Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Céim an Choiste (Atógáil)

Amendment put:

Forum: Roghchoiste Na Gaeilge, Na Gaeltachta Agus Phobal Labhartha Na Gaeilge

Read debate

  • Tá (3 votes cast)
  • Níl (5 votes cast)

Declared

Lost