Business of Dáil

Moltar, d'ainneoin aon ní i rún na Dála inné, más rud é go dtiocfaidh an dara chéim den Bhille Oidhreachta 2016 chun críche um thráthnóna, ní tosóidh an Dáil ag 10 a.m. ach go gcasfaimid le chéile ag 12 meánlae.

It is proposed, notwithstanding anything in the resolution of the Dáil of yesterday, that, in the event of Second Stage of the Heritage Bill 2016 being brought to a conclusion this evening, the Dáil shall not meet at 10 a.m. tomorrow but shall meet at 12 noon.

Is that agreed? Agreed.