Wednesday, 31 January 2018

Questions (358)

Pat the Cope Gallagher

Question:

358. D'fhiafraigh Deputy Pat The Cope Gallagher den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an dtabharfaidh sí cuntas ar an dul chun cinn maidir le scéim na gCúntóirí Teanga, go háirithe maidir leis na postanna breise a cheadaigh an tAire ach nár líonadh i 2017 sna scoileanna seo a leanas: Scoil an Chéidigh, Scoil an Bhreacaigh, Scoil Mhín a Ghabhann agus Pobalscoil na Rosann; cen fath, i mBliain seo na Gaeilge, go bhfuil scoileanna i dtoghcheantar Aire Stáit na Gaeltachta fós ag fanacht le breis agus dhá bhliain anuas le cuntóir teanga [4680/18]

View answer

Written answers (Question to Culture)

Mar atá luaite roimhe seo, tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn ar Scéim na gCúntóirí Teanga ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil an scéim ag tacú ar an gcaoi is fearr is féidir le feidhmiú an phróisis pleanála teanga agus an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta araon.

Mar chuid den athbhreithniú, a mbeidh tairiscintí ina leith á lorg go poiblí ag an Roinn faoi réir an chórais soláthair phoiblí gan mhoill, tá sé i gceist go scrúdófar mar is cuí, an ghné den scéal a bhaineann le hinaitheantas scoileanna Gaeltachta lena n-áirítear scoileanna nach bhfuil aitheanta faoin scéim i láthair na huaire.  Tá na ceithre scoil atá luaite ag an Teachta i measc na scoileanna sin.