An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Uimh. 3) 2014: An Chéad Chéim