Prelude

Dé Máirt, 1 Nollaig 2009
Chuaigh an Ceann Comhairle i gceannas ar 2.30 p.m.
Paidir.Prayer.