I gCoiste ar an mBille um Bunreacht Shaorstait Eireann. (In Committee on the Constitution of Saorstát Eireann Bill.) - ARTICLE 50. EXECUTIVE AUTHORITY.

The Dáil divided: Tá,

Forum: Dáil Éireann

Read debate

  • Tá (16 votes cast)
  • Níl (42 votes cast)

Declared

Carried