Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018: Second Stage (Resumed)

Rinneadh vótáil a lorg Dé Máirt seo caite, 20 Márta 2018, ar an gceist go ndéanfaí an Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018 a léamh an Dara hUair. De réir Bhuan-Ordaithe 70(2), ní foláir an vótáil sin a thógáil anois.

A division was challenged on Tuesday, 20 March, on the question, "That the Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018 be read a Second Time." In accordance with Standing Order 70(2), that division must be taken now.

Cuireadh an cheist arís: "Go léifear an Bille an Dara hUair anois."
Question again put: "That the Bill be now read a Second Time."
The Dáil divided: Tá, 110; Níl, 32; Staon, 0.

 • Bailey, Maria.
 • Barry, Mick.
 • Boyd Barrett, Richard.
 • Brady, John.
 • Brassil, John.
 • Breen, Pat.
 • Brophy, Colm.
 • Broughan, Thomas P.
 • Browne, James.
 • Bruton, Richard.
 • Buckley, Pat.
 • Burke, Peter.
 • Burton, Joan.
 • Byrne, Catherine.
 • Byrne, Thomas.
 • Calleary, Dara.
 • Carey, Joe.
 • Chambers, Lisa.
 • Collins, Joan.
 • Collins, Niall.
 • Connolly, Catherine.
 • Coppinger, Ruth.
 • Corcoran Kennedy, Marcella.
 • Cowen, Barry.
 • Creed, Michael.
 • Crowe, Seán.
 • Cullinane, David.
 • D'Arcy, Michael.
 • Daly, Clare.
 • Daly, Jim.
 • Deasy, John.
 • Deering, Pat.
 • Doherty, Pearse.
 • Donnelly, Stephen S.
 • Donohoe, Paschal.
 • Dooley, Timmy.
 • Doyle, Andrew.
 • Durkan, Bernard J.
 • English, Damien.
 • Farrell, Alan.
 • Ferris, Martin.
 • Fitzgerald, Frances.
 • Flanagan, Charles.
 • Harris, Simon.
 • Harty, Michael.
 • Healy, Seamus.
 • Heydon, Martin.
 • Howlin, Brendan.
 • Humphreys, Heather.
 • Kehoe, Paul.
 • Kelly, Alan.
 • Kenny, Gino.
 • Kenny, Martin.
 • Kyne, Seán.
 • Lahart, John.
 • Lawless, James.
 • Madigan, Josepha.
 • Martin, Catherine.
 • Martin, Micheál.
 • McDonald, Mary Lou.
 • McEntee, Helen.
 • McGrath, Finian.
 • McGrath, Michael.
 • McHugh, Joe.
 • McLoughlin, Tony.
 • Mitchell O'Connor, Mary.
 • Mitchell, Denise.
 • Moynihan, Michael.
 • Munster, Imelda.
 • Murphy, Catherine.
 • Murphy, Eoghan.
 • Murphy, Paul.
 • Naughten, Denis.
 • Naughton, Hildegarde.
 • Neville, Tom.
 • Noonan, Michael.
 • O'Brien, Darragh.
 • O'Brien, Jonathan.
 • O'Callaghan, Jim.
 • O'Connell, Kate.
 • O'Dea, Willie.
 • O'Dowd, Fergus.
 • O'Loughlin, Fiona.
 • O'Reilly, Louise.
 • O'Sullivan, Jan.
 • O'Sullivan, Maureen.
 • Ó Broin, Eoin.
 • Ó Caoláin, Caoimhghín.
 • Ó Laoghaire, Donnchadh.
 • Ó Snodaigh, Aengus.
 • Penrose, Willie.
 • Phelan, John Paul.
 • Pringle, Thomas.
 • Quinlivan, Maurice.
 • Rabbitte, Anne.
 • Ring, Michael.
 • Rock, Noel.
 • Ross, Shane.
 • Ryan, Brendan.
 • Ryan, Eamon.
 • Sherlock, Sean.
 • Shortall, Róisín.
 • Smith, Bríd.
 • Stanley, Brian.
 • Stanton, David.
 • Tóibín, Peadar.
 • Troy, Robert.
 • Varadkar, Leo.
 • Wallace, Mick.
 • Zappone, Katherine.

Níl

 • Aylward, Bobby.
 • Barrett, Seán.
 • Breathnach, Declan.
 • Butler, Mary.
 • Cahill, Jackie.
 • Canney, Seán.
 • Casey, Pat.
 • Cassells, Shane.
 • Chambers, Jack.
 • Collins, Michael.
 • Curran, John.
 • Fitzmaurice, Michael.
 • Fitzpatrick, Peter.
 • Gallagher, Pat The Cope.
 • Grealish, Noel.
 • Haughey, Seán.
 • Healy-Rae, Danny.
 • Healy-Rae, Michael.
 • Lowry, Michael.
 • MacSharry, Marc.
 • McGrath, Mattie.
 • McGuinness, John.
 • Moynihan, Aindrias.
 • Murphy O'Mahony, Margaret.
 • Murphy, Eugene.
 • Nolan, Carol.
 • O'Keeffe, Kevin.
 • O'Rourke, Frank.
 • Ó Cuív, Éamon.
 • Scanlon, Eamon.
 • Smith, Brendan.
 • Smyth, Niamh.

Staon

Tellers: Tá, Deputies Joe McHugh and David Stanton; Níl, Deputies Mattie McGrath and Danny Healy-Rae.
Question declared carried.
Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an gceist.
Note that in relation to the above division, Deputy Gerry Adams inadvertently voted in Deputy Peadar Tóibín's seat.