britain and Ireland signed at London on the 6th day of December, 1921, and of the Irish Free State (Agreement) Act, 1922.

PROCLAMATION

For further proroguing the Meeting of the House of the Parliament to which the Provisional Government is to be responsible.

WHEREAS the Meeting of the House of the Parliament to which the Provisional Government is to be responsible stands prorogued to the 26th day of August, instant, NEVERTHELESS for certain causes and considerations it is expedient that the said Meeting should be further postponed, NOW WE, the said Provisional Government, hereby proclaim, publish and declare that the said Parliament be further postponed and shall stand prorogued to Saturday, the 9th day of September, One Thousand Nine Hundred and Twenty-two, and we do hereby further declare that the said Parliament shall on the said Saturday, the 9th day of September, 1922, assemble and be holden for the despatch of divers urgent and important affairs, and the members of the said Parliament are hereby required to give their attendance accordingly on the said 9th day of September, 1922, at 11 o'clock in the forenoon, at the Theatre of the Royal Dublin Society, Leinster Lawn, Dublin.

Given and published at Dublin this 24th day of August, 1922.

CLERK of the DAIL:

The Deputies will now come forward, one by one, and sign the Roll.

ROLLA.

The following Deputies then signed:

Co. Cheatharloch agus Chill Choinnigh.

Pádraig Mac Gamhna.

Liam T. Mac Cosgair.

Donchadh O Guaire.

Gearóid O Súileabháin.

Co. Chabháin.

Uáitéar Mac Cumhaill.

Seán O Maolruaidh.

Co. an Chláir.

Pádraig O Braonáin.

Seán O Lideadha.

Corcaigh Thoir agus Thoir-Thudidh.

Seán O Duinnín.

Mícheál O hAonghusa.

Corcaigh Thuaidh, Meadh., Thiar, Theas agus Thoir-Theas.

Seán O bAodha.

Tomás de Nógla.

Buirg Chorcaighe.

Riobárd O Deaghaidh.

Liam de Róiste.

Séamus Breathnach.

Co. Dhún na nGall.

Seosamh Mag Fhionnlaoich.

Pádraig Mag Ualghairg.

Seosamh Mac Suibhne.

Peadar Mac a' Bháird.

Co. Bhaile Atha Cliath.

Darghal Figes.

Tomás Mac Eoin.

Seoirse Ghabháin Uí Dhubhthaigh.

Deasmhumhain Mac Gearailt.

Seán O Ruanaidh.

Mícheál de Duram.

Baile Atha Cliath Meadh.

Lorcán O Néill.

Ailfrid O Broin.

Seán Mac Garaidh.

Baile Atha Cliath Thiar-Thuaidh.

Risteárd O Maolchatha.

Pilib Mac Cosgair.

Mícheál de Stáineas.

Seosamh Mag Craith.

Baile Atha Cliath Theas.

Domhnall Mac Cárthaigh.

Maolmhuire Mac Eochadha.

Liam O Briain.

Ollsgoil Bhaile Atha Cliath.

Earnán Altún.

Sir Séamus Craig, Ridire, M.D.

Gearóid Mac Giobúin, K.C.

Liam Thrift.

Ollgoil Náisiúnta.

Eoin Mac Néill.

Mícheál O hAodha.

Liam Mag Aonghusa.

Contae na Gaillmhe.

Pádraig O hÓgáin.

Pádraic O Máille.

Tomás O Conaill.

Seosamh O Faoileacháin.

Seoirse Mac Niocaill.

Ciarraidhe agus Luimneach Thiar.

Piaras Béaslaí.

Fionán Ó Loingsigh.

Séamus O Cruadhlaoich.

Contaethe Chill Dara agus Chill Mantáin,

Criostóir O Broin.

Aodh O Cúlacháin.

Séamus Éabhróid.

Risteárd Mac Liam.

Laoighis agus O bhFáilghe.

Liam O Daimhín.

Caoimhghin O hUigín.

Próinsias Bulfin.

Pádraig Mac Artáin.

Liathdruim agus Roscomáin Thuaidh.

Tomás Mac Artúir.

Séamus O Dóláin.

Aindriú O Láimhín.

Luimneach Thoir agus Buirg Luimnighe.

Risteárd O hAodha.

Liam O hAodha.

Contaethe Longphuirt agus na hIar-Mhidhe.

Seán Mac Eoin.

Seán O Laidhin.

Próinsias Mag Aonghusa.

Contaethe Lughmhaighe agus na Midhe.

Cathal O Seanáin.

Eamon O Dúgáin.

Peadar O hAodha.

Séamus O Murchadha.

Muigheo Thuaidh agus Thiar.

Seosamh Mac Giolla Bbrighde.

Muigheo Theas agus Roscomáin Theas.

Domhnall O Ruairc.

Liam Mac Sioghaird.

Muigheo Thoir agus Sligeach.

Alasdair Mac Cába.

Tomás O Domhnaill.

Contae Mhuineacháin.

Earnán de Blaghd.

Eoin O Dubhthaigh.

Tiobrad Arann Thoir, Portláirge agus Buirg Phortláirge.

Uinseann de Faoite.

Seán Buitléir.

Domhnall O Broin.

Nioclás O Faoláin.

Tiobrad Arann Thuaidh, Meadh. agu Theas.

Séamus de Burca.

Domhnall O Muirgheasa.

Contae Lock Garnan,

Risteárd Mac Fheorais.

Mícheál O Dubhghaill.

Domhnall O Ceallacháin.