Written Answers. - Official Journeys by Ministers.

Michael Noonan

Question:

396 Mr. Noonan (Limerick East) asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht the official journeys abroad which will be undertaken by him or any Minister of State attached to his Department between now and the end of the year; the purpose of each journey; and the projected cost of each journey. [639/94]

Idir seo agus deireadh na bliana, dealraíonn sé go bhfreastalóidh mé ar na cruinnithe oifigiúla seo a leanas thar lear:

An Bhruiséal — Cruinniú de na hAirí Cultúir den Aontas Eorpach; agus

Prague — Cruinniú de Chomhairle na hEorpa maidir le polasaí i ndáil leis na hollmheáin chumarsáide.

Níl sé indéanta eolas a thabhairt faoin gcostas a bheidh i gceist go dtí go ndéanfar na socruithe cuí maidir le taisteal agus cothaíocht.

Níl aon Aire Stáit i mo Roinnse i láthair na huaire.