Tuesday, 27 January 2004

Questions (649)

Trevor Sargent

Question:

765 D'fhiafraigh Mr. Sargent den Aire Sláinte agus Leanaí an mbeidh seirbhís ar fáil sa dá theanga ó Ombudsman na Leanaí. [28515/03]

View answer

Written answers (Question to Minister for Health and Children)

Faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá sé de dhualgas ar comhlachtaí poiblí caighdeán ard seirbhíse Ghaeilge a chur ar fáil. Chuirfidh Oifig Ombudsman na Leanaí seirbhis sa dá theanga ar fáil.