Tuarascáil i dtaobh Eascairí a chur amach agus Craoladh i dtaobh Freagraí

Report as to issue of Writs and Announcement as to Returns

I gcomhlíonadh Bhuan-Ordú Uimhir a Trí de Bhuan-Orduithe Dháil Éireann i dtaobh Gnó Phoiblí, tá orm a thuairisciú go ndearna mise, Cléireach na Dála, díreach tar éis don Uachtarán Forógra an aonú lá d’Fheabhra, dhá mhíle is a haon déag, a chur amach ag lánscor Dháil Éireann an lá sin, na eascairí a chur amach, de bhun alt tríocha a naoi den Acht Toghcháin, míle naoi gcéad nócha a dó, do na Dáilcheantair seo a leanas go dtí na Cinn Chomhairimh atá ainmnithe anseo thíos:—

In compliance with Standing Order No. 3 of the Standing Orders of Dáil Éireann relative to Public Business, I have to report that immediately upon the issue by the President of the Proclamation of the 1st day of February, 2011, dissolving Dáil Éireann on that day, I issued the writs, pursuant to section 39 of the Electoral Act 1992, for the following Constituencies to the Returning Officers named hereunder:—

Dáilcheantair Constituencies

Cinn Chomhairimh Returning Officers

Ceatharlach-Cill ChainnighCarlow-Kilkenny

Ms Mary N. Enright

An Cabhán-MuineachánCavan-Monaghan

Mr. Joseph Smith

An ClárClare

Mr. Patrick Wallace

Corcaí ThoirCork East

Mr. Michael O’Driscoll

Corcaí Thiar ThuaidhCork North-West

Mr. Michael O’Driscoll

Corcaí Thiar TheasCork South-West

Mr. Michael O’Driscoll

Corcaí Thuaidh-LárCork North-Central

Mr. Martin A. Harvey

Corcaí Theas-LárCork South-Central

Mr. Martin A. Harvey

Dún na nGall Thoir ThuaidhDonegal North-East

Ms Geraldine O’Connor

Dún na nGall Thiar TheasDonegal South-West

Ms Geraldine O’Connor

Baile Átha Cliath LáirDublin Central

Mr. Brendan Walsh

Baile Átha Cliath Thuaidh-LárDublin North-Central

Mr. Brendan Walsh

Baile Átha Cliath Thoir ThuaidhDublin North-East

Mr. Brendan Walsh

Baile Átha Cliath Thiar ThuaidhDublin North-West

Mr. Brendan Walsh

Baile Átha Cliath Theas-LárDublin South-Central

Mr. Brendan Walsh

Baile Átha Cliath Thoir TheasDublin South-East

Mr. Brendan Walsh

Baile Átha Cliath Thiar-MeánDublin Mid-West

Mr. John M. Fitzpatrick

Baile Átha Cliath ThuaidhDublin North

Mr. John M. Fitzpatrick

Baile Átha Cliath TheasDublin South

Mr. John M. Fitzpatrick

Baile Átha Cliath Thiar TheasDublin South-West

Mr. John M. Fitzpatrick

Baile Átha Cliath ThiarDublin West

Mr. John M. Fitzpatrick

Dún LaoghaireDún Laoghaire

Mr. John M. Fitzpatrick

Gaillimh ThoirGalway East

Ms Marian Chambers Higgins

Gaillimh ThiarGalway West

Ms Marian Chambers Higgins

Ciarraí Thuaidh-Luimneach ThiarKerry North-West Limerick

Mr. Padraig Burke

Ciarraí TheasKerry South

Mr. Padraig Burke

Cill Dara ThuaidhKildare North

Ms Eithne Coughlan

Cill Dara TheasKildare South

Ms Eithne Coughlan

Laois-Uíbh FhailíLaois-Offaly

Ms Verona Lambe

LuimneachLimerick

Mr. Patrick J. Meghen

Cathair LuimnighLimerick City

Mr. Patrick J. Meghen

An Longfort-An IarmhíLongford-Westmeath

Ms Imelda Branigan

LúLouth

Ms Mairead Ahern

Maigh EoMayo

Mr. Fintan J. Murphy

An Mhí ThoirMeath East

Ms Mary O’Malley

An Mhí ThiarMeath West

Ms Mary O’Malley

Ros Comán-Liatroim TheasRoscommon-South Leitrim

Mr. William Lyster

Sligeach-Liatroim ThuaidhSligo-North Leitrim

Mr. Kevin Doherty

Tiobraid Árann ThuaidhTipperary North

Ms Mary Delehanty

Tiobraid Árann TheasTipperary South

Ms Mary Delehanty

Port LáirgeWaterford

Mr. Niall Rooney

Loch GarmanWexford

Ms Marie Garahy

Cill MhantáinWicklow

Ms Patricia Casey

Is iad seo a leanas ainmneacha na ndaoine a toghadh chun fónamh sa Dáil, mar aon le hainmneacha na nDáilcheantar dár toghadh iad:—

The following are the names of the persons returned to serve in the Dáil together with the names of the Constituencies for which they have been elected:—

Dáilcheantair Constituencies

ComhaltaíMembers

Ceatharlach-Cill Chainnigh

Carlow-Kilkenny

Ann Phelan (Lab)

John McGuinness (FF)

John Paul Phelan (FG)

Phil Hogan (FG)

Pat Deering (FG)

An Cabhán-Muineachán

Cavan-Monaghan

Caoimhghín Ó Caoláin (SF)

Brendan Smith (FF)

Joe O’Reilly (FG)

Seán Conlan (FG)

Heather Humphreys (FG)

An Clár

Clare

Pat Breen (FG)

Michael McNamara (Lab)

Joe Carey (FG)

Timmy Dooley (FF)

Corcaigh Thoir

Cork East

Seán Sherlock (Lab)

David Stanton (FG)

Tom Barry (FG)

Sandra McLellan (SF)

Corcaigh Thuaidh-Lár

Cork North-Central

Jonathan O’Brien (SF)

Kathleen Lynch (Lab)

Billy Kelleher (FF)

Dara Murphy (FG)

Corcaigh Thiar-Thuaidh

Cork North-West

Michael Creed (FG)

Michael Moynihan (FF)

Áine Collins (FG)

Corcaigh Theas-Lár

Cork South-Central

Micheál Martin (FF)

Ciarán Lynch (Lab)

Simon Coveney (FG)

Jerry Buttimer (FG)

Michael McGrath (FF)

Corcaigh Thiar-Theas

Cork South-West

Jim Daly (FG)

Noel Harrington (FG)

Michael McCarthy (Lab)

Dún na nGall Thoir-Thuaidh

Donegal North-East

Pádraig Mac Lochlainn (SF)

Joe McHugh (FG)

Charlie McConalogue (FF)

Dún na nGall Thiar-Theas

Donegal South-West

Pearse Doherty (SF)

Dinny McGinley (FG)

Thomas Pringle (Ind)

Baile Átha Cliath Láir

Dublin Central

Paschal Donohoe (FG)

Joe Costello (Lab)

Maureen O’Sullivan (Ind)

Mary Lou McDonald (SF)

Baile Átha Cliath Thiar-Meán

Dublin Mid-West

Joanna Tuffy (Lab)

Frances Fitzgerald (FG)

Robert Dowds (Lab)

Derek Keating (FG)

Baile Átha Cliath Thuaidh

Dublin North

James Reilly (FG)

Brendan Ryan (Lab)

Clare Daly (SP)

Alan Farrell (FG)

Baile Átha Cliath Thuaidh-Lár

Dublin North-Central

Richard Bruton (FG)

Aodhán Ó Ríordáin (Lab)

Finian McGrath (Ind)

Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh

Dublin North-East

Terence Flanagan (FG)

Tommy Broughan (Lab)

Seán Kenny (Lab)

Baile Átha Cliath Thiar-Thuaidh

Dublin North-West

Róisín Shortall (Lab)

Dessie Ellis (SF)

John Lyons (Lab)

Baile Átha Cliath Theas

Dublin South

Shane Ross (Ind)

Alex White (Lab)

Olivia Mitchell (FG)

Peter Mathews (FG)

Alan Shatter (FG)

Baile Átha Cliath Theas-Lár

Dublin South-Central

Eric Byrne (Lab)

Catherine Byrne (FG)

Michael Conaghan (Lab)

Joan Collins (PBP)

Aengus Ó Snodaigh (SF)

Baile Átha Cliath Thoir-Theas

Dublin South-East

Ruairí Quinn (Lab)

Lucinda Creighton (FG)

Eoghan Murphy (FG)

Kevin Humphreys (Lab)

Baile Átha Cliath Thiar-Theas

Dublin South-West

Pat Rabbitte (Lab)

Brian Hayes (FG)

Seán Crowe (SF)

Eamonn Maloney (Lab)

Baile Átha Cliath Thiar

Dublin West

Joan Burton (Lab)

Leo Varadkar (FG)

Joe Higgins (SP)

Brian Lenihan (FF)

Dún Laoghaire

Dún Laoghaire

Eamon Gilmore (Lab)

Seán Barrett (FG)

Mary Mitchell O’Connor (FG)

Richard Boyd Barrett (PBP)

Gaillimh Thoir

Galway East

Michael P. Kitt (FF)

Paul Connaughton (FG)

Ciarán Cannon (FG)

Colm Keaveney (Lab)

Gaillimh Thiar

Galway West

Éamon Ó Cuív (FF)

Derek Nolan (Lab)

Brian Walsh (FG)

Noel Grealish (Ind)

Seán Kyne (FG)

Ciarraí Thuaidh-Luimneach Thiar

Kerry North-West Limerick

Jimmy Deenihan (FG)

Arthur Spring (Lab)

Martin Ferris (SF)

Ciarraí Theas

Kerry South

Brendan Griffin (FG)

Tom Fleming (Ind)

Michael Healy-Rae (Ind)

Cill Dara Thuaidh

Kildare North

Bernard J. Durkan (FG)

Emmet Stagg (Lab)

Catherine Murphy (Ind)

Anthony Lawlor (FG)

Cill Dara Theas

Kildare South

Martin Heydon (FG)

Jack Wall (Lab)

Seán Ó Fearghaíl (FF)

Laois-Uíbh Fhailí

Laois-Offaly

Charles Flanagan (FG)

Marcella Corcoran Kennedy (FG)

Barry Cowen (FF)

Brian Stanley (SF)

Seán Fleming (FF)

Luimneach

Limerick

Dan Neville (FG)

Patrick O’Donovan (FG)

Niall Collins (FF)

Cathair Luimnigh

Limerick City

Michael Noonan (FG)

Kieran O’Donnell (FG)

Willie O’Dea (FF)

Jan O’Sullivan (Lab)

An Longfort-An Iarmhí

Longford-Westmeath

Willie Penrose (Lab)

James Bannon (FG)

Nicky McFadden (FG)

Robert Troy (FF)

Louth

Gerry Adams (SF)

Fergus O’Dowd (FG)

Gerald Nash (Lab)

Peter Fitzpatrick (FG)

Seamus Kirk (FF)*

*By virtue of section 36 of the Electoral Act 1992, Seamus Kirk has been deemed to have been elected as one of the members for the Constituency of Louth.

Maigh Eo

Mayo

Enda Kenny (FG)

Michael Ring (FG)

Michelle Mulherin (FG)

Dara Calleary (FF)

John O’Mahony (FG)

An Mhí Thoir

Meath East

Dominic Hannigan (Lab)

Regina Doherty (FG)

Shane McEntee (FG)

An Mhí Thiar

Meath West

Damien English (FG)

Peadar Tóibín (SF)

Ray Butler (FG)

Ros Comáin-Liatroim Theas

Roscommon-South Leitrim

Luke ‘Ming’ Flanagan (Ind)

Frank Feighan (FG)

Denis Naughten (FG)

Sligeach-Liatroim Thuaidh

Sligo-North Leitrim

John Perry (FG)

Tony McLoughlin (FG)

Michael Colreavy (SF)

Tiobraid Árann Thuaidh

Tipperary North

Michael Lowry (Ind)

Noel J. Coonan (FG)

Alan Kelly (Lab)

Tiobraid Árann Theas

Tipperary South

Séamus Healy (Ind)

Tom Hayes (FG)

Mattie McGrath (Ind)

Port Láirge

Waterford

John Deasy (FG)

Paudie Coffey (FG)

Ciara Conway (Lab)

John Halligan (Ind)

Loch Garman

Wexford

Mick Wallace (Ind)

Brendan Howlin (Lab)

John Browne (FF)

Liam Twomey (FG)

Paul Kehoe (FG)

Cill Mhantáin

Wicklow

Andrew Doyle (FG)

Billy Timmins (FG)

Simon Harris (FG)

Anne Ferris (Lab)

Stephen Donnelly (Ind)

De bhua alt tríocha a sé den Acht Toghcháin, míle naoi gcéad nócha a dó, measadh SÉAMUS Ó CUIRC a bheith tofa mar dhuine de na comhaltaí do Dháilcheantar an Lú.

By virtue of section 36 of the Electoral Act 1992, SEAMUS KIRK has been deemed to have been elected as one of the members for the Constituency of Louth.

I gcomhlíonadh Bhuan-Ordú Uimhir a ceathair de na Buan-Orduithe i dtaobh Gnó Phoiblí, táim tar éis cóipeanna de na hEascairí toghcháin agus de na freagraí a formhuiníodh orthu a leagan os comhair na Dála.

In compliance with Standing Order No. 4 of the Standing Orders relative to Public Business, I have laid before the Dáil copies of the Writs of election and the returns endorsed thereon.

Tá an Rolla sínithe de réir na mBuan-Orduithe ag na Comhaltaí thuasainmnithe go léir.

All the above-named Members signed the Roll in accordance with Standing Orders.

De réir na mBuan-Orduithe is é an chéad ghnó eile ná Ceann Comhairle a thoghadh. Glacfaidh mé le tairiscintí anois.

In accordance with Standing Orders, the next business is the election of a Ceann Comhairle, and I shall now receive motions.

———————————————