PROCLAMATION

De bhun comhairle a thairg an Taoiseach dom faoi alt a dó d'Airteagal a trí déag den Bhunreacht, déanaimse, MICHEÁL D. Ó hUIGÍNN, Uachtarán na hÉireann, Dáil Éireann a lánscor leis seo ar an gceathrú lá déag d'Eanáir, dhá mhíle is fiche, agus Dáil Éireann (a mbeidh a comhaltaí arna dtoghadh san Olltoghchán seo chugainn) a ghairm agus a chomóradh chun teacht le chéile i gcathair Bhaile Átha Cliath an fichiú lá d'Fheabhra, dhá mhíle is fiche, um a dó dhéag nóin chun cibé gnó a dhéanamh a chuirfear faoina bráid.
ARNA THABHAIRT FAOI MO LÁIMH AGUS FAOI MO SHÉALA AN CEATHRÚ LÁ DÉAG SEO D'EANÁIR, DHÁ MHÍLE IS FICHE.
Pursuant to an advice tendered to me by the Taoiseach under section 2 of Article 13 of the Constitution, I, MICHAEL D. HIGGINS, President of Ireland, hereby dissolve Dáil Éireann on the 14th day of January, 2020, and summon and call together Dáil Éireann (the members whereof shall have been elected at the forthcoming General Election) to meet in the city of Dublin on the 20th day of February, 2020, at the hour of 12 noon for the despatch of such business as shall be submitted to it.
GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL THIS 14th DAY OF JANUARY 2020.
Micheál D. Ó hUigínn
Uachtarán na hÉireann
(President of Ireland)
Leo Varadkar
Taoiseach