Wednesday, 18 July 2012

Questions (45)

Brian Stanley

Question:

42 D’fhiafraigh Brian Stanley den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cé mhéid páiste a d’fhreastail ar na Naíonraí agus na Naíolanna Gaeltachta sna cúig bliana seo a chuaigh thart agus cé mhéid duine atá ar na rollaí acu don bhliain seo chugainn. [35034/12]

View answer

Written answers (Question to Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht)

Tá an t-eolas maidir le líon na bpáistí a d'fhreastail ar naíonraí agus ar naíolanna Gaeltachta atá cláraithe le Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. do na blianta 2008-2012 agus an figiúr measta don bhliain 2013 léirithe sna táblaí thíos.

Naíonraí

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (Meastachán)

930

934

927

934

931

940

Naíolanna

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (Meastachán)

280

380

420

400

400

450