Written Answers. - Tighthe do Thógáil.

D'fhiafraigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/'40, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cade an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/9/'40.

Líomatáiste

Méid tighthe a críochnuíodh um an 30/9/40

Méid tighthe a críochnuíodh í rith na leath-bliana dar críoc an 30/9/40

Ceatharlach

723

Cabhán

295

18

Clár

455

1

Corcaigh

1,306

291

Dún na nGall

440

14

Baile Átha Cliath

1,162

96

An Ghaillimh

567

24

Ciarraidhe

170

Cill Dára

804

50

Cill Coinnigh

740

111

Laoighis

548

8

Liathdruim

191

1

Luimneach

1,075

30

Longphort

362

1

Lubhaidhe

537

18

Muigheó

204

8

An Mhidhe

1,117

9

Muineachán

193

2

O'Failghe

722

116

Roscomáin

363

7

Sligeach

410

28

Tiobrad Árann Thuaidh

783

3

Tiobrad Árann Theas

851

Portláirge

530

8

Iar Mhidhe

451

Loch gCarman

1,214

18

Cill Manntáin

1,312

54

————

————

————

An t-Iomlán

17,525

916

D'fhiafraigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 30/9/'40, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha, agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh ag Daoine Príomhaideacha um an 30/9/'40

Tigthe a críochnuíodh um an 30/9'/40 ag Cumaínn Mhaitheasa Puiblí

IOMLÁN

LIOMATÁISTE

Sclabh-uighthe Talmhuíochta

Feirmeoirí na fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoineseachas iad san ag(1), (2) agus (3)

Iomlán

Sclabh-uighthe Talmhuíochta

Feirmeoirí na fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chríochnuíodh um an 30/9/'40 (10a)

Méid iomlán na ndeontas a h-íocadh um an 31/3/'40 (10b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Deontas

Méid tighthe

Méid Teontas

Méid tighte

Méid Teontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

6

420

25

1,750

9

540

15

670

55

3,380

1

80

2

140

3

220

58

3,600

An Cabhán

2

140

20

1,354

9

495

102

4,506

133

6,495

36

2,845

261

20,792

92

6,415

389

30,052

522

36,547

An Clár

3

210

14

975

5

300

159

7,087

181

8,572

92

7,327

322

25,613

124

8,625

538

41,565

719

50,137

Corcaigh

138

9,544

183

12,755½

55

3,288

1,307

56,808½

1,683

82,396

204

16,219½

244

19,225½

80

5,562½

528

41,007½

2,211

123,403½

Dún na nGall

37

2,580

169

11,705

9

530

139

5,862

354

20,677

63

4,980

236

18,680

12

834

311

24,494

665

45,171

Baile Átha Cliath

98

6,859

26

1,802

11

635

2,004

89,933

2,139

99,229

10

800

2

160

1

70

13

1,030

2,152

100,259

An Ghaillimh

20

1,388

95

6,608

21

1,260

234

10,344½

370

19,600½

113

8,193

972

77,170

253

17,387

1,328

102,750

1,698

122,350½

Ciarruidhe

25

1,713

20

1,395

5

299

369

16,372

419

19,779

866

68,724

852

68,217½

155

10,815

1,883

147,756½

2,302

167,538½

Cill Dára

11

752

1

70

3

180

57

2,551

72

3,553

64

5,115

67

5,350

11

770

142

11,235

214

14,788

Cill Choinnigh

21

1,464

32

2,230

15

900

61

2,693½

129

7,287½

1

70

1

70

130

7,357½

Laoighis

7

490

8

560

1

60

30

1,304

46

2,414

6

477

74

5,902

28

1,970

108

8,349

154

10,763

Liathdruim

7

479

48

3,220

11

657

89

3,831

155

8,196

32

2,491

216

17,110

31

2,100

279

21,701

434

29,897

Laimneach

21

1,459

83

2,295

9

537

399

17,932½

462

22,223½

150

11,958

132

10,527½

42

2,930

324

25,415½

786

47,639

Lunzphort

2

140

35

2,435

7

420

37

1,656

81

4,651

5

398

27

2,160

16

1,118

48

3,676

129

8,327

Lubhaidhe

4

280

3

178

116

5,178

123

5,636

75

5,949

133

10,483

24

1,673

232

18,105

355

23,741

Muigheó

4

280

2

120

263

11,650

269

12,050

243

18,396

2,027

161,433½

173

11,968

2,443

191,797½

2,712

203,847½

An Mhidhe

10

697

14

974

14

840

70

3,089

108

5,600

7

559

26

2,060

17

1,175

50

3,794

158

9,394

Muineachán

18

1,205

7

409

73

3,236

98

4,850

44

3,481

626

49,853

117

8,175

787

61,509

885

66,359

Ua bhFáilghe

4

280

10

675

7

415

36

1,613

57

2,983

36

2,877

129

10,185

55

3,850

220

16,912

277

19,895

Roscomáin

6

420

57

3,969

6

348

178

7,941

247

12,678

53

4,213

535

42,640

125

8,750

713

55,603

960

68,281

Sligeach

5

350

28

1,916

5

300

158

6,947½

196

9,513½

49

3,909

465

37,014

96

6,673

610

47,596

806

57,109½

Tiobraid Árann (Thuaidh)

15

1,044

14

970

15

890

52

2,303

96

5,207

11

880

8

600

5

338

24

1,818

120

7,025

Tiobraid Árann (Theas)

4

280

7

490

1

60

48

2,095

60

2,925

41

3,277

28

2,231

13

905

82

6,413

142

9,338

Portláirge

16

1,078

5

347

6

356

77

3,329

104

5,110

5

397

6

480

1

70

12

947

116

6,057

Iar Mhidhe

15

1,050

36

2,500

30

1,800

52

2,329

133

7,679

9

720

30

2,395

16

1,120

55

4,235

188

11,914

Loch gCarmán

126

8,646

69

4,821

27

1,609

92

4,065

314

19,141

1

70

1

70

315

19,211

Cill Manntáin

11

765

15

1,044

4

238

48

2,137

78

4,184

2

160

3

210

5

370

83

4,554

IOMLÁN

614

42,528

986

68,354½

297

17,664

6,265

277,463½

8,162

406,010

2,214

174,185½

7,421

590,522

1,494

103,783½

11,129

868,491

19,291

1,274,501

D'fhiafraigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 30/9/'40, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na deontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a críochnuiodh agus an méid deontas a h-íocadh i ngach baile-liomatáiste go mbaineann Acht na dTighthe (1932-40) leis um an 30/9/'40.

Liomatáiste

Daoine Príobháideacha

Cumainn Maitheasa Puiblí

Iomlán

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

272

15,595

260

18,630

532

34,225

Baile Atha Cliath

4,667

238,208

2,059

106,187

6,726

344,395

Luimneach

363

18,301

24

1,176

387

19,477

Portlairge

59

2,831

59

2,831

An Uaimh

11

612 10

11

612 10

Inbhear Mór

6

285

6

285

Áth Luain

71

3,535

71

3,535

Ath h-Í

1

45

1

45

Béal Átha'n Fheadha

59

2,985

59

2,985

Béal Átha na Sluagh

28

1,369 10

28

1,369 10

Béal Tairbeart

11

565

11

565

Brí Chualann

194

9,881

194

9,881

Bun Creannaigh

8

401

8

401

Bun Dobhrainn

5

224

5

224

Ceatharlach

39

2,012

39

2,012

Carraig Mhacaire Rois

10

470

10

470

Carraig na Súire

2

100

2

100

Caiseal

6

318

6

318

Caisleán a'Bharraigh

65

3,284

9

630

74

3,914

Caisleán Mhaghamhnach

7

380

7

380

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

4

190

4

190

Clanna Caoilte

25

1,272

25

1,272

Cluan Meala

16

905

16

905

Muinchille

5

305

5

305

Droichead Átha

50

2,435

4

240

54

2,675

Dún Dealgáin

64

3,414

26

1,820

90

5,234

Dún Garbhán

46

2,243

46

2,243

Dún Laoghaire

718

37,549

718

37,549

Innis

87

4,504

87

4,504

Innis Corthaidh

2

90

2

90

An Ghaillimh

573

29,400

573

29,400

Gránárd

2

105

2

105

Beann Éadair

133

7,290

2

90

135

7,380

Cill Choinnigh

25

1,228

25

1,228

Cill Áirne

56

2,621

56

2,621

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannainn

8

395

8

395

Lios Tuathail

52

2,760

52

2,760

Longphort

7

324

7

324

Mágh Cromtha

8

379

8

379

Mágh Ealla

8

351

8

351

Mainistir na Corann

2

105

2

105

Muineachán

14

800

14

800

Nás na Riogh

9

610

2

115

11

725

Aonach Urmhumhain

12

692

12

692

Ros Mhic Treóin

8

405

8

405

Sciobairín

12

685

12

685

Sligeach

34

1,814

34

1,814

Teampall Mhór

10

495

10

495

Durlas Eile

58

2,816 10

58

2,816 10

Tiobrád Árann

16

870

16

870

Tráighlí

45

2,340

45

2,340

Tulach Mór

9

425

8

390

17

815

Cathair na Mart

23

1,061 10

24

1,061 10

Loch gCarmán

24

1,132

24

1,132

Cill Manntáin

9

520

9

520

Eochaill

40

2,160

40

2,160

Árd Fhirdiadh

9

505

2

100

11

605

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Átha Beithe

1

40

1

40

Béal Átha Seannaidh

4

200

4

200

Droichead na Banndan

30

1,799

30

1,799

Beanntraighe

23

1,157

23

1,157

Mainistir na Buaile

5

227

5

227

Droichead Nua

10

500

2

130

12

630

Eadon Doire

1

45

1

45

Fiodhárd

8

455

8

455

Guaire

18

917

18

917

Cill Chaoidhe

20

1,047

3

200

23

1,247

Baile Locha Riach

10

440

2

90

12

530

Mointeach Mhilic

4

195

4

195

Muilleann gCearr

20

1,020

2

95

22

1,115

Muine Bheag

2

90

2

90

Caisleánn Nua

25

1,400

25

1,400

Portlaoighise

12

685

12

685

Rath Caola

3

155

3

155

Roscomán

10

455

6

360

16

815

Tuaim

91

5,050

8

560

99

5,610

IOMLÁN

8,431

434,040

2,422

130,968

10,853

565,008

D'fhiafraigh

den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdhéanamh críochnuithe, um an 30/9/'40, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) mionfheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a h-ath-deineadh agus an méid deontas a h-íocadh fé Acht na dTighthe 1932-40 um an 30/9/'40.

Liomatáiste

Sclábhaithe Talmhaíochta

Mion-Fheirmcoirí

Iomlán

Tighthe

Deontas

Tighthe

Deontas

Tighthe

Deontas

£

£

£

Ceatharlach

79

3,100

451

18,114

530

21,214

Cabhán

44

1,658

864

32,335

908

33,993

Clár

45

1,752

582

22,665

627

24,417

Corcaigh

571

22,353

5,172

197,290

5,743

219,643

Dún na nGall

34

1,346

294

11,458 10

328

12,804 10

Baile Átha Cliath

25

975

66

2,559

91

3,534

An Ghaillimh

30

1,146

1,914

78,431

1,944

79,577

Ciarruidhe

160

6,130

1,079

41,119

1,239

47,249

Cill Dara

26

1,020

97

3,801

123

4,821

Cill Coinnigh

105

3,856

536

20,828

641

24,684

Laoighis

46

1,724

485

18,627

531

20,351

Liathdruim

16

604

704

27,272

720

27,876

Luimneach

96

3,761

418

15,742 5

514

19,503

Longphort

30

1,133

1,502

54,461 10

1,532

55,594 10

Lubhaidhe

222

8,391

1,241

46,144

1,463

54,535

Muigheo

57

2,175

2,020

77,485

2,077

79,660

An Midhe

70

2,619

428

16,246

498

18,865

Muineachán

11

440

924

36,435

935

36,875

Ua bhFáilghe

58

2,219

592

21,892

650

24,111

Roscomán

20

722

1,095

41,707

1,115

42,429

Sligeach

18

718 10

603

23,186 10

621

23,905

Tiobrad Árann (Thuaidh)

30

1,122

288

10,910

318

12,032

Tiobrad Árann (Theas)

78

3,005

465

17,809

543

20,814

Portláirge

70

2,689

585

22,454

655

25,143

Iar Mhidhe

53

2,041

544

20,682

597

22,723

Loch gCarmán

71

2,700

507

19,762 10

578

22,462 10

Cill Manntáin

57

2,223

328

12,973 10

385

15,196 10

IOMLÁN

2,122

81,622 10

23,784

912,389 15

25,906

994,012 5

asked the Minister for Local Government and Public Health if he will state in respect of each county and county borough the number of new houses completed up to the 30th September, 1940, under the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) Acts, 1932-37, (1) in urban areas (a) by local authorities, (b) by private persons, (c) by public utility societies, and (d) the total number of new houses so completed in urban areas; and (2) the number of new houses completed in rural areas by (a) local authorities, (b) private persons, (c) public utility societies, and (d) the total number of new houses so completed in rural areas; also the gross total of new houses so completed.

The following tables show the number of new houses completed up to 30th September, 1940, under the Housing (Financial and Miscellaneous Provisions) Acts, 1932-40, (1) in each urban area by (a) local authorities, (b) private persons, and (c) public utility societies; (2) in each rural area by (a) local authorities, (b) private persons, and (c) public utility societies, and (3) the gross totals of new houses so completed:

HOUSING (FINANCIAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACTS, 1932-40.

NEW HOUSES COMPLETED IN URBAN AREAS.

DISTRICT

By Local Authorities

By Private Persons

By Public Utility Societies

Total

(a)

(b)

(c)

(d)

CARLOW Co.

Carlow

204

39

243

Muine Bheag

90

2

92

CAVAN Co.:

Belturbet

26

11

37

Cavan

92

12

104

Cootehill

40

5

45

CLARE Co.:

Ennis

60

87

147

Kilrush

196

8

204

Kilkee

42

20

3

65

CORK Co:

Cork

1,612

272

260

2,144

Clonakilty

40

25

65

Cobh

73

73

Fermoy

103

103

Kinsale

34

2

36

Macroom

78

8

86

Mallow

183

8

191

Midleton

26

2

28

Passage West

70

70

Skibbereen

50

12

62

Youghal

101

40

141

Bandon

30

30

Bantry

8

23

31

DONEGAL Co.:

Buncrana

58

8

66

Bundoran

24

5

29

Letterkenny

36

8

44

Ballyshannon

80

4

84

DUBLIN Co.:

Dublin

9,518

4,667

2,059

16,244

Dun Laoghaire

630

718

1,348

Howth

36

133

2

171

Balbriggan

34

8

42

GALWAY Co.:

Ballinasloe

101

28

129

Galway

341

573

914

Loughrea

25

10

2

37

Tuam

244

91

8

343

KERRY Co.:

Killarney

96

56

152

Listowel

104

52

156

Tralee

381

45

426

KILDARE Co.:

Athy

199

1

200

Naas

117

9

2

128

Droichead Nua

40

10

2

52

KILKENNY Co.:

Kilkenny

357

25

382

Callan

20

20

LAOIGHIS Co.:

Mountmellick

82

4

86

Portlaoighise

105

12

117

LIMERICK Co.:

Limerick

942

363

24

1,329

Newcastle West

32

25

57

Rathkeale

20

3

23

LONGFORD Co.:

Granard

48

2

50

Longford

22

7

29

LOUTH Co.:

Drogheda

728

50

4

782

Dundalk

685

64

26

775

Ardee

73

9

2

84

MAYO Co.:

Ballina

455

59

514

Castlebar

116

65

9

190

Westport

97

23

120

MEATH Co.:

An Uaimh

168

11

179

Ceannanus Mór

71

4

75

Trim

66

66

MONAGHAN Co.:

Carrickmacrose

59

10

69

Castleblayney

41

7

48

Clones

118

118

Monaghan

99

14

113

Ballybay

28

1

29

OFFALY Co.:

Birr

177

177

Tullamore

224

9

8

241

Edenderry

38

1

39

ROSCOMMON Co.:

Boyle

58

5

63

Roscommon

10

6

16

SLIGO Co.:

458

Sligo

424

34

TIPPERARY (N.R.) Co.:

Nenagh

111

12

123

Templemore

99

10

109

Thurles

288

58

346

TIPPERARY (S.R.) Co.:

Carrick-on-Suir

211

2

213

Cashel

104

6

110

Clonmel

368

16

384

Tipperary

270

16

286

Fethard

8

8

WATERFORD Co.:

Waterford

758

59

817

Dungarvan

225

46

271

Lismore

4

4

WESTMEATH Co.:

Athlone

368

71

439

Mullingar

108

20

2

130

WEXFORD Co.:

Enniscorthy

241

2

243

New Ross

123

8

131

Wexford

382

24

406

Gorey

66

18

84

WICKLOW Co.:

Arklow

148

6

154

Bray

391

194

585

Wicklow

158

9

167

TOTALS

24,968

8,431

2,422

35,821

HOUSING (FINANCIAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACTS, 1932-40.

NEW HOUSES COMPLETED IN RURAL AREAS.

COUNTY

By Local Authorities

By Private Persons

By Public Utility Societies

Total

(a)

(b)

(c)

(d)

Carlow

723

55

3

781

Cavan

295

133

389

817

Clare

455

181

538

1,174

Cork

1,306

1,683

528

3,517

Donegal

440

354

311

1,105

Dublin

1,162

2,139

13

3,314

Galway

567

370

1,328

2,265

Kerry

170

419

1,883

2,472

Kildare

804

72

142

1,018

Kilkenny

740

129

1

870

Laoighis

548

46

108

702

Leitrim

191

155

279

625

Limerick

1,075

462

324

1,861

Longford

362

81

48

491

Louth

537

123

232

892

Mayo

204

269

2,443

2,916

Meath

1,117

108

50

1,275

Monaghan

193

98

787

1,078

Offaly

722

57

220

999

Roscommon

363

247

713

1,323

Sligo

410

196

610

1,216

Tipperary (N.R.)

783

96

24

903

Tipperary (S.R.)

851

60

82

993

Waterford

530

104

12

646

Westmeath

451

133

55

639

Wexford

1,214

314

1

1,529

Wicklow

1,312

78

5

1,395

TOTALS

17,525

8,162

11,120

36,816

HOUSING (FINANCIAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACTS, 1932-40.

GROSS TOTALS OF NEW HOUSES COMPLETED.

COUNTY

By Local Authorities

By Private Persons

By Public Utility Societies

Total

(a)

(b)

(c)

(d)

CARLOW Co.:

Urban Areas

294

41

335

Rural

723

55

3

781

TOTAL

1,017

96

3

1,116

CAVAN Co.

Urban Areas

158

28

186

Rural

295

133

389

817

TOTAL

453

161

389

1,003

CLARE Co.:

Urban Areas

298

115

3

416

Rural

455

181

538

1,174

TOTAL

753

296

541

1,590

CORK Co.:

Urban Areas

2,378

422

260

3,060

Rural

1,306

1,683

528

3,517

TOTAL

3,684

2,105

788

6,577

DONEGAL Co.:

Urban Areas

198

25

223

Rural

440

354

311

1,105

TOTAL

638

379

311

1,328

DUBLIN Co.:

Urban Areas

10,218

5,526

2,061

17,805

Rural

1,162

2,139

13

3,314

TOTAL

11,380

7,665

2,074

21,119

GALWAY Co.:

Urban Areas

711

702

10

1,423

Rural

567

370

1328

2,265

TOTAL

1,278

1,072

1,338

3,688

KERRY Co.:

Urban Areas

581

153

734

Rural

170

419

1,883

2,472

TOTAL

751

572

1,883

3,206

KILDARE Co.:

Urban Areas

356

20

4

380

Rural

804

72

142

1,018

TOTAL

1,160

92

146

1,398

KILKENNY Co.:

Urban Areas

377

25

402

Rural

740

129

1

870

TOTAL

1,117

154

1

1,272

HOUSING (FINANCIAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACTS, 1932-40.

GROSS TOTALS OF NEW HOUSES COMPLETED.

DISTRICT

By Local Authorities

By Private Persons

By Public Utility Societies

Total

(a)

(b)

(c)

(d)

LAOIGHIS Co.:

Urban Areas

187

16

203

Rural

548

46

108

702

TOTAL

735

62

108

905

LEITRIM Co.:

Rural Areas

191

155

279

625

LIMERICK Co.:

Urban Areas

994

388

27

1,409

Rural

1,075

462

324

1,861

TOTAL

2,069

850

351

3,270

LONGFORD Co.:

Urban Areas

70

9

79

Rural

362

81

48

491

TOTAL

432

90

48

570

LOUTH Co.:

Urban Areas

1,486

123

32

1,641

Rural

537

123

232

892

TOTAL

2,023

246

264

2,533

MAYO Co.:

Urban Areas

668

147

9

824

Rural

204

269

2,443

2,916

TOTAL

872

416

2,452

3,740

MEATH Co.:

Urban Areas

305

15

320

Rural

1,117

108

50

1,275

TOTAL

1,422

123

50

1,595

MONAGHAN Co.:

Urban Areas

345

32

377

Rural

193

98

787

1,078

TOTAL

538

130

787

1,455

OFFALY Co.:

Urban Areas

439

10

8

457

Rural

722

57

220

999

TOTAL

1,161

67

228

1,456

ROSCOMMON Co.:

Urban Areas

58

15

6

79

Rural

363

247

713

1,323

TOTAL

421

262

719

1,402

SLIGO Co.:

Urban Areas

424

34

458

Rural

410

196

610

1,216

TOTAL

834

230

610

1,674

TIPPERARY (N.R.) Co.:

Urban Areas

498

80

578

Rural

783

96

24

903

TOTAL

1,281

176

24

1,481

TIPPERARY (S.R.) Co.:

Urban Areas

953

48

1,001

Rural

851

60

82

993

TOTAL

1,804

108

82

1,994

WATERFORD Co.:

Urban Areas

987

105

1,092

Rural

530

104

12

646

TOTAL

1,517

209

12

1,738

WESTMEATH Co.:

Urban Areas

476

91

2

569

Rural

451

133

55

639

TOTAL

927

224

57

1,208

WEXFORD Co.:

Urban Areas

812

52

864

Rural

1,214

314

1

1,529

TOTAL

2,026

366

1

2,393

WICKLOW Co.:

Urban Areas

697

209

906

Rural

1,312

78

5

1,395

TOTAL

2,009

287

5

2,301

SUMMARY

URBAN AREAS

24,968

8,431

2,422

35,821

RURAL

17,525

8,162

11,129

36,816

TOTAL

42,493

16,593

13,551

72,637