Written Answers. - Congnamh Teaghlaigh.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an meán. mhéid sa tseachtain a chosain an congnamh teaghlaigh i ngach aontas no ceanntar congnaimh fé leith i Mí Dheire Fómhair, i Mí na Samhna agus i Mí na Nodlag, 1933; agus cadé an meán-mhéid sa tseachtain a chosain iomlán an chongnaimh theaghlaigh i ngach mí fé leith aca agus i ngach mí córéire sa bhliain 1932.

TAIBLE ag teasbaint cadé an meán-mhéid sa tseachtain chosain an conguamh teaghlaigh iomlán i mí Deireadh Foghmhair, imi Samhna, agus i mí Nodlag, 1933, agus fós i ngach mí co-réire sa mbliain 1932:—

1933

1932

Aontas nó Ceanntar Congnaimh

Deireadh Foghmhair

Samhain

Nodlaig

Deireadh Foghmhair

Samhain

Nodlaig

Seachtaine£

Seachtaine£

Seachtaine£

Seachtaine£

Seachtaine£

Seachtaine£

Baile an Ridire

259

297

300

185

229

223

Baile Atha Cliath

5,206

5,291

5,294

4,489

45,73

4,405

Rath Duin

852

822

877

619

681

694

Ceatharlach

149

138

145

125

120

134

An Cabhán

229

233

225

198

216

228

An Clár

276

282

295

225

237

270

Corcaigh (Thuaidh)

347

375

392

259

313

316

Corcaigh (Theas)

1,040

1,114

1,242

661

829

968

Corcaigh (Thiar)

272

280

345

235

239

282

Dún na nGall

357

385

418

313

310

346

Gaillimh

353

369

386

316

347

360

Ciarraidhe

411

416

440

267

318

333

Cill Dara

459

482

517

385

413

471

Cill Choinnigh

308

306

349

203

251

274

Laoighis

253

247

299

222

266

299

Liathdruim

134

140

168

106

111

135

Luimneach

486

404

570

367

382

450

C.B. Luimnighe

458

477

506

373

404

433

Longphort

116

121

139

82

82

99

Lubhaidh

221

230

237

223

236

254

Muigheo

334

352

416

272

273

345

An Mhidhe

271

293

274

252

253

269

Muineachán

140

145

169

122

143

187

O Failghe

213

220

232

239

242

427

Roscomáin

207

211

245

153

177

218

Sligeach

209

219

247

184

218

201

Tiobraid Arann (Thuaidh).

197

201

210

151

196

305

Tiobraid Arann (Theas).

673

689

749

571

1,215

1,413

Portlairge

754

784

863

616

676

870

Iarmhidhe

251

303

266

257

309

263

Loch Garman

533

548

603

428

442

517

Cill Mhanntain

386

390

385

332

352

367

Iomlán

16,354

16,764

17,803

13,430

15,053

16,356

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid daoine bhí ag fáil congnaimh theaghlaigh i ngach aontas nó ceanntar congnaimh fé leith an Satharn deirean nach de Mhí Dheire Fómhair, de Mhí na Samhna agus de Mhí na Nodlag, 1933; agus cadé líon iomlán na ndaoine bhí á fháil gach Satharn fé leith aca san.

An méid daoine a bhí ag fáil congnaimh teaghlaigh ar an Satharn deireannach de mhí Dheireadh Foghmhair, de mhí Samhna agus de mhí Nodlag.

1933.

Aontas nó Ceanntar Congnaimh

Deireadh Foghmhair

Samhain

Nodlaig

Iomlán

Bhaile an Ridire

1,679

1,858

1,600

5,137

Baile Atha Cliath

27,489

27,392

25,866

80,747

Rath Dúin

3,864

3,929

4,078

11,871

Ceatharlach

1,045

1,103

1,031

3,179

An Cabhán

2,123

2,140

2,418

6,681

An Clár

2,836

3,001

2,940

8,777

Corcaigh N.

3,356

3,723

3,823

10,902

Corcaigh S.

8,965

9,435

9,209

27,609

Corcaigh W.

2,373

2,509

2,773

7,655

Dún na nGall

5,605

5,620

6,015

17,240

Gaillimh

4,018

4,302

4,579

12,899

Ciarraidhe

4,293

4,679

5,147

14,119

Cill Dara

3,382

3,658

2,946

9,986

Cill Choinnigh

2,457

2,665

2,886

8,008

Laoighis

1,902

2,026

2,058

5,986

Liathdruim

1,485

1,613

1,745

4,843

Luimneach

5,704

6,450

5,779

17,933

Luimneach C.B.

3,526

3,741

3,881

11,148

Longphort

1,160

1,362

1,491

4,013

Lubhaidh

2,144

2,304

1,887

6,335

Muigheó

3,832

4,117

4,289

12,238

An Mhidhe

2,002

2,429

2,290

6,721

Muineachán

1,537

1,634

1,588

4,759

O Failghe

1,843

1,822

2,022

5,687

Roscomáin

1,874

2,036

1,986

5,986

Sligeach

1,546

1,784

1,942

5,272

Tiobraid Arann (N.)

1,510

1,409

1,447

4,366

Tiobraid Arann (S.)

5,875

6,114

6,017

18,006

Portlairge

4,966

5,116

5,239

15,321

Iarmhidhe

1,839

1,844

1,951

5,634

Loch gCarman

5,396

5,681

5,859

16,936

Cill Mhanntain

3,590

3,830

2,992

10,412

IOMLÁN

125,216

131,326

129,774

386,316