Skip to main content
Normal View

Dáil Éireann debate -
Wednesday, 15 Feb 1928

Vol. 22 No. 1

MOTIONS FOR RETURNS.

Orduithe: Go leagtar fé bhráid na Dála Cuntas ina dtaisbeánfar i dtaobh na bliana 1927:—
(a) an méid lá agus an méid uair a' chluig ar fad do shuidh Dáil Eireann.
(b) an méid uair a' chluig do caitheadh ag breithniú Measteachán do Sheirbhisí Puiblí i gCoiste um Airgead agus ar Thuarasgabháil; agus ag breith niú tairisgintí reachtúcháin do lean asta san;
(c) an méid uair a' chluig do caitheadh, i gCoiste um Airgead agus ar Thuarasgabháil, ag breithniú Rún Airgid a tairgeadh; agus ag breithniú tairisgintí reachtúcháin do lean asta san.—(Leas-Cheann Comhairle.)
Ordered: That there be laid before the Dáil a Return showing with reference to the year 1927:—
(a) the total number of days and hours on which Dail Eireann sat;
(b) the total number of hours devoted to the consideration of Estimates for Public Services in Committee on Finance and on Report; and of consequential proposals for legislation; (c) the number of hours devoted to the consideration of proposed Financial Resolutions in Committee on Finance, and on Report; and of consequential proposals for legislation.—(Leas-Cheann Comhairle.)
Orduithe: Go leagtar fé bhráid na Dála Cuntas ina dtaisbeánfar i dtaobh na bliana 1927:
(a) an méid Billí Puiblí a tugadh isteach sa Dáil no a tugadh ón Seanad, ag idirdhealú idir Billí Rialtais agus Billí eile;
(b) an méid díobh (a thaisbeáint cár tionnscnadh iad) dar dineadh Achtanna;
(c) an méid díobh san dar tugadh isteach sa Dáil a thuit ar lár, a tarraigeadh siar dar diúltadh no a tugadh ar aghaidh go dtí an bhliain 1928, agus na Céimeanna a shroich na Billí sin;
(d) an méid Billí a tionnsenadh agus a ritheadh sa tSeanad agus dar thárla sa Dáil iad do thuitim ar lár iad do tharrac siar, diúltú dhóibh no iad do thabhairt ar aghaidh go dtí an bhliain 1928, agus na Céimeanna a shroich na Billí sin.—(Leas-Cheann Comhairle.)
Ordered: That there be laid before the Dáil a Return Showing with reference to the year 1927:
(a) the number of Public Bills, distinguishing Government from other Bills, introduced into the Dáil or brought from the Seanad;
(b) the number (indicating their origin) which became Acts;
(c) the number introduced into the Dáil that lapsed, were withdrawn, rejected, or were carried over to the year 1928, and indicating the Stages reached by such Bills;
(d) the number of Bills originating in and passed by the Seanad and which in the Dáil either lapsed, were withdrawn, rejected or were carried over to the year 1928, and indicating the Stages reached by such Bills.— (Leas-Cheann Comhairle.)
Orduithe: Go leagtar fé bhráid na Dála Cuntas ina dtaisbeánfar i dtaobh ceapadh; na habhair fiosrúcháin; na bliana 1927, an méid Coiste do ainmneacha na dTeachtaí do ceapadh chun fónamh ar gach Coiste fé leith acu agus ainm Chathaoirligh gach Coiste fé leith acu; an méid lá tháinig gach Coiste fé leith acu le chéile, agus fós an méid Teachtaí ar fad d'fhónuigh ar Choistí.—(Leas-Cheann Comhairle.)
Ordered: That there be laid before the Dáil a Return showing with reference to the year 1927 the number of Committees appointed; the subjects of inquiry; the names of the Deputies appointed to serve on each, and of the Chairman of each; the number of days each Committee met, and also the total number of Deputies who served on Committees.—(Leas-Cheann Comhairle.)
Go leagtar fé bhráid na Dála Cuntas ina dtaisbeánfar maidir le Ceisteanna ar Airí agus i dtaobh na bliana 1927:—
(a) méid iomlán na gceisteanna a cuireadh;
(b) an méid ceisteanna a cuireadh ar gach Aire.
—(Leas-Cheann Comhairle.)
That there be laid before the Dáil a Return showing with regard to Questions to Ministers and with reference to the year 1927:—
(a) the total number of questions asked;
(b) the number of questions addressed to each Minister.
—(Leas-Cheann Comhairle.)
Go leagtar fé bhráid na Dála Cuntas ina dtaisbeánfar i dtaobh na bliana 1927, an méid Billí Príobháideacha, an méid Billí Dó-chineálacha agus an méid Billí Daingnithe Orduithe Sealadacha do tionnscnadh sa Dáil, agus an méid Billí do tugadh ón Seanad, agus an méid Act do ritheadh; an méid Billí Príobháideacha agus Billí Dó-chineálacha, go bhfreasabhra agus gan freasabhra, agus an méid Billí Daingnithe Orduithe Sealadacha go bhfreasabhra ar ar tugadh tuarasgabhála o Chó-Choistí do ceapadh chun na Billí sin do bhreithniú, maraon le hainmneacha na dTeachtai d'fhónuigh ar gach Có-Choiste fé leith; an chéad lá agus fós an lá deiridh do shuidh gach Có-Choiste fé leith, an méid lá bhí gach Bille fé leith fé bhreithniú i gCó-Choiste, na Billí gur tuairisciódh a roimhráite do bheith cruthuithe, agus, i gcás Billí Daingnithe Orduithe Sealadacha, ce'ca ba chóir na hOrduithe Sealadacha do dhaingniú no nár chóir; agus an méid Billí Príobháideacha, an méid Billí Dó-chineálacha agus an méid Billí Daingnithe Orduithe Sealadacha do tarraigeadh siar no nár chuaidh na páirtithe ar aghaidh leo, ag luadh na mBillí sin do cuireadh fé bhráid Chó-Choistí agus do leigeadh ar lár le linn suidheanna an Chó-Choiste.— (Leas-Cheann Comhairle.)
That there be laid before the Dáil a Return showing with reference to the year 1927, the number of Private Bills, Hybrid Bills and Provisional Order Confirmation Bills initiated in the Dáil, and Bills brought from the Seanad, and of Acts passed; the number of opposed and unopposed Private Bills and Hybrid Bills, and of opposed Provisional Order Confirmation Bills which have been reported on by Joint Committees appointed to consider such Bills, together with the names of the Deputies who served on each Joint Committee; the first and also the last day of the sitting of each Joint Committee; the number of days each Bill was under consideration in Joint Committee, the Bills the preambles of which were reported to have been proved, the Bills the preambles of which were reported to have been not proved, and in the case of Provisional Order Confirmation Bills, whether the Provisional Orders ought or ought not to be confirmed and the number of Private Bills, Hybrid Bills and Provisional Order Confirmation Bills withdrawn or not proceeded with by the parties, those Bills being specified which have been referred to Joint Committees and dropped during the sittings of the Joint Committee.—(Leas-Cheann Comhairle.)
Top
Share