An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Uisce faoi Úinéireacht Phoiblí) (Uimh. 2) 2016: Tarchur chuig Roghchoiste [Comhaltaí Príobháideacha]