An Bille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Neodracht), 2018: An Chéad Chéim