An Bille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Neodracht) 2018 : An Dara Céim [Comhaltaí Príobháideacha]