Skip to main content
Normal View

Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge debate -
Tuesday, 23 Mar 2021

Gnó an Roghchoiste

Leanfaidh an seisiún seo ar aghaidh go dtí 5.30 p.m. agus ag an am sin cuirfear an coiste ar athló go dtí 1 p.m. ar an 30 Márta, muna bhfuil obair an choiste críochnaithe againn. Ní fheicim go mbeidh. An aontaítear leis sin? Aontaítear.

Cuirim fáilte roimh Phríomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit atá freagrach don Ghaeltacht spórt agus cosaint, an Teachta Jack Chambers, agus a oifigigh, Aodhán Mac Cormaic agus Micheál Ó Conaire. Is comhalta ex officio den roghchoiste é an tAire Stáit agus mar sin cuirfear san áireamh é i gcomhair an chóraim agus an liosta vótála. Gabhaim buíochas leis na comhaltaí as a bheith i láthair.

Níl aon leithscéal faighte againn. Tosóimid arís ar athbhreithniú ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019.

Top
Share