REPORT OF STANDING ORDERS COMMITTEE.

The next business is the report of the Committee of Standing Orders, and as I acted as Chairman of the Committee I will read the report. It is as follows:—

TUARASGABHÁIL ÓN gCOISTE AR BHUAN-ORDUITHE.

(Report of Committee on Standing Orders.)

Do ceapadh an Coiste see do réir an rúin seo leanas do cuireadh i bhfeidhm ag an nDáil ar an 11adh Meadhon Foghmhair, 1922:—

This Committee was appointed by resolution of the Dáil adopted on the 11th September, 1922, in the following terms:—

(a) “Go gceapfar Teachtaí P.O. hAodba, P. Béaslaí, L. de Róiste, S.O. Faoileacháin, L. O. Briain, R. Mac Fheorais, agus S.O Ruanaidh agus go bhfuilid anso ceaptha mar Choiste den Dáil chun Buan-Orduithe d'ollmhú a stiúróidh obair na Dála agus go mbeidh tuarasgabháil uatha ag an nDáil fé cheann trí lá.

(a) “That Deputies P. Hughes, P. Beaslai, L. de Róiste, J. B. Whelehan, W. O'Brien, R. Corish and J. Rooney be and are hereby appointed to be a Committee of the Dáil to prepare Draft Standing Orders to regulate the business of the Dáil and to report to the Dáil within three days.

(b) Go mbeidh Ceann Comhairle na Dála mar Cheann Comhairle ar an gCoiste.”

(b) That the Chairman of the Dáil be Chairman of the Committee.”

Do réir an rúin seo do tháinig an Coiste le chéile cheithre uaire agus do shocruighdar d'aonghuth na Buan-Orduithe a ghabhann leis seo do mhola don Dáil.

In pursuance of this resolution the Committee met four times and unanimously decided to recommend the attached Draft Standing Orders to the Dáil.

(Sighnithe),

MÍCHEÁL O HAODHA,

PEADAR O HAODHA,

PIARAS BÉASLAÍ,

LIAM DE RÓISTE,

SEOSAMH O FAOILEACHÁIN,

LIAM O BRIAIN,

RISTEARD MAC FHEORAIS,

SEÁN O RUANAIDH.