DAIL IN COMMITTEE. - ELECTION OF SEANAD MEMBERS.

I move:—

DE BHRÍ go bhforáltar le hAirtiogal 33 de Bhunreacht Shaorstáit Eireann go ndéanfar, roimh gach toghachán do bhaill Sheanaid Eireann, ainm-liost do chur le chéile ina mbeidh daoine a ainmneoidh Dáil Eireann, daoine a ainmneoidh Seanad Eireann, agus daoine eile agus go socróidh Dáil Eireann agus Seanad Eireann fé seach an tslí déanfar tairisgint agus roghnú chun ainmniúcháin, maille le haireachas speisialta do thabhairt don riachtanas atá le hionadaíocht do sholáthar do leasanna agus d'fhundúireachtaí táchtacha sa dúthaigh:

WHEREAS it is provided by Article 33 of the Constitution of Saorstát Eireann that before each election of members of Seanad Eireann a panel shall be formed consisting partly of persons nominated by Dáil Eireann, partly of persons nominated by Seanad Eireann, and partly of other persons, and that the method of proposal and selection for nomination shall be decided by Dáil Eireann and Seanad Eireann respectively, with special reference to the necessity for arranging for the representation of important interests and institutions in the country:

ANOIS AR AN ABHAR SAN, beartuíonn agus socruíonn an Dáil seo leis seo gur do réir na rialacha so a leanas a déanfar an tairisgint agus an roghnú chun ainmniúcháin maidir le hoiread de lucht an ainmliosta a ainmneoidh Dáil Eireann chun críche an chéad toghacháin eile do bhaill Sheanaid Eireann:—

NOW THEREFORE, this Dáil doth hereby resolve and decide that the proposal and selection for nomination for so much of the panel as shall be nominated by Dáil Eireann for the purpose of the next election of members to Seanad Eireann shall be conducted in accordance with the following rules:—

CEANN COMHRIMH.

RETURNING OFFICER.

1. Isé an Ceann Comhairle no, má bhíonn seisean as láthair, an Leas-Cheann Comhairle, a bheidh mar Cheann Comhrimh chun críche an roghnúcháin.

1. The Ceann Comhairle, or in his absence the Leas-Cheann Comhairle, shall be the Returning Officer for the purpose of the selection.

AINMNIÚCHÁN.

NOMINATION.

2. Is i scríbhinn a ainmneofar iarrthóir chun roghnúcháin agus déanfaidh Teachta, a thug go cuibhe an mhóid a horduítear le hAirtiogal 17 den Bhunreacht, an t-ainmniúchán scribhte sin do chighniú mar thairgtheoir agus déanfaidh Teachta eile den tsórt san é do shighniú mar chuiditheoir, agus beidh san ainmniúchán san ráiteas a bheidh sighnithe ag beirt Teachtaí eile den tsórt san agus adéarfaidh, maidir leis an iarrthóir go bhfuil a ainm ar an bpáipéar ainmniúcháin, gur duine é atá tar éis onóir do dhéanamh don Náisiún le seirbhís phuiblí úsáideach no, de bhrí cáilíocht no bua speisialta do bheith aige go n-ionaduíonn sé tréithe táchtacha de shaol an Náisiúin.

2. A candidate for selection shall be nominated in writing, and such written nomination shall be subsubscribed by one Deputy, who has complied with the provisions of Article 17 of the Constitution, as proposer, and by another such Deputy as seconder, and shall include a statement subscribed by two other such Deputies that the candidate, whose name appears on the nomination paper, is a person who has done honour to the nation by reason of useful public service or, because of special qualifications or attainments, represents important aspects of the nation's life.

3. Ainmneofar gach iarrthóir le páipéar ainmniúcháin fé leith, agus is sa bhfuirm atá i gCuid II. den Sceideal a ghabhann leis seo a bheidh an páipéar ainmniúcháin, agus beidh ann an t-eolas a héilítear sa bhfuirm sin.

3. Each candidate shall be nominated by a separate nomination paper, and the nomination paper shall be in the form set out in Part II. of the Schedule hereto, and shall contain the particulars required thereby.

4. Cuirfidh an Ceann Comhrimh fé ndeár go dtabharfar páipéirí ainmniúcháin d'aon Teachta go dteastóid uaidh le linn na tréimhse a thosnóidh nuair a glacfar leis an Rún so agus a chríochnóidh ar a 12 a chlog, meadhon lae, an 6adh lá d'Iúl, 1925, tréimhse dá ngairmtear anso “am an roghnúcháin.”

4. The Returning Officer shall cause nomination papers to be sup plied to any Deputy requiring the same during the period commencing at the time of the passing of this Resolution and ending at 12 o'clock noon on the 6th day of July, 1925, which period is herein referred to as the “time for selection.”

5. Tabharfaidh an tairgtheoir no an cuiditheoir na páipéirí ainmniúcháin don Cheann Comhrimh no do pé duine eile a cheapfa sé chuige sin i rith ama an roghnúcháin le linn na n-uaireanta agus ag na háiteanna san ar a socróidh an Ceann Comhrimh, ach ní tabharfar do iad tar éis deire ama an roghnúcháin.

5. Nomination papers shall be delivered to the Returning Officer or to such other person as he may appoint for the purpose by the proposer or seconder during such hours, and at such places, during the time for selection, as the Returning Officer may fix, but not after the expiration of the time for selection.

6. Féadfaidh an Ceann Comhrimh diúlta d'aon pháipéar ainm-iúcháin a bheidh gan bhrí, toisc gan é bheith do réir mar éilíonn an Rún, so, no toisc gurb é a intinn ainmniúchán do dhéanamh ar dhuine ná fuil aige an cháilíocht is gá chun é do thogha mar Sheanadóir, no ar dhuine go gcuireann an Bunreacht no an dlí fé mhí-ábaltacht no fé mhí-chumas é, agus, chun gach críche, ní bheidh dul thar breith an Chinn Chomhrimh i dtaobh brí do bheith le páipéar ainmniúcháin no gan a bheith.

6. The Returning Officer may reject as invalid any nomination paper which does not comply with the requirements of this Resolution, or which purports to nominate a person who is not qualified to be elected as a Senator or is placed under disability or incapacity by the Constitution or by law, and the decision of the Returning Officer that a nomination paper is valid or is invalid, shall be final for all purposes.

7. Chó luath agus is féidir é tar éis páipéar ainmniúcháin le n-a bhfuil brí d'fháil ach gan bheith níos déanaí ná an 7adh lá d'Iúl, 1925, cuirfidh an Ceann Comhrimh fé ndéar go gcuirfear fógra i dtaobh an ainmniúcháin sin go dtí gach Teachta a bheidh tar éis forálacha Airtiogal 17 den Bhunreacht do chó-líona agus beidh ar an bhfógra san ainm agus sloinne an duine d'ainmníodh, a sheola, a cheárd no a shlí bheatha, agus ráiteas ar sheirbhís phuiblí úsáideach an duine sin no ar a cháilíocht no a bhua speisialta maidir le tréithe táchtacha de shaol an Náisiúin.

7. As soon as practicable after receiving a valid nomination paper, but not later than the 7th day of July, 1925, the Returning Officer shall cause a notice of such nomination to be issued to each Deputy who has complied with the provisions of Article 17 of the Constitution, and such notice shall contain the name in full of the person nominated, his address, profession or occupation, and a statement of such person's useful public service or special qualifications or attainments in reference to important aspects of the Nation's life.

8. Aon iarrthóir a hainmníodh go cuibhe, féadfa sé le fógra i scríbhinn a shighnigh sé féin agus a thabharfa sé don Cheann Comhrimh, a ainmniúchán do tharrac siar aon uair roimh dheire am an roghnúcháin, agus in aon chás den tsórt san, déan faidh an Ceann Comhrimh chó luath agus is féidir é a chur fé ndeár fógra i dtaobh an tarrac siar do thabhairt amach do gach Teachta bheidh tar éis forálacha an Airtiogail roimhráite den Bhunreacht do chó-líona.

8. Any candidate duly nominated may by notice in writing, signed by him and delivered to the Returning Officer, withdraw his nomination at any time before the expiration of the time for selection, and in any such case the Returning Officer shall as soon as practicable cause notice of the withdrawal to be issued to each Deputy who has complied with the provisions of the aforesaid Article of the Constitution.

VOTAIL.

VOTING.

9. Is le ballóid shicréideach a déanfar an vótáil.

9. The voting shall be by secret ballot.

10. Is sa bhfuirm atá i gCuid II. den Sceideal a ghabhann leis seo a bheidh an páipéar vótála, agus is ar órdú aibítre do réir a sloinnte a cuirfear ainmneacha na n-iarrthóirí do hainmníodh.

10. The voting paper shall be in the form set out in Part II of the Schedule hereto, and the names of candidates nominated shall be arranged alphabetically in the order of their surnames.

11. Déanfar an vótáil nuair a shuidhfidh Dáil Eireann an 9adh lá d'Iúl, 1925.

11. The voting shall take place at the sitting of Dáil Eireann on the 9th day of July, 1925.

12. Chó luath agus is féidir é tar éis tosach an tsuidhe sin cuirfidh an Ceann Comhrimh fé ndeár páipéar vótála do shíne chun gach Teachta a thug an mhóid roimhráite agus a bheidh i láthair ag an suidhe sin.

12. As soon as may be, after the commencement of such sitting the Returning Officer shall cause one voting paper to be handed to each Deputy who has taken the oath aforesaid and is present at such sitting.

13. Aon Teachta a loitfidh páipéar vótála de thionóise féadfa sé é do thabhirt don Cheann Comhrimh agus páipéar vótála eile d'fháil.

13. Any Deputy who may inadvertently spoil a voting paper may deliver it to the Returning Officer and obtain another voting paper.

14. Le linn an Dáil do dhul ar athló no roimhe sin, agus ar a 5 a chlog tráthnóna, an 9adh lá d'Iúl, 1925, an tráth is déanaí dhe, tabharfaidh gach Teachta a pháipéar vótála don Cheann Comhrimh.

14. At or before the adjournment of Dáil Eireann, but not later than 5 o'clock in the afternoon of the 9th day of July, 1925, each Deputy shall deliver his voting paper to the Returning Officer.

COMHREAMH NA VOTANNA.

COUNTING THE VOTES.

15. Cuirfidh an Ceann Comhrimh fé ndeár go gcoimhreofar na páipéirí vótála agus go socrófar tora an roghnúcháin do réir na Rialacha atá i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis seo.

15. The Returning Officer shall cause the voting papers to be counted and the result of the selection determined in accordance with the Rules contained in Part I of the Schedule hereto.

FOGAIRT AN TORA.

DECLARATION OF RESULT.

16. Fógróidh an Ceann Comhrimh tora an roghnúcháin agus chuige sin inneosaidh sé do Dháil Eireann ainmneacha na ndaoine do roghnadh agus an t-órdú inar roghnadh iad.

16. The Returning Officer shall give notice of the result of the selection by declaring to Dáil Eireann the names of the persons selected and the order of their selection. He

Cuirfe sé fé ndeár leis go gcuirfear ar taisbeáint in áit oiriúnach éigin ráiteas ar a mbeidh an t-eolas riachtanach do réir Rialach 12 de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis seo.

shall also cause to be displayed in some convenient place a statement giving the particulars required by Rule 12, in Part I of the Schedule hereto.

17. I gcás aon duine do roghnadh amhlaidh d'fháil bháis no do theacht fé mhí-cháilíocht idir an dáta ainmniúcháin agus dáta an ainm-liosta chur le chéile, tuigfar gur roghnadh ina ionad an t-iarrthóir leanúnach is mó gur cuireadh éifeacht ina leith sa chomhreamh dheiridh no, mara raibh aon iarrthoirí leanúnacha sa chomhreamh san gan bheith roghnuithe, an t-iarrthóir is déanaí a cuireadh as.

17. In the event of the death or disqualification of any person so selected between the date of nomination and the date of formation of the panel, the continuing candidate credited with the greatest value at the last count, or, where at such count there was no continuing candidates not selected, the candidate last excluded, shall be deemed to have been selected in his stead.

18. Sa Rún so folóidh focail le n-a dtagartar do scríobha, folóid clóbhuala, cló-scríobha, agus slite eile chun focail do thaisbeáint no do thabhairt amach i bhfuirm shofheicse.

18. In this Resolution expressions referring to writing shall include printing, typewriting, and other modes of representing or reproducing words in visible form.

19. Féadfar an Rún um Thoghachán an tSeanaid, 1925, do ghairm den Rún so.

19. This Resolution may be cited as the Seanad Election Resolution, 1925.

SCEIDEAL.

SCHEDULE.

Cuid I.

Part I.

1. Is do réir na rialacha so a leanas a déanfar an roghnú.

1. The selection shall be conducted in accordance with the following Rules.

2. (1) Aon vóta ion-aistrithe amháin a bheidh ag gach toghthóir.

2. (1) Every elector shall have one transferable vote.

(2) Le linn do thoghthóir a vóta do thabhairt—

(2) An elector in giving his vote—

(a) caithfe sé an figiúir 1 do chur ar a pháipéar vótála os coinne ainme an iarrthóra go vótálann sé leis;

(a) must place on his voting paper the figure 1 opposite the name of the candidate for whom he votes;

(b) féadfa sé ina theanta san an figiúir 2 no na figiúirí 2 agus 3, no 2, 3, agus 4 agus mar sin de, do chur ar a pháipéar vótála os coinne ainmneacha na n-iarrthóirí eile in órdú a rogha.

(b) may in addition place on his voting paper the figure 2 or the figures 2 and 3, or 2, 3, and 4, and so on opposite the names of the other candidates in the order of his preference.

3. Siad na fuirmeacha atá i gCuid II. den Sceideal so, no fuirmeacha sa chéill chéanna a húsáidfear chun na gcrícheanna go n-abartar gur chúcha iad.

3. The forms contained in Part II. of this Schedule, or forms to the like effect, shall be used for the purposes to which they are expressed to be applicable.

4. Beidh gan bhrí agus ní comhreofar páipéar vótála—

4. A voting paper shall be invalid and not counted—

(a) ná cuirfear air an figiúir 1 ina aonar chun céad rogha d'iarrthóir amháin éigin do theasbáint; no

(a) on which the figure 1 standing alone, indicating a first preference for some one candidate, is not placed; or

(b) ar a gcuirfear, os coinne níos mó ná ainm aon iarrthóra amháin, an figiúir 1 ina aonar chun céad rogha do theasbáint; no

(b) on which the figure 1 standing alone, indicating a first preference is set opposite the name of more than one candidate; or

(c) ar a gcuirfar, os coinne ainme an iarrthóra chéanna, an figiúir 1 ina aonar chun céad rogha do theasbáint agus figiúir éigin eile ina theanta; no

(c) on which the figure 1 standing alone indicating a first preference and some other number is set opposite the name of the same candidate; or

(d) atá gan marc air, no gan éifeacht toisc dabhata.

(d) which is unmarked, or void for uncertainty.

5. (1) Diúltóidh an Ceann Comhrimh d'aon pháipéirí vótála atá gan bhrí. Gheobhaidh an Ceann Comhrimh amach ansan an uimhir de Chéad Roghanna do breacadh do gach iarrthóir ar na páipéirí vótála, agus cuirfe sé ansan na hiarrthóirí ar liost (dá ngairmtear ina dhiaidh seo “an t-Ordú Rogha”) in órdú uimhir na gCéad Roghanna do breacadh do gach iarrthóir, agus an t-iarrthóir gur breacadh an uimhir is mó de Chéad Roghanna dho i dtosach. Más có-ionann an uimhir de Chéad Roghanna do breacadh d'aon bheirt no do níos mó iarrthóirí (dá ngairmtear ina dhiaidh seo “iarrthóirí có-ionannacha”) gheobhaidh an Ceann Comhrimh amach na Dara Roghanna do breacadh do gach iarrthóir có-ionannach ar na páipéirí vótála uile agus cuirfe sé san Ordú Rogha 'na measc féin na hiarrthóirí có-ionannacha in órdú na Dara Roghanna do breacadh do gach iarrthóir díobh san, agus an t-iarrthóir gur breacadh an uimhir is mó de Dhara Roghanna dho i dtosach. Más cóionann an uimhir de Chéad Roghanna is de Dhara Roghanna do breacadh d'aon bheirt no do níos mó d'iarrthóirí có-ionannacha, gheobhaidh an Ceann Comhrimh amach sa chuma chéanna uimhir na dTreas Roghanna do breacadh do gach iarrthóir có-ionannach díobh san ar na páipéirí vótála uile, agus socróidh sé na hiarrthóiri sin san Ordú Rogha dá réir, agus mar sin de, chun go mbeidh na hiarrthóirí uile curtha in órdú san Ordú Rogha. Más có-ionann Céad Roghanna, Dara Roghanna, Treas Roghanna agus na roghanna eile go léir do breacadh d'aon bheirt no do níos mó iarrthóirí có-ionannacha, socróidh an Ceann Comhrimh le crannchur an t-órdu ina gcuirfear na hiarrthóirí sin san Ordú Rogha.

5. (1) The Returning Officer shall reject any voting papers that are invalid. The Returning Officer shall then ascertain the number of First Preferences recorded on the voting papers for each candidate, and shall then arrange the candidates on a list (hereinafter called “the Order of Preferences”) in the order of the number of First Preferences recorded for each candidate, beginning with the candidate for whom the greatest number of First Preferences are recorded. If the number of First Preferences recorded for any two or more candidates (hereinafter called “equal candidates”) is equal the Returning Officer shall ascertain the number of Second Preferences recorded on all the voting papers for each of the equal candidates, and shall arrange the equal candidates as amongst themselves on the Order of Preferences in the order of the Second Preferences recorded for each such candidate, beginning with the candidate for whom the greatest number of Second Preferences is recorded. If the number of First and Second Preferences recorded for any two or more candidates is equal, the Returning Officer shall, in like manner, ascertain the number of Third Preferences recorded on all the voting papers for each of such equal candidates, and arrange such candidates on the Order of Preferences accordingly, and so on until all the candidates are arranged in order on the Order of Preferences. If the number of First, Second, Third, and all other preferences recorded for any two or more equal candidates is equal the Returning Officer shall determine by lot the order in which such candidates are to be arranged on the Order of Preferences.

Cuirfidh an Ceann Comhrimh fé ndeár ansan na páipéirí vótála le n-a bhfuil brí do shocrú i mbeartanna do réir na gcéad roghanna do breacadh do gach iarrthóir.

The Returning Officer shall then cause the valid voting papers to be arranged in parcels, according to the first preferences recorded for each candidate.

(2) Chun gur bhfusa do dhéanfaí an obair a leagann na Rialacha so amach, tuigfear gur fiú míle gach páipéar vótála le n-a bhfuil brí.

(2) For the purpose of facilitating the processes prescribed by these Rules, each valid voting paper shall be deemed to be of the value of one thousand.

(3) Déanfaidh an Ceann Comhrimh an uimhir pháipéar atá i ngach beart do chomhreamh, agus do réir fo-ailt (2) den Riail seo cuirfe sé i leith gach iarrthóra éifeacht na bpáipéar le n-a bhfuil brí agus ar ar breacadh céad rogha don iarrthóir sin.

(3) The Returning Officer shall count the number of papers in each parcel, and in accordance with subsection (2) of this Rule credit each candidate with the value of the valid papers on which a first preference has been recorded for such candidate.

6. Ansan cuirfidh an Ceann Comhrimh éifeachtaí na mbeart go léir le chéile agus déanfa sé ranna den uimhir iomlán le huimhir a bheidh aon thar an uimhir fholúntas atá le líona. Isí an uimhir a bheidh aon thar tora na roinne sin, ach gan iarsma briste do bhac, an uimhir is leor chun iarrthóir do roghnú. An “quota” a tugtar ar an uimhir sin anso.

6. The Returning Officer shall then add together the values in all the parcels and divide the full total value by a number exceeding by one the number of vacancies to be filled. The result increased by one, any fractional remainder being disregarded, shall be the number sufficient to secure the return of the candidate. This number is herein called the “quota.”

7. Ar dheire aon chomhrimh no ar dheire aistriú aon bhirt no fho-bhirt iarrthóra do cuireadh as, más cóionann leis na má's mó ná an quota an éifeacht a cuirfear i leith aon iarrthóra, tuigfear an t-iarrthóir sin do bheith-roghnuithe.

7. If at the end of any count or at the end of the transfer of any parcel or sub-parcel of an excluded candidate the value credited to a candidate is equal to or greater than the quota, that candidate shall be deemed to be selected.

8. (1) Ar dheire aon chomhrimh ma's mó ná an quota an éifeacht a cuirfear i leith aon iarrthóra, aistreofar an fuighleach do réir forálacha na Rialach so go dtí na hiarrthóir leanúnach no go dtí na hiarrthóirí leanúnacha a teasbeántar ar na páipéirí vótála atá i mbeart no i bhfo-bheart an iarrthóra do roghnadh, do réir na gcéad roghanna éile breacuithe ortha atá ar fáil.

8. (1) If at the end of any count the value credited to a candidate is greater than the quota, the surplus shall be transferred in accordance with the provisions of this Rule to the continuing candidate or candidates indicated on the voting papers in the parcel or sub-parcel of the selected candidate, according to the next available preferences recorded thereon.

(2) (a) Más as bun-vótanna amháin a thagann an éifeacht a cuirtear i leith iarrthóra roghnuithe, scrúdóidh an Ceann Comhrimh na páipéirí uile atá i mbeart an iarrthóra roghnuithe go bhfuiltear chun a fhuighleach d'aistriú, agus socróidh sé na páipéirí ion-aistrithe i bhfo-bheartanna do réir na gcéad roghanna eile breacuithe ortha atá ar fáil agus déanfa sé fo-bheart fé leith de sna páipéirí neamh-ionaistrithe.

(2) (a) If the value credited to a selected candidate arises out of original votes only, the Returning Officer shall examine all the papers in the parcel of the selected candidate, whose surplus is to be transferred, and shall arrange the transferable papers in sub-parcels according to the next available preferences recorded thereon, and shall make a separate sub-parcel of the non-transferable papers.

(b) Más as bun-vótanna agus vótanna aistrithe no as vótanna astrithe amháin a thagann an éifeacht a cuirtear i leith iarrthóra roghnuithe, scrúdóidh an Ceann Comhrimh na páipéirí atá sa bhfobheart is déanaí fuair an t-iarrthóir roghnuithe, agus déanfa sé a thuille fo-bheartanna de sna páipéirí ionaistrithe atá ann do réir na gcéad roghanna eile breacuithe ortha atá ar fáil, agus déanfa sé beart fé leith de sna páipéirí neamh-ionaistrithe.

(b) If the value credited to a selected candidate arises out of original and transferred votes, or of transferred votes only, the Returning Officer shall examine the papers contained in the sub-parcel last received by the selected candidate, and shall arrange the transferable papers therein in further subparcels according to the next available preferences recorded thereon and shall make a separate subparcel of the non-transferable papers.

(c) In aon de sna cásanna dá dtagartar i míreanna (a) agus (b) sa bhfo-alt so, gheobhaidh an Ceann Comhrimh amach uimhir agus éifeacht iomlán na bpáipéirí atá i ngach fo-bheart de pháipéirí ionaistrithe agus i bhfo-bheart na bpáipéirí neamh-ionaistrithe.

(c) In either of the cases referred to in paragraphs (a) and (b) in this sub-section, the Returning Officer shall ascertain the number of papers and their total value in each subparcel of transferable papers and in the sub-parcel of non-transferable papers.

(3) Más có-ionann an fuighleach, no más mó é ná éifeacht iomlán na bpáipéirí atá i bhfo-bheartanna na bpáipéirí ionaistrithe, aistreoidh an Ceann Comhrimh gach fo-bheart de pháipéirí ion-aistrithe go dtí an t iarrthóir leanúnach atá teasbeánta ortha ag an vótálaí mar a chéad rogha eile ar fáil, agus sé éifeacht gach páipéir le linn aistrithe ná an éifeacht do bhí leis nuair do tugadh é don iarrthóir go bhfuiltear ag aistriú a fhuighligh.

(3) If the surplus is equal to or greater than the total value of the papers in the sub-parcels of transferable papers the Returning Officer shall transfer each sub-parcel of transferable papers to the continuing candidate indicated thereon as the voter's next available preference, each paper being transferred at the value at which it was received by the candidate whose surplus is being transferred.

Nuair is mó an fuighleach ná éifeacht iomlán fo-bheart na bpáipéar ion-aistrithe, tuigfear go bhfuil deire le brí na bpáipéar neamh-ionaistrithe, agus cuirfear i leataoibh iad ar éifeacht a bheidh co-ionann leis an difríocht atá idír an fuighleach agus éifeacht fhobheart na bpáipéar ion-aistrithe.

When the surplus is greater than the total value of the sub-parcels of transferable papers the non-transferable papers shall be set aside as not effective, at a value which is equal to the difference between the surplus and the value of the subparcels of transferable papers.

(4) Más lú an fuighleach ná éifeacht iomlán na bpáipéar ionaistrithe, aistreoidh an Ceann Comhrimh gach páipéar sa bhfobheart san de pháipéirí ion-aistrithe go dtí an t-iarrthóir leanúnach atá teasbeánta ortha ag an vótálaí mar a chéad rogha eile ar fáil, agus gheobhfar amach cad is éifeacht gach páipéir aistreofar, ach ranna do dhéanamh den bhfuighleach le huimhir iomlán na bpáipéar ionaistrithe agus gan na hiarmhair bhriste fhanann do bhac, ach amháin go ndéanfar nóta ar Leathán an Tora i dtaobh an chailliúint éifeachta do thárla dá dheascaibh.

(4) If the surplus is less than the total value of the transferable papers, the Returning Officer shall transfer each paper in such subparcel of transferable papers to the continuing candidate indicated thereon as the voter's next available preference, and the value at which each paper shall be transferred shall be ascertained by dividing the surplus by the total number of transferable papers, fractional remainders being disregarded, except that the consequential loss of value shall be noted on the Result Sheet.

(5) Fuighleach a thárluíonn ar dheire aon chomhrimh, roinnfear é sara roinnfear fuighleach a thárlóidh ag comhreamh 'na dhiaidh.

(5) A surplus which arises on the completion of any count shall be dealt with before a surplus which may arise at a subsequent count.

Nuair a thárluíonn dhá fhuighleach no níos mó de bharr an chomhrimh chéanna, sé an ceann is mó a roinnfear ar dtúis agus roinnfear na cinn eile in órdú a méide.

When two or more surpluses arise out of the same count the largest shall be first dealt with and the others shall be dealt with in the order of their magnitude.

Más có-ionam an fuighleach ag beirt no ag níos mó iarrthóirí de bharr an chomhrimh chéanna, roinnfear ar dtúis fuighleach an iarrthóra gur cuireadh an éifeacht is mó 'na leith ag an gcomhreamh ba thúisce nár chó-ionann na héifeachtaí do cuireadh i leith na n-iarrthóirí seo.

If two or more candidates have an equal surplus arising out of the same count, the surplus of the candidate credited with the greatest value at the earliest count at which the values credited to these candidates were unequal shall be first dealt with.

Nuair is có-ionnann na héifeachtaí do cuireadh i leith na n-iarrthóirí sin ag gach comhreamh, roinnfidh an Ceann Comhrimh ar dtúis fuighleach an iarrthóra gur breacadh san órdú rogha gurb é do fuair an uimhir bá mhó de chéad roghanna.

Where the values credited to such candidates were equal at all counts, the Returning Officer shall deal first with the surplus of the candidate recorded in the Order of Preferences as having received the greatest number of first preferences.

9. (1) Má thárluíonn ar dheire aon chomhrimh, ná fuil fuighleach ag aon iarrthóir agus go bhfuil folúntas amháin no níos mó le líona, déanfaidh an Ceann Comhrimh an t-iarrthóir go bhfuil an éifeacht is lú 'na leith do chur as agus a pháipéirí d'aistriú go dtí an t-iarrthóir leanúnach no na hiarrthóirí leanúnacha atá teasbeánta ag an vótálaí mar a chéad rogha eile ar fáil ar na páipéirí vótála atá i mbeart no i bhfo-bheartanna an iarrthóra do cuireadh as, agus cuirfe sé éifeacht na bpáipéirí aistrithe i leith an iarrthóra leanúnaigh no ma n-iarrthóirí leanúnacha.

9. (1) If at the end of any count no candidate has a surplus and one or more vacancies remain unfilled, the Returning Officer shall exclude the candidate credited with the lowest value and shall transfer his papers to the continuing candidate or candidates indicated on the voting papers in the parcel or sub-parcels of the excluded candidate as the voter's next available preference, and shall credit the continuing candidate or candidates with the value of the papers transferred.

(2) (a) Aistreofar ar dtúis an beart 'na bhfuil bun-vótanna, agus is í éifeacht aistrithe gach páipéir ná míle.

(2) (a) the parcel containing original votes shall first be transferred, the transfer value of each paper being one thousand.

(b) Aistreofar ansan na fo-bheartanna 'na bhfuil vótanna aistrithe san órdú agus ar an éifeacht gur tugadh iad don iarrthóir do cuireadh as.

(b) The sub-parcels containing transferred votes shall then be transferred in the order in which and at the value of which the excluded candidate obtained them.

(c) Chun a socrú pe'ca iarrthóir leanúnach iarrthóir no nách ea tuigfear gur comhreamh fé leith aistriú gach birt no fo-bhirt.

(c) For the purpose of determining whether a candidate is a continuing candidate the transfer of each parcel or sub-parcel shall be regarded as a separate count.

(3) Le linn gach beart no fo-bheart d'aistriú, déanfar fo-bheart fé leith de sna páipéirí neamh-ionaistrithe, agus cuirfear iad san i leataoibh ar an éifeacht ar ar tugadh iad don iarrthóir do cuireadh as.

(3) In the transfer of each parcel or sub-parcel a separate sub-parcel shall be made of the non-transferable papers which shall be set aside at the value at which the excluded candidates obtained them.

(4) Má thárluíonn, nuair is gá iarrthóir do chur as fén Riail seo, gurb é an éifeacht chéanna atá i leith beirte no níos mó iarrthóirí agus gurb iad is lú, féachfar chun iomláin éifeachta na mbun-vótanna do cuireadh i leith gach iarrthóra dhíobh san, agus is é an t-iarrthóir ag a bhfuil an éifeacht iomlán is lú a cuirfear as, agus nuair is có-ionann na héifeachtaí iomlána, féachfar chun na n-éifeachtaí iomlána do cuireadh i leith na n-iarrthóirí seo ag an gcomhreamh is túisce nár chó-ionann a n-éifeachtaí, agus is é an t-iarrthóir ag a raibh an éifeacht is lú ag an gcomhreamh san a cuirfear as.

(4) If, when a candidate has to be excluded under this Rule, two or more candidates are each credited with the same value and are lowest, regard shall be had to the total value of original votes credited to each of those candidates, and the candidate with the smallest total value shall be excluded, and where the total values are equal, regard shall be had to the total value credited to those candidates at the earliest count at which they had unequal values, and the candidate with the smallest value at that count shall be excluded.

Má thárluíonn do bheirt no do níos mó iarrthóirí bheith ar deire agus gurb é an éifeacht chéanna do cuireadh i leith gach duine aca, ag gach comhreamh, déanfaidh an Ceann Comhrimh an t-iarrthóir gur breacadh san órdú rogha go bhfuair sé an uimhir ba lú de chéad roghanna do chur as.

If two or more candidates are lowest and are each credited with the same value at all counts, the Returning Officer shall exclude the candidate recorded on the Order of Preferences as having received the smallest number of First Preferences.

10. Pé uair a déanfar aon aistriú fé aon cheann de sna Rialacha roimhe seo, cuirfear gach fo-bheart de pháipéirí aistreofar ar bharr an bhirt no an fho-bhirt, má bhíonn ann, de pháipéirí an iarrthóra gur chuige a déanfar an t-aistriú, agus cuirfear éifeacht a gheobhfar amach do réir na Rialacha so i leith an iarrthóra san.

10. Whenever any transfer is made under any of these preceding Rules, each sub-parcel of papers transferred shall be placed on top of the parcel or sub-parcel, if any, of papers of the candidate to whom the transfer is made, and that candidate shall be credited with the value ascertained in pursuance of these Rules.

11. (1) Má thárluíonn ar dheire aon chomhrimh gur có-ionann na hiarrthóirí roghnuithe agus uimhir na bhfolúntas atá le líona, ní déanfar aon aistriú eile.

11. (1) If at the end of any count the number of selected candidates is equal to the number of vacancies to be filled no further transfers shall be made.

(2) (a) Nuair is có-ionann uimhir na n-iarrthóirí leanúnacha agus uimhir na bhfolúntas atá gan líona, tuigfear ansan go bhfuil na hiarrthóirí leanúnacha roghnuithe.

(2) (a) When the number of continuing candidates is equal to the number of vacancies remaining unfilled, the continuing candidates shall thereupon be deemed to be selected.

(b) Nuair ná fuil ach folúntas amháin gan líona agus gur mó an éifeacht atá curtha i leith iarrthóra leanúnaigh amháin ná iomlán na n-éifeachtaí atá curtha i leith na n-iarrthóirí leanúnacha eile, mar aon le haon fhuighleach nár haistríodh, tuigfear ansan an t-iarrthóir sin do bheith roghnuithe.

(b) When only one vacancy remains unfilled and the value credited to some one continuing candidate exceeds the total of the values credited to the other continuing candidates, together with any surplus not transferred, that candidate shall thereupon be deemed to be selected.

(3) Nuair is féidir na folúntaisí deireanacha do líona fén Riail seo, ní déanfar aon aistriú eile.

(3) When the last vacancies can be filled under this Rule, no further transfer shall be made.

12. Breacfidh an Ceann Comhrimh iomlán na n-éifeachtaí a cuirfear i leith gach iarrthóra ar dheire gach comhrimh. Beidh sa bhreaca san—

12. The Returning Officer shall record the total of the values credited to each candidate at the end of every count. Such record shall include—

(i) Eifeacht na bpáipéar neamhionaistrithe go bhfuil deire le n-a mbrí; agus

(i) The value of the non-transferable papers not effective; and

(ii) An chailliúint éifeachta toisc gan iarmhair do chomhreamh agus féadfaidh an breaca san bheith do réir na fuirme atá i gCuid II. den Sceideal so, no i bhfuirm den tsórt chéanna.

(ii) The loss of value owing to disregard of fractions, and may be in accordance with the form set out in Part II. of this Schedule, or in a form to the like effect.

13. Tuigfear na hiarrthóirí do bheith roghnuithe san órdu inar haistríodh a bhfuighligh.

13. The candidates shall be deemed to have been selected in the order in which their surpluses were transferred.

Iarrthóir go gcuirfear ina leith ar dheire chómhrimh éifeach atá díreach có-ionann leis an quota, tuigfear gur aige a bheidh an fuighleach is lú ag an gcomhreamh san chun críche na Rialach so.

A candidate credited at the end of a count with a value exactly equal to the quota shall be regarded as having the smallest surplus at that count for the purposes of this Rule.

Nuair a tuigfear beirt no nios mo d'iarrthóirí bheith roghnuithe fé Riail 11 (2) (a) tuigfear na hiarrthóirí sin do bheith roghnuithe do réir órdú na n-éifeachtaí do cuireadh ina leith fé seach ag an staid sin, an t-iarrthóir gur cuireadh an éifeacht ba mhó 'na leith ag an staid sin, tuigfear é bheith roghnuithe ar dtúis imeasc na n-iarrthóirí sin agus mar sin de, agus má cuirtear éifeachtaí có-ionannacha i leith beirte no níos mó d'iarrthóirí ag an staid sin, gheobhfar amach órdú roghnúcháin a leithéidí d'iarrthóirí có-ionannacha ar an gcuma chéanna do gheobhfaí amach órdú a leithéidí d'iarrthóirí do chur as fé Riall 9 (4), leis an difríocht so, gurb iad a tuigfear bheith roghnuithe ar dtúis imeasc na n-iarrthóirí có-ionannacha san ná na hiarrthóirí is déanaí do cuirfí as fén Riail sin, agus gurb é an t-iarrthóir is túisce do cuirfí as an t-iarrthóir is déanaí a tuigfear bheith roghnuithe.

When two or more candidates are deemed to have been selected under Rule 11 (2) (a) such candidates shall be deemed to have been selected in the order of values credited to them respectively at that stage, the candidate credited at that stage with the greatest value being deemed to have been the first selected of such candidates, and so on, and if two or more candidates are credited with equal values at that stage the order of selection of such equal candidates shall be ascertained in the same way as the order of exclusion of such candidates would be ascertained under Rule 9 (4), with the difference that the candidates who would be the last to be excluded under that Rule shall be deemed to have been the first selected of such equal candidates, and the candidate who would have been the first to be excluded shall be deemed to have been the last selected.

14. Sna Rialacha so—

14. In these Rules—

(1) Cialluíonn an abairt “iarrthóirí leanúnacha” aon iarrthóir ná tuigtear bheith roghnuithe ná curtha as.

(1) The expression “continuing candidates” means any candidate not deemed to be selected and not excluded.

(2) Cialluíonn an abairt “céad rogha” an figiúir 1 ina aonar; cialluíonn an abairt “dara rogha” an figiúir 2 ina aonar i ndiaidh an fhigiúra 1, agus cialluíonn an abairt “treas rogha” an figiúir 3 ina aonar i ndiaidh na bhfigiúirí 1 agus 2 os coinne ainme aon iarrthóra agus mar sin de.

(2) The expression “first preference”means the “figure 1” standing alone; the expression “second preference” means the “figure 2” standing alone in succession to “figure 1,” and the expression “third preference” means the “figure 3” standing alone in succession to the figures “1” and “2” set opposite the name of any candidate, and so on.

(3) Cialluíonn an abairt “an chéad rogha eile ar fáil” dara rogha no rogha do thagann ina dhiaidh a breactar ar órdú uimhreach i ndiaidh a chéile d'iarrthóir leanú nach, gan comhreamh do dhéanamh ar an gcéad rogha eile thagann in órdú ar an bpáipéar vótála d'iarrthóirí go dtuigtear cheana iad do bheith roghnuithe no curtha as.

(3) The expression “next available preference” means a second or subsequent preference recorded in consecutive numerical order for a continuing candidate, the preference next in order on the voting paper for candidates already deemed to be selected or excluded being ignored.

(4) Cialluíonn an abairt “páipéar ionaistrithe” páipéar vótála ar a ndintear, tar éis chéad rogha, dara rogha no rogha ina dhiaidh sin do bhreaca ar írdú uimhreach i ndiaidh a chéile d'iarrthóir leanúnach.

(4) The expression “transferable paper” means a voting paper on which following a first preference a second or subsequent preference is recorded in numerical order for a continuing candidate.

(5) Cialluíonn an abairt “páipéar neamh-ionaistrithe” páipéar vótála ná fuil aon dara rogha ná rogha 'na dhiaidh breacuithe air d'iarrthóir leanúnach:

(5) The expression “non-transferable paper” means a voting paper on which no second or subsequent preference is recorded for a continuing candidate:

Ach tuigfear gur páipéar neamhionaistrithe páipéar—

Provided that a paper shall be deemed to have become a non-transferable paper whenever—

(a) nuair atá ainmneacha beirte no níos mó d' iarrthóirí (is cuma iad do bheith ar leanúint no gan a bheith) marcálta leis an uimhir chéanna agus gurb iad is túisce arís san órdú rogha; no

(a) the names of two or more candidates (whether continuing or not) are marked with the same number and are next in order of preference; or

(b) nuair a marcáltar ainm an iarrthóra is túisce arís san órdú rogha (is cuma é do bheith ar leanúint no gan a bheith)—

(b) the name of the candidate next in order of preference (whether continuing or not) is marked—

(i) le huimhir ná leanann i ndiaidh a chéile uimhir éigin eile ar an bpáipéar vótála; no

(i) by a number not following consecutively after some other number on the voting paper; or

(ii) le dhá uimhir no níos mó; no

(ii) by two or more numbers; or

(c) nuair atá sé gan éifeacht toisc dabhata.

(c) it is void for uncertainty.

(6) Cialluíonn an abairt “bunvóta” i dtaobh aon iarrthóra, vóta do fuarthas ó pháipéar vótála gur breacadh céad rogha air don iarrthóir sin.

(6) The expression “original vote” in regard to any candidate means a vote derived from a voting paper on which a first preference is recorded for that candidate.

(7) Cialluíonn an abairt “vóta aistrithe” i dtaobh aon iarrthóra, vóta do fuarthas ó pháipéar vótála ar ar breacadh dara rogha no rogha 'na dhiaidh don iarrthóir sin.

(7) The expression “transferred vote” in regard to any candidate means a vote derived from a voting paper on which a second or subsequent preference is recorded for that candidate.

(8) Cialluíonn an focal “fuighleach” an uimhir thar an quota in éifeacht iomlán na vótanna, idir bun-vótanna agus vótanna aistrithe, a cuirtear i leith aon iarrthóra.

(8) The expression “surplus” means the number by which the total value of the votes, original and transferred, credited to any candidate exceeds the quota.

(9) Cialluíonn an focal “comhreamh”—

(9) The expression “count” means—

(a) gach ní is gá do dhéanamh i gcomhreamh na gcéad roghanna a breactar d'iarrthóirí; no

(a) all the operations involved in the counting of the first preferences recorded for candidates; or

(b) gach ní is gá do dhéanamh chun fuighleach iarrthóra roghnuithe d'aistriú; no

(b) all the operations involved in the transfer of the surplus of a selected candidate; or

(c) gach ní is gá do dhéanamh chun vótanna iarrthóra a cuirtear as d'aistriú.

(c) all the operations involved in the transfer of the votes of an excluded candidate.

(10) Isé brí na habairte “tuigfear bheith roghnuithe” ná go dtuigfear bheith roghnuithe chun críche an chomhrimh, ach gan dochar do thora an roghnúcháin d'fhógairt.

(10) The expression “deemed to be selected” means deemed to be selected for the purpose of counting, but without prejudice to the declaration of the result of the selection.

(11) Cialluíonn an abairt “socrú le crann-chur” i Riail a 5 socrú do réir na dtreor so leanas:—

(11) The expression “determined by lot” in Rule 5 means determined in accordance with the following directions:—

Scríobhfar ainmneacha na n-iarrthóirí le n-a mbaineann sé ar bhlúirí páipéir có-mhar a chéile, agus fillfear na blúirí chun ná haithneofar iad thar a chéile, agus meascfar iad agus tarraiceofar iad gan ordú gan eagar; déanfar na hiarrthóirí le n-a mbaineann sé do chur ar an Ordú Rogha do réir an órdú 'na dtarraiceofar na blúirí ar a bhfuil a n-ainmneacha ag tosnú leis an iarrthóir go mbeidh a ainm ar an mblúire a tarraiceofar ar dtúis.

The names of the candidates concerned having been written on similar slips of paper, and the slips having been folded so as to prevent identification and mixed and drawn at random, the candidates concerned shall as amongst themselves be arranged on the Order of Preferences in the order in which the slips containing their names are drawn beginning with the candidate whose name is on the slip drawn first.

CUID II.

PART II.

FUIRM I.

FORM I.

FUIRM PHAIPEIR AINMNIUCHAIN.

FORM OF NOMINATION PAPER.

Dinim-se, A.B., go bhfúil m'ainm leis seo agus me im Theachta de Dháil Eireann do Dháilcheanntar.................an duine seo leanas do thairsgint agus d'ainmniú, leis seo, mar dhuine is cóir a chur ar an ainm-liost atá le cur le chéile do réir Airtiogal 33 de Bhunreacht Shaorstáit Eireann.

I, the undersigned, A.B. being a Deputy of Dáil Eireann for the................. .................Constituency of.................do hereby propose and nominate the following person as a proper person to be included in the panel to be constituted pursuant to Article 33 of the Constitution of Saorstát Eireann.

Sloinne

Ainmneacha eile

Aois

Ait chomhnuithe agus Céard no Slí bheatha

Faisnéis ar sheirbhís phuiblí úsáideach no ar cháilíocht no bua speisialta i dtaobh tréithe táchtacha de shol an Náisiúin

Surname.

Other Names

Age

Abode and Profession or Occupation.

Statement of useful public service or special qualifications or attainments in reference to important aspects of the Nation's life.

Devereux

Alasdair

41

Imál, Baile an Bhóthair.

Uachtarán Chomhlachas Tráchtála Bunathóir an I.I.D.A.

Devereux

Alexander

41

Imaal, Booterstown.

President of Chamber of Commerce.

Ceimiceoir Deighilteánach.

Analytical Chemist.

Founder of the I.I.D.A.

Agus dearbhuím fós gur saoránach de Shaorstát Eireann ................. sin, go bhfui sé cáilithe chun bheith ina bhall de Sheanad Eireann, ná fuil sé fé aon mhíchumas ná mí-ábaltacht do réir Bunreacht Shaorstáit Eireann ná do réir Dlí.

And I further declare that the said ................. is a citizen of Saorstát Eireann, that he is qualified to be a member of Seanad Eireann, that he is subject to no incapacity or disability under the Constitution of Saorstát Eireann or by law.

Sighnithe, A.B.

Signed, A.B.

Dinim-se, C.D., go bhfuil m'ainm leis seo agus mé im Theachta de Dháil Eireann do Dháilcheanntar.................dinim leis seo, cuidiú le hainmniúchán.................atá luaidhte thuas.

I, the undersigned, C.D., being a Deputy of Dáil Eireann for the................. .................Constituency of.................do hereby second the nomination of the above-named.................

Sighnithe, C.D.

Signed, C.D.

Dinimíd-ne E.F. and G.H., go bhfuil ar n-ainmneacha leis seo agus sinn inár dTeachtaí de Dháil Eireann do Dháilcheanntar.................agus do Dháilcheanntar.................fé seach, dinimíd, leis seo, a thoiliú go ndéanfaí.................do thairgsint mar dhuine atá tar éis onóir do dhéanamh don Náisiún le seirbhís phuiblí usáideach, nó, de bhrí cáilíocht no bua speisialta do bheith aige go n-ionaduíonn.................sin tréithe táchtacha de shaol an Náisiúin.

We, the undersigned, E.F. and G.H., being Deputies of Dáil Eireann for the.................Constituency of.................and the .................Constituency of.................respectively do hereby assent to the proposal of the above named.................as a person who has done honour to the Nation by reason of useful public service, or that, because of special qualifications or attainments, the said .................represents important aspects of the Nation's life.

Sighnithe, E.F.

Signed, E.F.

,,G.H.

,, G.H.

Dinim-se.................go bhfuil m'ainm leis seo, a dhearbhú leis seo, na mion-innste a tugtar thuas do bheith go fírínneach beacht chó fada lem' eolas, agus go dtoilím leis an tairisgint agus leis an ainmniúchán so.

I, the undersigned.................do hereby declare that the foregoing particulars are true and accurate to the best of my knowledge and belief, and that I consent to this proposal and nomination.

Sighnithe, .................

Singned, .................

.................

.................

Deimhnítear gur dhin A.B., C.D., E.F., agus G.H. atá ainmnithe thuas forálacha hAirtiogal 17 den Bhunreacht do chólíona go cuibhe.

Certified that the above-named A.B., C.D., E.F., and G.H., have duly complied with the provisions of Article 17 of the Constitution

Cléireach Dháil Eireann.

Clerk of Dáil Eireann.

FUIRM II.

FORM II.

FUIRM PHÁIPÉIR VÓTÁLA.

FORM OF VOTING PAPER.

Marcáltar Ordú Roghanna sna háiteanna thíos.

Ainmneacha na n-Iarrthóirí.

Mark Order of Preferences in Spaces below

Names of Candidates.

MAC ADAIM,Pádraig Mac Adaim, Na Leamháin, Portláidh, Bancaer.

ADAMS,Patrick Adams, The Elms, Portlaw, Banker.

DE BURCA,Máirtín de Búrca, 52 Sráid Einri, Dún Laoghaire, Ollamh Ceimice.

BURKE,Martin Burke, 52 Henry Street, Dun Laoghaire, Professor of Chemistry.

O COGARÁIN,Eamonn O Cogaráin, Páirc an Bhaile, Cúl an tSúdaire, Feirmeoir.

COCHRANE,Eamonn Cochrane, Townpark, Portarlington, Farmer.

DEVERELL,Seán Deverell, An tSráid Mhór, Gráig Chuinn, Duine Uasal.

DEVERELL,Sean Deverell, Main Street, Grange Con, Gentleman.

O FOGHLUDHA,Bréandán O Foghludha, Tigh Mhóta, Loch Garmain, Brócaer Airgid.

FOLEY,Brendan Foley, Moate House, Wexford, Stockbroker.

TREORACHA DO VÓTÁLAITHE.

INSTRUCTIONS TO VOTERS.

Chun Vótála:—

The Voter votes:—

(a) Cuireann an Vótálaí an figiúir 1 os coinne ainme an iarrthóra is fearr leis.

(a) By placing the figure 1 opposite the name of the candidate he likes best.

Iarrtar air leis:—

He is also invited to place—

(b) An figiúir 2 do chur os coinne ainme a dhara rogha.

(b) The figure 2 opposite the name of his second choice.

(c) An figiúir 3 do chur os coinne ainme a threas rogha agus mar sin de, agus figiúir do chur os coinne pé méid iarrthóirí is maith leis in órdú a rogha. Ní chuireann uimhir na bhfolúntas teora le huimhir na roghanna.

(c) The figure 3 opposite the name of his third choice, and so on, numbering as many candidates as he pleases in order of his preference. The number of preferences is not restricted to the number of vacancies.

FUIRM III.

FORM III.

FUIRM LEATHAN AN TORA.

FORM OF RESULT SHEET

LEATHAN AN TORA

RESULT SHEET

An méid vótanna le n-a bhfuil brí.................

Number of valid votes.................

Eifeacht iomlán na vótanna le n-a bhfuil brí.................

Full total value of valid votes

An méid ball atá le roghnú.................

Numbers of members to be selected.................

Quota (an éfeacht is leor chun iarrthóir do roghnú.................

Quota (value sufficient to secure the selection od a candidate).................

Ainmneacha na n-Iarrthórí

Céad Chomhreamh

Dara Comhreamh

Ainmneacha na n-Iarrrthórín roghnuithe agus órdú a roghnuithe

Names of candidates

First Count

Second Count

Names of Candidates selected and order of selection

Eifeacht Votanna

Aisthriú Votanna

Tora

Aisthriú Votanna

Tora

Aisthriú Votanna

Tora

Value of Votes

Transfer of

Result

Transfer of

Result

Transfer of

Result

Eifeacht na bpáipérí neamh-ionais trí the go bhfuil deire le na mbrí

Value of non-transferable papers not effective.

Cailliúint éfeavhta de bharr iarmhair d'fhágaint as

Loss of value owing to disregard of fractions.

Iomlán

Total

Sighnithe.................

Sighned.................

Ceann Comhrimh

Returning Officer,

Proposed Resolution read a second time. Ordered to be considered in Committee.