Message from Joint Committee

Tá Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán tar éis breathnú ar an ordú seo a leanas a chríochnú: Na Rialacháin um Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Comhlachtaí Poiblí) 2019.