An Bille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2008: Céim an Choiste (Atógáil) agus na Céimeanna a bheidh Fágtha.