I gCoiste ar an mBille um Bunreacht Shaorstait Eireann. (In Committee on the Constitution of Saorstát Eireann Bill.) - ARTICLE 48.

The Dáil divided: Tá,

Forum: Dáil Éireann

Read debate

  • Tá (19 votes cast)
  • Níl (42 votes cast)

Declared

_