Athcheapadh an Choimisinéara Teanga: Tairiscint

Tairgim:

Go molann Dáil Éireann an tUasal Rónán Ó Domhnaill lena athcheapadh ag an Uachtarán ina Choimisinéir Teanga.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.
Question put and agreed to.