An Bille um an Naoú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Uimh. 3) 2011: An Chéad Chéim