Skip to main content
Normal View

Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge debate -
Wednesday, 9 Feb 2022

Teachtaireacht chuig an Dáil

De réir Bhuan-Ordaithe 101, seolfar an teachtaireacht a leanas chuig Cléireach na Dála:

Tá Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge tar éis a bhreithniú a chríochnú ar an Meastachán Athbhreithnithe seo a leanas i gcomhair seirbhísí poiblí le haghaidh na bliana dár gcríoch 31 Nollaig 2022: Vóta 33 - Turasóireacht, Cultúr, Ealaíon, Gaeltacht, Spórt agus Meán.

Cuireadh an roghchoiste ar athló ar 7.08 p.m. sine die.
Top
Share