Tuesday, 12 March 2013

Questions (230)

Éamon Ó Cuív

Question:

230. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Oideachais agus Scileanna cad iad na hathruithe atá déanta ar na liúntais Ghaeilge, Ghaeltachta agus Oileáin a bhíonn á n-íoc le múinteoirí bunscoile agus meánscoile ó tháinig sé i gcumhacht; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [12883/13]

View answer

Written answers (Question to Education)

Thug an Rialtas faomhadh do roinnt beart a bhain le liúntais seirbhíse poiblí tar éis don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe athbhreithniú a dhéanamh ar fud na seirbhíse poiblí ar liúntais agus préimh-íocaíochtaí.

Mar thoradh ar chinneadh an Rialtais, táthar tar éis na liúntais Ghaeltachta, na liúntais i gcomhair mhúineadh trí Ghaeilge agus na liúntais Oileáin a tharraingt siar ar fud na seirbhíse poiblí i gcás tairbhithe nua, múinteoirí san áireamh, le héifeacht ó 1 Feabhra 2012.