Tuesday, 12 March 2013

Questions (242)

Éamon Ó Cuív

Question:

242. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Oideachais agus Scileanna cé mhéad bunscoil agus iarbhunscoil, faoi seach, atá i gcóiríocht shealadach agus cé mhéad díobh sin gur scoileanna lán-Ghaeilge iad; cad iad ainmneacha agus uimhir rolla na scoileanna sin [13005/13]

View answer

Written answers (Question to Education)

Faoi láthair, tá 621 bunscoil agus iar-bhunscoil ann atá ag tógáil cóiríochta sealadaí ar cíos ar fud na tíre, 60 díobh gur Gaelscoileanna iad agus 5 díobh gur Gaelcholáistí iad.

Tá ainmneacha agus uimhreacha rolla na scoileanna lán-Ghaelacha atá ag tógáil cóiríochta sealadaí ar cíos léirithe sa tábla leis seo.

Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí i gCóiríocht Shealadach

Uimhir rolla

Ainm na Scoile

Contae

Dáta Tosaigh na Cóiríochta Sealadaí

20026G

GS Bhreifne

An Cabhán

01/09/12

19849U

GS Donncha Rua

An Clár

01/09/02

19999Q

GS Uí Choimín

An Clár

01/09/94

19839R**

GS Uí Ríordáin

Corcaigh

01/09/83

19851H**

GS de hÍde

Corcaigh

01/09/08

19881Q**

GS Charraig Uí Leighin

Corcaigh

01/09/05

19909M

GS Pheig Sayers

Corcaigh

01/09/05

19993E**

GS an Ghoirt Álainn

Corcaigh

01/01/04

20006A**

GS Chloch na gCoillte

Corcaigh

01/09/09

20025E

GS Droichead na Bandan

Corcaigh

01/08/11

20107G**

Gaelscoil Mhainistir na Corann

Corcaigh

01/09/06

20151J

Gaelscoil Mhúscraí

Corcaigh

01/09/09

20239A

Gaelscoil Ui Drisceoil

Corcaigh

01/07/11

20265B

Gaelscoil Chionn tSáile

Corcaigh

01/09/07

19971R**

Gaelscoil Adhamhnain

Dún na nGall

01/09/05

20097G

Gaelscoil Bhun Chranncha

Dún na nGall

01/09/99

20144M

Gaelscoil Chois Feabhail

Dún na nGall

01/09/03

20167B

Gaelscoil Eirne

Dún na nGall

02/09/02

76107U

Gaelcholáiste Bhun Cranncha

Dún na nGall

15/08/07

19907I*

Gaelscoil Mologa

Baile Átha Cliath

01/09/07

19926M**

Gaelscoil Choláiste Mhuire

Baile Átha Cliath

21/12/01

19991A

Ghaelscoil na Camoige

Baile Átha Cliath

01/07/06

20043G

Gaelscoil Chnoc liamhna

Baile Átha Cliath

01/09/06

20047O**

Gaelscoil Bharra

Baile Átha Cliath

01/06/97

20220C

Gs Ui hEarcain

Baile Átha Cliath

01/09/08

20334R**

Gaelscoil Ros Eo

Baile Átha Cliath

01/09/08

76085N

Gaelcholaiste Reachrann

Baile Átha Cliath

01/09/05

19994G

GS Mhic Amhlaigh

Gaillimh

01/09/06

19998O**

GS de hÍde

Gaillimh

01/09/98

20061I**

GS Iarfhlatha

Gaillimh

01/07/12

20123E**

Gaelscoil Riabhach

Gaillimh

01/07/04

20237T**

Gaelscoil Riada

Gaillimh

01/09/06

20264W

GS na bhFilí

Gaillimh

03/09/07

20013U

Gaelscoil Lios Tuathail 

Ciarraí

01/09/04

20058T

Gaelscoil Ui Fhiaich

Cill Dara

01/09/04

19856R*

Gaelscoil Osraí

Cill Chainnigh

01/09/05

15446B

Gaelscoil Thromaire

Laois

23/04/07

20224K

Gaelscoil an tSlí Dála

Laois

01/07/05

20212D**

Gaelscoil Liatroma

Liatroim

01/09/05

20260O

Gaelscoil Chluainín

Liatroim

01/09/07

19956V

Gaelscoil Sairséal

Luimneach

01/01/00

20148U**

Gaelscoil Chaladh an Treoigh

Luimneach

01/09/01

20181S**

Gaelscoil an Ráithín

Luimneach

01/09/03

76101I

Gaelscholáiste Luimnigh

Luimneach

01/09/10

20083S**

Gaelscoil an Longfoirt

An Longfort

01/09/05

19972T

Gaelscoil Uileog De Búrca

Maigh Eo

01/06/97

20051F

Gaelscoil na Boinne

An Mhí

01/04/06

20082Q

Gaelscoil Thulach na nÓg

An Mhí

01/09/06

20382F**

Gaelscoil na Mí

An Mhí

01/07/11

19936P

Gaelscoil Ultain

Muineachán

28/08/06

20055N

GS Eois

Muineachán

01/12/97

20327U

Gaelscoil Lorgan

Muineachán

18/07/08

20332N**

Gaelscoil Éadan Doire

Uíbh Fhailí

01/09/08

20126K

GS de hÍde

Ros Comáin

01/09/04

20044I

Gaelscoil Chnoc Na Ré

Sligeach

01/07/04

20085W

GS Charraig Na Siúire

Tiobraid Árann

01/09/98

19885B

Gaelscoil Philib Barún

Port Láirge

10/01/05

20050D**

Gaelscoil na nDéise

Port Láirge

01/07/08

68078U

Gaelcholáiste Phort Láirge

Port Láirge

01/08/07

20238V

GS an Choillin

An Iarmhí

01/09/06

20057R**

GS Inis Córthaidh

Loch Garman

01/09/05

20045K**

Gaelscoil Chill Mhantáin

Cill Mhantáin

01/09/05

20080M**

GS An Inbhir Mhóir

Cill Mhantáin

01/09/98

20243O

GS Na Lochanna

Cill Mhantáin

01/07/10

76106S

Gaelcholáiste na Mara

Cill Mhantáin

01/09/07

*   Included in Prefab Replacement Programme

**  Included in 5 Year Programme