Written Answers. - Comharchumainn Ghaeltachta.

Alan M. Dukes

Question:

96 D'fhiafraigh Mr. Dukes den Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta cé mhéad a íocadh mar dheontais bhainistíochta agus deontais bhreise le gach ceann de na Comharchumainn Ghaeltachta i ngach bliain ó 1987 i leith.

Tá leis seo i bhfoirm tábla an t-eolas cuí do na blianta 1987 go 1992.

Comharchumann

Reachtáil (Neamh- Chaipiteal)

Foirgnimh & Gléasra (Caipiteal)

Mór Iomlán

1987

Gaeltacht Lár Thír Chonaill

11,250

18,000

29,250

Oileán Árainn Mhór

28,000

28,000

Na Rosann

5,625

5,625

Toraí

16,773

2,750

19,523

Iomlán Dhún na nGall

61,648

20,750

82,398

Comhar Iorrais

12,000

12,000

Iomlán Mhaigh Eo

12,000

12,000

Dúiche Sheoigheach

20,000

26,500

46,500

Inis Meáin

27,500

10,000

37,500

Caomhán (Inis Oírr)

27,500

21,100

48,600

Conamara Thiar

1,790

1,790

Fiontar na nOileán

13,000

13,000

Sailearna

25,000

14,000

39,000

Iomlán na Gaillimhe

113,000

73,390

186,390

An Leith Thriúigh

6,000

6,000

Naomh Fhionáin

23,750

7,000

30,750

Corca Dhuibhne

25,000

25,000

Iomlán Chiarraí

54,750

7,000

61,750

Oileán Cléire

26,250

900

27,150

Iomlán Chorcaí

26,250

900

27,150

Ráth Cairn

24,000

24,000

Iomlán na Mí

24,000

24,000

Mór Iomlán

279,648

114,040

393,688

1988

Gaeltacht Lár Thír Chonaill

26,250

9,000

35,250

Oileán Árainn Mhór

16,000

1,333

17,333

Na Rosann

4,500

4,500

Toraí

6,872

6,872

Feirmeoirí Caorach Ghleann Cholm Cille

20,000

20,000

Iomlán Dhún na nGall

73,622

10,333

83,955

Comhar Iorrais

Iomlán Mhaigh Eo

Dúiche Sheoigheach

20,000

6,850

26,850

Inis Meáin

27,000

27,000

Caomhán (Inis Oírr)

22,000

11,000

33,000

Conamara Thiar

35,000

35,000

Fiontar na nOileán

7,000

7,000

Sailearna

20,000

20,000

Iomlán na Gaillimhe

131,000

17,850

148,850

An Leith Thriúigh

4,000

4,000

Naomh Fhionáin

19,000

8,000

27,000

Corca Dhuibhne

20000

20000

Iomlán Chiarraí

43,000

8,000

51,000

Oileán Cléire

21,000

21,000

Iomlán Chorcaí

21,000

21,000

Ráth Cairn

20,000

20,000

Iomlán na Mí

20,000

20,000

Mór Iomlán

288,622

36,183

324,805

1989

Gaeltacht Lár Thír Chonaill

15,000

3,000

18,000

Oileán Árainn Mhór

18,000

15,000

33,000

Na Rosann

4,875

4,875

Toraí

28,000

550

28,550

Feirmeoirí Caorach Ghleann Cholm Cille

17,500

17,500

Forbairt Ghaoth Dobhair

7,500

7,500

Iomlán Dhún na nGall

90,875

18,550

109,425

Comhar Iorrais

40,000

40,000

Iomlán Mhaigh Eo

40,000

40,000

Dúiche Sheoigheach

20,000

11,850

31,850

Inis Meáin

22,000

9,700

31,700

Caomhán (Inis Oírr)

22,000

6,000

28,000

Conamara Thiar

10,000

45,000

55,000

Fiontar na nOileán

3,000

3,000

Sailearna

20,000

20,000

Iomlán na Gaillimhe

94,000

75,550

169,550

An Leith Thriúigh

4,800

4,800

Naomh Fhionáin

19,000

15,245

34,245

Corca Dhuibhne

20,000

1,800

21,800

Uan Chiarraí

4,020

4,020

Iomlán Chiarraí

43,800

21,065

64,865

Oileán Cléire

21,000

3,196

24,196

Iomlán Chorcaí

21,000

3,196

24,196

Ráth Cairn

20,000

6,500

26,500

Iomlán na Mí

20,000

6,500

26,500

Mór Iomlán

269,675

164,861

434,536

1990

Iascairí Ailt an Chorráin

22,500

22,500

Gaeltacht Lár Thír Chonaill

11,250

50,500

61,750

Oileán Árainn Mhór

18,000

34,000

52,000

Na Rosann

7,000

7,000

Toraí

13,000

700

13,700

Feirmeoirí Caorach Ghleann Cholm Cille

2,500

2,500

Forbairt Ghaoth Dobhair

15,000

15,000

Dún Lúiche

2,000

2,000

Iomlán Dhún na nGall

66,750

109,700

176,450

Iascairí Iarthar Mhaigh Eo

30,000

30,000

Comhar Iorrais

13,050

13,050

Iomlán Mhaigh Eo

30,000

13,050

43,050

Dúiche Sheoigheach

20,000

20,000

Inis Meáin

22,000

2,500

24,500

Caomhán (Inis Oírr)

22,000

4,954

26,954

Sailearna

20,000

20,000

Iomlán na Gaillimhe

84,000

7,454

91,454

An Leith Thriúigh

4,800

4,800

Naomh Fhionáin

14,250

40,190

54,440

Corca Dhuibhne

20,000

2,000

22,000

Iomlán Chiarraí

39,050

42,190

81,240

Oileán Cléire

21,000

21,000

Iomlán Chorcaí

21,000

21,000

Ráth Cairn

20,000

2,000

22,000

Iomlán na Mí

20,000

2,000

22,000

Mór Iomlán

260,800

174,394

435,194

1991

Toraí

18,810

314

19,124

Oileán Árainn Mhór

18,000

10,000

28,000

Na Rosann

7,000

7,000

Forbartha Gaoth Dobhair

13,617

13,617

Feirmeoirí Caorach Ghleann Cholm Cille

17,500

17,500

Gaeltacht Lár Thír Chonaill

18,750

18,750

Iomlán Dhún na nGall

93,677

10,314

103,991

Comhar Iorrais

6,000

6,000

Iascairí Iarthair Mhaigh Eo

7,500

7,500

Iomlán Mhaigh Eo

7,500

6,000

13,500

Conamara Thiar

48,330

14,800

63,130

Caomhán (Inis Oírr)

22,000

3,790

25,790

Inis Meáin

22,000

1,100

23,100

Dúiche Sheoigheach

20,500

1,250

21,750

Sailearna

20,000

20,000

Sliogéisc Chonamara

5,000

5,000

Iomlán na Gaillimhe

137,830

20,940

158,770

Corca Dhuibhne

20,000

20,000

Naomh Fhionáin

23,750

15,000

38,750

An Leith Thriúigh

4,800

4,800

Iomlán Chiarraí

48,550

15,000

63,550

Oileán Cléire

21,000

21,000

Iomlán Chorcaí

21,000

21,000

Ráth Cairn

20,000

2,600

22,600

Iomlán na Mí

20,000

2,600

22,600

Mór Iomlán

328,557

54,854

383,411

1992

Toraí

22,000

640

22,640

Oileán Árainn Mhór

18,000

11,440

29,440

Na Rosann

7,000

7,000

Feirmeoirí Caorach Ghleann Cholm Cille

10,000

900

10,900

Gaeltacht Lár Thír Chonaill

11,250

2,500

13,750

Forbartha Gaoth Dobhair

11,250

11,250

Iomlán Dhún na nGall

79,500

15,480

94,980

Iascairí Iarthar Mhaigh Eo

15,000

10,000

25,000

Iomlán Mhaigh Eo

15,000

10,000

25,000

Dúiche Sheoigheach

19,500

19,500

Inis Meáin

27,500

18,000

45,500

Caomhán (Inis Oírr)

22,000

2,000

24,000

Sailearna

20,000

20,000

Sliogéisc Chonamara

5,000

5,000

Forbartha Inis Mór

5,700

5,700

Conamara Thiar

8,333

8,333

Iomlán na Gaillimhe

108,033

20,000

128,033

An Leith Thriúigh

4,800

4,800

Naomh Fhionáin

19,000

12,000

31,000

Corca Dhuibhne

20,000

1,500

21,500

Iomlán Chiarraí

43,800

13,500

57,300

Oileán Cléire

21,000

21,000

Iomlán Chorcaí

21,000

21,000

Ráth Cairn

20,000

20,000

Iomlán na Mí

20,000

20,000

Mór Iomlán

287,333

58,980

346,313