Resignation of Minister and Assignment of Department

I must inform the House that a letter dated 12 October 2018 has been received from the Secretary to the Government regarding:

(1) the resignation of the Government-----

(Interruptions).

Order please, the resignation of a member of the Government: and

(2) the assignment of the Department of Communications, Climate Action and Environment to a Minister. The correspondence will be published in the Journal of the House and the Official Report. The correspondence is as follows:

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2

Dublin 212 Deireadh Fómhair, 2018

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit

(1) gur thairg Donnacha Ó Neachtain T.D., a éirí as oifig mar chomhalta den Rialtas don Taoiseach ar 11 Deireadh Fómhair, agus gur ghlac an tUachtarán, ar chomhairle an Taoisigh, leis ar an lá chéanna;

(2) go ndearna an Taoiseach ar 11 Deireadh Fómhair, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le fo-alt (I) d’alt 4 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1946, an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a shannadh dó, Risteárd de Briotún (Richard Bruton), Comhalta den Rialtas.

Ard-Rúnaí an Rialtas

On a point of order-----

You cannot raise a point of order now.

I will call on the Leader to outline the business for the day and I will deal with any points later.