Ráiteas mar Fhaisnéis do Vótálaithe i ndáil leis an mBille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a Chur le Seanad Éireann) 2013: Tairiscint