PROCLAMATION SUMMONING SEANAD ÉIREANN

De bhun comhairle a thairg an Taoiseach dom faoi alt 8 d'Airteagal 18 den Bhunreacht, déanaimse, MICHEÁL D. Ó hUIGÍNN, Uachtarán na hÉireann, a shocrú leis seo gur Dé Luain, an 29ú lá de Mheitheamh, 2020, an lá a thiocfaidh Seanad Éireann le chéile ar chéadtionól tar éis an Olltoghcháin a bhí ann le déanaí.
ARNA THABHAIRT FAOI MO LÁIMH AGUS FAOI MO SHÉALA AN 27Ú LÁ SEO DE MHEITHEAMH, 2020.
Pursuant to an advice tendered to me by the Taoiseach under section 8 of Article 18 of the Constitution, I, MICHAEL D. HIGGINS, President of Ireland, hereby fix Monday, the 29th day of June, 2020, for the first meeting of Seanad Éireann after the General Election lately held.
GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL THIS 27th DAY OF JUNE, 2020.
Micheál D. Ó hUigínn
Uachtarán na hÉireann
(President of Ireland)
Micheál Martin
Taoiseach