Skip to main content
Normal View

Dáil Éireann debate -
Wednesday, 18 Oct 1939

Vol. 77 No. 5

Written Answers. - Tithe do Thogáil agus d'Ath Dheanamh.

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfá sé, I dtaobh gach Baile-liomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí chríochnuithe, um an 30/6/39, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seacha údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chriochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a criochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh i ngach baile liomatáiste go mbaineann Acht na dTighthe (1932-39) leis um an 30/6/39.

Liomatáiste

Daoine Príomháideacha

Cumann Maitheasa Puiblí

Iomlán

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

271

15,550

250

17,740

521

33,290

Baile Atha Cliath

4,691

239,298

1,870

97,667

6,561

336,965

Luimneach

354

17,902

24

1,176

378

19,078

Portláirge

58

2,786

58

2,786

An Uaimh

11

612 10

11

612 10

Inbhear Mór

6

285

6

285

Áth Luain

60

2,995

60

2,995

Áth h-Í

1

45

1

45

Béal Átha'n Fheadha

56

2,850

56

2,850

Béal Átha na Sluagh

27

1,324 10

27

1,324 10

Béal Tairbeart

8

430

8

430

Brí Chualann

194

9,881

194

9,881

Bun Crannaigh

6

321

6

321

Bun Dobhrainn

5

224

5

224

Ceatharlach

39

2,012

39

2,012

Carraig Macaire Rois

10

470

10

470

Carrig na Siuire

2

100

2

100

Caiseal

6

318

6

318

Caislean a'Bharraigh

60

3,058

9

630

69

3,688

Caislean Maghamhnach

7

380

7

380

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

4

190

4

190

Clanna Caoilte

25

1,272

25

1,272

Cluain Meala

16

905

16

905

Muinchille

5

275

5

275

Droichead Átha

50

2,435

4

240

54

2,675

Dun Dealgan

64

3,414

26

1,820

90

5,234

Dún Garbhán

46

2,243

46

2,243

Dún Laoghaire

710

37,099

710

37,099

Innis

86

4,459

86

4,459

Innis Cortaidh

2

90

2

90

An Gaillimh

563

28,040

563

28,040

Granárd

2

105

2

105

Beann Eadair

131

7,200

2

90

133

7,290

Cill Choinnigh

21

1,048

21

1,048

Cill Airne

49

1,306

49

1,306

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceanann

7

350

7

350

Lios Tuathail

51

2,715

51

2,715

Longphort

7

324

7

324

Maghcromtha

8

379

8

379

Magh Ealla

8

351

8

351

Manistir na Corann

2

105

2

105

Muineachán

11

670

11

670

Nás na Riogh

11

725

11

725

Aonach Urmhumhan

12

692

12

692

Ros Mhic Treon

8

405

8

405

Sciobairin

12

685

12

685

Sligeach

34

1,814

34

1,814

Teampall Mór

10

495

10

495

Dúrlas Eile

57

2,77110

57

2,77110

Tiobrad Árann

16

870

16

870

Tráighlí

42

2,211

42

2,211

Tulach Mór

9

425

8

390

17

815

Cathair na Mart

20

939 10

20

939 10

Loch gCarmán

23

1,087

23

1,087

Cill Manntáin

9

520

9

520

Eochaill

36

1,980

36

1,980

Árd Fhirdiadh

9

505

2

100

11

605

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Átha Beithe

1

40

1

40

Béal Átha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndan

30

1,799

30

1,799

Beanntraighe

23

1,157

23

1,157

Mainistir na Buaile

3

140

3

140

Droichead Nua

10

500

2

130

12

630

Eadan Doire

1

45

1

45

Fiodhard

8

455

8

455

Guaire

15

782

15

782

Cill Caoidhe

20

1,047

3

200

23

1,247

Baile Locha Riach

9

417

2

90

11

507

Mointeach Mhílic

5

235

5

235

Muileann gCearr

19

999

2

95

21

1,094

Muine Beag

2

90

2

90

Caisleán Nua

24

1,355

24

1,355

Portlaoighise

11

640

11

640

Ráth Caola

2

110

2

110

Roscomáin

8

365

6

360

14

725

Tuaim

87

4,870

8

560

95

5,430

IOMLÁN

8,358

428,798

2,220

121,398

10,578

550,196

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfá sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdheanamh críochnuithe, um an 30/6/39, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheacha), 1932; (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a h-áth-déanadh agus an méid deontas a h-íocadh fé Acht na dTighte (1932-37) go 30/6/39.

Líomatáiste

Sclábhuighthe Talmhuíochta

Mion-Fheirmeóirí

Iomlán

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Ceatharlach

70

2,770

385

15,179

455

17,949

An Cabhán

33

1,258

623

23,457

656

24,715

An Clár

36

1,417

371

14,455

407

15,872

Corcagih

469

18,607

4,548

174,501

5,017

193,108

Dún na nGall

27

1,071

225

8,763

252

9,834

Áth Cliath

23

895

55

2,159

78

3,054

An Gaillimh

24

926

1,582

66,085

1,606

67,011

Ciarraidhe

136

5,258

897

34,465

1,033

39,723

Cill Dara

23

900

77

3,062

100

3,962

Cill Coinnigh

83

3,040

429

16,663

512

19,703

Laoighis

40

1,499

379

14,722

419

16,221

Liathdruim

13

484

486

18,785

499

19,269

Luimneach

77

3,013

301

11,289 5

378

14,302 5

Longphort

25

959

1,342

48,447 10

1,367

49,406 10

Lughbhaidhe

208

7,879

1,168

43,649

1,376

51,528

Muigheó

46

1,760

1,556

60,443

1,602

62,203

An Mhidhe

64

2,436

358

13,687

422

16,123

Muineachán

10

400

804

31,896

814

32,296

Ó Failghe

52

1,996

506

18,667

588

20,663

Roscomáin

16

587

900

34,569

916

35,156

Sligeach

14

558 10

439

17,116 10

453

17,675

Tiobraid Arann (Thuaidh)

22

850

194

7,504

216

8,354

Tiobraid Arann (Theas)

66

2,574

352

13,692

418

16,266

Portlairge

59

2,263

498

19,244

557

21,507

Iar-Mhidhe

42

1,658

421

16,182

463

17,840

Loch gCarmán

57

2,193

413

15,947 10

470

18,140 10

Cill Manntáin

51

1,988

267

10,567 10

318

12,555 10

IOMLÁN

1,786

69,239 10

19,576

755,197 5

21,362

824,436 15

D'fhiafraí

de'n Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/6/39, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin nó chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid Tighthe a bhí Faighthe ar an údarás Áitiúl um an 30/6/39

Baile Átha Cliath

23

D'fhiafraí

de'n Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomtáiste, um an 30/6/39, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Líomatáiste

Méid Tighthe a Leagadh um an 30/6/39

Corcaigh

518

Áth Cliath

913

Luimneach

252

Portláirge

205

An Uaimh

54

Baile Átha h-Í

199

Áth Fhirdiadh

59

Áth Luain

189

Inbhear Mór

48

Brí Chualann

209

Bundóbhran

1

Béal Átha na Sluagh

57

Béal Átha Beithí

18

Béal Tairbeart

37

Biorra

88

Béal Átha 'n Fheadha

337

Béal Átha 'n Seannaigh

12

Cluain Eois

98

Carraig-Macaire-Róis

61

Cabhán

35

Muinchille

29

Caisleán Mathghamhna

30

Caiseal

110

Caisleán a' Bhárraigh

75

Cluain Meala

144

Calainn

20

Ceanannus Mór

38

Cionn tSáile

37

Cill Caoidhe

42

Carraig-na-Súire

138

Ceatharlach

136

Clanna Caoilte

41

Dún Laoghaire

291

Droichead Átha

353

Dún Garbháin

86

Dún Dealgan

293

Éadan Doire

10

Fiothaird

3

Innis

60

Innis Corthaidh

149

Mainistir Fhear Mhuighe

62

An Gaillimh

24

Guaire

80

Granárd

48

Cill Áirne

91

Cill Ruis

110

Cill Coinnigh

301

Baile Locha Riach

8

Leitir Ceannain

20

Lios Tuathail

60

Longphort

12

Maghcromtha

46

Móinteach Mhilic

86

Muine Beag

90

Magh Ealla

69

Muineachán

104

Muileann Ceárr

44

Nás na Ríogh

52

Aonach Urmhumhan

112

Ros Mhic Treóin

47

Pasáiste

17

Portlaoighise

74

Rath Caola

12

Sligeach

193

Dúrlas Éile

206

Tráighlí

206

Tiobraid Árann

157

Túlach Mór

146

Baile Átha Thruim

46

Teampall Mór

87

Cathair na Márt

58

Cill Manntáin

61

Loch Garman

146

Eochaill

38

Iomlán—8,388

D'fhiafraí

de'n Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Bailte-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/39, títhe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTíthe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932; leó; cadé an méid de sna títhe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/39.

Líomatáiste

Méid Tighthe a críochnuíodh um an 30/6/39

Méid Tighthe a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch 30/6/39

(a)

(b)

(c)

Corcaigh

830

Áth Cliath

2,382

Dún Laoghaire

470

Luimneach

479

Portláirge

208

An Uaimh

116

Inbhear Mór

148

88

Áth Luain

196

7

Baile Átha h-I

199

Béal Átha 'n Fheadha

344

Béal Átha na Sluagh

101

Béal Tairbeart

26

Biorra

126

Brí Chualann

391

Bun Crannaighe

28

Bun Dobhran

12

Ceatharlach

133

Carraig-MacaireRóis

49

Carraigh na Súire

186

Caiseal

104

Caisleán a' Bhárraigh

92

24

Caisleán Mhaghamhnach

36

Cabhán

45

Ceanannus Mór

60

Clanna Caoilte

38

Cluain Eois

100

Cluain Meala

210

An Cobh

30

Muinchille

28

Dún Dealgan

358

Dún Garbhán

86

Droichead Átha

84

84

Innis

56

Innis Corthaidh

156

Mainistir Fhear Mhuighe

103

An Gaillimh

324

Granárd

48

Beann Éadair

17

Cill Choinnigh

313

12

Cill Áirne

96

Cill Rúis

148

Cionn tSáile

26

Leitir Ceannain

36

Lios Tuathail

104

Longphort

22

Maghcromtha

52

Magh Ealla

114

Muineachán

99

Nás na Ríogh

80

Aonach Urmhumhan

111

Ros Mhic Treóin

86

5

Pasáiste

17

Sligeach

340

12

Teampall Mór

99

Dúrlas Éile

256

Tiobraid Árann

145

Tráighlí

381

130

Baile Átha Thruim

40

Túlach Mór

206

4

Cathair na Márt

47

Loch gCarman

346

Cill Manntáin

148

Eochaill

76

Árd Fhirdiadh

57

Béal Átha Beithe

10

Béal Átha 'n Seannaigh

80

Mainistir na Buaille

58

Calainn

20

Éadan Doire

36

Guaire

66

Cill Caoidhe

42

Baile Locha Riach

9

Móinteach Mhilic

76

Muine Beag

90

Muileann gCearr

46

Caisleán Nua

32

Portlaoighise

74

Ráth Caola

12

Tuam

114

12

Iomlán

12,609

378

D'fhiafraí

de'n Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Bailte-líomatáistí inar críochnuíodh um an 30/6/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/39.

Líomatáiste

Méid Tighthe a críochnuíodh um an 30/6/39

Méid Tighthe a críochnuíodh sa raithe dar críoch 30/6/39

(a)

(b)

(c)

Corcaigh

318

Áth Cliath

5,736

460

Dún Laoghaire

160

Luimneach

343

152

Portláirge

454

41

An Uaimh

52

Áth Luain

10

Béal Átha 'n Fheadha

111

Bun Crannaigh

30

Bun Dóbhrann

12

Ceatharlach

71

Carraig-MacaireRóis

10

Carraig-na-Súire

25

Caisleán a' Bhárraigh

24

Caisleán Mathghamhna

5

Cabhán

47

Ceanannus Mór

11

Clanna-Caoilte

2

Cluain Eois

18

Cluain Meala

124

Muinchille

12

Droichead Átha

578

Dún Dealgan

234

Innis

4

An Gaillimh

1

Beann Éadair

19

Cill Coinnigh

11

Cill Ruis

2

Cionn tSáile

8

Maghcromtha

6

Magh Ealla

69

Mainistir na Corann

26

Nás na Ríogh

37

Pasáiste

29

Ros Mhic Treoin

21

3

Sciobairín

20

Sligeach

56

Dúrlas Éile

32

Tiobraid Árann

75

Baile Átha Thruim

26

Cathair na Márt

50

Loch gCarman

14

Cill Manntáin

10

Áth Fhirdiadh

10

Baile Brigin

34

Béal Átha Beithe

9

Beanntraighe

8

Droichead Nua

40

Éadan Doire

2

Liosmór

4

Baile Locha Riach

16

Móinteach Milic

6

Muileann Ceárr

62

Portlaoighise

31

Tuam

120

Iomlán

9,245

656

D'fhiafraí

de'n Aire Riaghaltais Áiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/39.

Liomatáiste

Méid Tighthe a críochnuíodh um an 30/6/39

Méid Tighthe a críochnuíodh i rith na ceathramha dar críoch 30/6/39

Ceatharlach

656

10

Cabhán

240

21

Clár

451

1

Corcaigh

941

13

Dún na nGall

412

4

Baile Átha Cliath

982

3

An Gaillimh

509

28

Ciarraidhe

170

Cill Dára

748

193

Cill Choinnigh

577

15

Laoighis

392

Liathdruim

185

1

Luimneach

982

8

Longphort

345

8

Lughbhaidhe

493

28

Muigheó

196

1

An Mhidhe

945

62

Muineachán

185

4

O'Failghe

417

21

Roscomáin

319

11

Sligeach

270

1

Tiobraid Árann (Thuaidh)

778

4

Tiobraid Árann (Theas)

843

42

Portláirge

431

14

Iar-Mhidhe

447

5

Loch gCarman

1,064

85

Cill Manntáin

1,066

109

Iomlán

15,044

692

D'fhiafraí

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 30/6/39, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta; (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha; (3) feirmeorí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus; (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideachta agus (2) cumann mhaiteasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

LÍOMATÁISTE

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh ag daoine príomháideacha um an 30/3/'39

Tighthe a críochnuíodh um an 30/6/'39 ag Cumainn Maitheasa Puiblí

IOMLÁN

Sclabhuighthe Talmhuighíochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeóirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1), (2) agus (3)

Iomlán

Sclabhuighthe Talmhuighíochta

Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chrí ochnuíodhum an 30/6/39

Méid iomlán na ndeontas ndeontas h-íocadh um an 30/6/39

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

5

350

23

1,610

8

480

13

580

49

3,020

1

80

1

70

2

150

51

3,170

An Cabhán

2

140

17

1,178

6

355

89

3,914

114

5,587

35

2,770

202

16,160

76

5,313

313

24,243

427

29,830

An Clár

3

210

13

905

5

300

132

5,872

153

7,287

75

5,972

280

22,283

101

7,020

456

35,275

609

42,562

Corcaigh

122

8,443

168

11,716½

47

2,811

1,098

47,739½

1,435

70,710

152

12,100½

206

16,431½

62

4,304½

420

32,836½

1,855

103,546½

Dún na nGall

32

2,234

160

11,085

8

475

113

4,791

313

18,585

41

3,237

150

11,877

9

624

200

15,738

513

34,323

Átha Cliath

78

5,460

19

1,315

10

575

1,731

77,667

1,838

85,017

9

720

2

160

1

70

12

950

1,850

85,967

Gaillimh

20

1,388

86

5,958

21

1,260

209

9,242½

336

17,848½

92

7,313

772

61,731

186

12,977

1,050

82,021

1,386

99,869½

Ciarraidhe

22

1,503

18

1,255

5

299

315

14,003

360

17,060

713

57,016

747

59,663½

120

8,365

1,580

125,044½

1,940

142,104½

Cill Dara

10

682

1

70

2

120

49

2,194

62

3,066

52

4,155

64

5,110

9

630

125

9,895

187

12,961

Cill Choinnigh

17

1,190

27

1,880

11

660

55

2,443½

110

6,173½

1

70

1

70

111

6,243½

Laoighis

5

350

7

490

26

1,124

38

1,964

6

477

62

4,945

25

1,760

93

7,182

131

9,146

Liathdruim

7

479

46

3,089

11

657

76

3,275

140

7,500

25

1,975

157

12,400

22

1,471

204

15,846

344

23,346

Luimneach

21

1,459

33

2,295

9

537

344

15,457½

407

19,748½

121

9,638

105

8,367½

34

2,370

260

20,375½

667

40,124

Longphort

2

140

33

2,295

6

360

35

1,569

76

4,364

1

80

17

1,360

9

628

27

2,068

103

6,432

Lughbhaidh

4

280

1

60

92

4,104

97

4,444

65

5,186

119

9,444

23

1,603

207

16,233

304

20,677

Muigheo

4

280

1

60

236

10,448

241

10,788

225

17,164

1,877

149,485½

153

10,570

2,255

177,219½

2,496

188,007½

An Mhidhe

9

630

13

904

12

720

58

2,564

92

4,818

6

479

21

1,660

12

828

39

2,967

131

7,785

Muineacháin

17

1,165

6

349

62

2,754

85

4,268

32

2,556

552

43,986

98

6,850

682

53,392

767

57,660

Ua bhFáilghe

4

280

8

535

4

235

31

1,388

47

2,438

32

2,557

107

8,425

48

3,360

187

14,342

234

16,780

Roscomáin

6

420

55

3,829

6

348

160

7,137

227

11,734

30

2,400

445

35,446

96

6,720

571

44,566

798

56,300

Sligeach

4

280

26

1,785

5

300

134

5,899½

169

8,264½

43

3,431

392

31,185

82

5,695

517

40,311

686

48,575½

Tiobraid Árann Thuaidh

12

834

12

830

13

770

40

1,773

77

4,207

7

560

5

400

3

200

15

1,160

92

5,367

Tiobraid Árann Theas

2

140

6

420

40

1,758

48

2,318

34

2,720

26

2,072

8

560

68

5,352

116

7,670

Portláirge

15

1,008

5

347

5

296

64

2,790

89

4,441

1

80

5

400

6

480

95

4,921

Iar Mhidhe

9

630

28

1,940

23

1,380

36

1,615

96

5,565

7

560

28

2,235

16

1,120

51

3,915

147

9,480

Loch gCarmán

103

7,051

55

3,844

19

1,130

83

3,664

260

15,689

1

70

1

70

261

15,759

Cill Manntáin

10

695

11

764

3

178

40

1,777

64

3,414

1

80

3

210

4

290

68

3,704

IOMLÁIN

524

36,276

891

61,784½

247

14,715

5,361

237,543½

7,023

350,319

1,804

143,146½

6,344

505,457

1,198

83,388½

9,346

731,992

16,369

1,082,311

Top
Share